Onze beleggingsaanpak

Kwaliteit staat centraal in ons beleggingsadvies. Daarom bieden wij u een ruime keuze van beleggingsfondsen aan die wij tot de meestbelovende op de markt rekenen.

Simuleer uw modelportefeuille

Uw voordelen

In tegenstelling tot de meeste andere banken die enkel hun eigen beleggingsfondsen promoten, stellen we bij Beobank ook beleggingsfondsen van andere grote financiële instellingen voor. Dit is wat we open architectuur noemen.

Uw belang telt

Bij ons vindt u geen "belegging van de maand" die we u kost wat kost van de hand willen doen. We bevelen u enkel fondsen aan die aan úw noden beantwoorden en we onderscheiden verschillende types beleggingsfondsen aangepast aan ieders strategie.

Uitgebreide keuze en kwaliteit

U krijgt toegang tot een uitgebreid gamma beleggingsfondsen in alle gewenste activaklassen, sectoren of regio's en afgestemd op de verschillende beleggingsstijlen. De fondsen worden gepromoot door 11 fondsbeheerders die wij tot de meest prestigieuze ter wereld rekenen. Dit is een aanbod dat tal van andere financiële instellingen uitsluitend voorbehouden voor hun meest vermogende klanten.

Specialisatie

Doordat we werken met meerdere fondsenhuizen kan u uw voordeel halen uit de gespecialiseerde kennis van elk van hen op het vlak van bepaalde soorten activa, sectoren of regio's. Zo kan u uw beleggingen nog meer optimaliseren.

Risicospreiding

Door te kiezen voor fondsen die gepromoot worden door verschillende financiële instellingen, vermindert u als belegger het risico in uw beleggingsportefeuille. Kortom: U legt niet al uw eieren in dezelfde mand.

Onze fondsenselectie

U hebt bij ons toegang tot een driehonderdtal fondsen. Om u de juiste keuze te helpen maken, stellen we u een beperkte selectie van 60 fondsen voor die volgens ons het meest in hun mars hebben: de Premium Funds Selection. Deze lijst wordt op regelmatige basis herzien en is gebaseerd op een nauwgezette kwantitatieve en kwalitatieve analyse.

Gepersonaliseerd advies

Om goed te beleggen volstaat het niet enkel de beste fondsen te selecteren. Het is voor ons van essentieel belang om u als belegger eerst goed te leren kennen en om een juist beeld te hebben van o.a. uw globale financiële situatie, uw beleggingsdoelstellingen, uw risicogevoeligheid en -tolerantie en uw productspecifieke kennis en ervaring, ... kortom uw beleggersprofiel.

Dat is de sleutel tot gepersonaliseerd en passend advies, waarbij onze beleggingsadviseurs u een goed gespreide beleggingsportefeuille kunnen voorstellen met de beleggingsproducten die het best bij u passen.

Om het u gemakkelijker te maken, hanteren we bij Beobank 7 types van beleggersprofielen, afhankelijk of u een risicoaverse, conservatieve, gematigde, evenwichtige, dynamische, agressieve, of speculatieve belegger bent. Met elk beleggersprofiel komt een bepaalde beleggingsstrategie overeen.

Een portefeuille op maat

Een doeltreffend samengestelde beleggingsportefeuille gaat steeds uit van een optimale spreiding van de verschillende types van activa. Een goed doordachte combinatie van liquide middelen, obligaties en aandelen biedt de meeste kans om datgene te bereiken dat u voor ogen hebt, overeenkomstig uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon.

Om u te helpen uw beleggingsportefeuille zo optimaal mogelijk te spreiden hebben we bij Beobank verschillende modelportefeuilles gecreëerd, MP1 tot MP7, die beantwoorden aan onze 7 types van beleggersprofielen. Portefeuille MP1 komt daarbij het best overeen met een risicoavers beleggersprofiel en modelportefeuille MP7 met het specultatief beleggersprofiel.

Strategische modelportefeuilles

  MP 1 MP 2 MP 3 MP 4 MP 5 MP 6 MP 7
Cash 100% 20% 0% 0% 0% 0% 0%
Staatsobligaties in euro 0% 50% 40% 25% 12% 6% 0%
Bedrijfsobligaties in euro 0% 20% 25% 18% 13% 4% 0%
Hoogrentende obligaties in euro 0% 0% 5% 4% 5% 5% 0%
Groeimarktobligaties 0% 0% 0% 3% 5% 5% 0%
Aandelen (Europa) 0% 7% 16% 25% 32% 39% 44%
Aandelen (VS) 0% 0% 0% 10% 12% 15% 20%
Aandelen (Azië-Pacific) 0% 0% 0% 4% 6% 9% 12%
Aandelen (groeilanden) 0% 0% 0% 3% 5% 7% 9%
Wereldwijde aandelen 0% 3% 9% 0% 0% 0% 0%
Thematische beleggingen 0% 0% 5% 8% 10% 10% 15%

Grafische weergave van de strategische modelportefeuilles

Grafische weergave van de strategische modelportefeuilles


Vertrekkend van uw beleggersprofiel en uw aanbevolen modelportefeuille kan uw beleggingsadviseur vervolgens samen met u elk van de activaklassen verder gaan invullen met concrete beleggingsproducten en zo een portefeuille op uw maat samenstellen.

Geleidelijk beleggen

U hoeft niet over veel geld te beschikken om te kunnen beleggen. Met het Periodiek Beleggingsplan van Beobank kunt u gaandeweg beleggen al vanaf 50€ per maand om zo in de loop van de maanden en jaren op maat van uw mogelijkheden een mooie portefeuille samen te stellen. Bij de start bepaalt u het bedrag, het beleggingsfonds en de Beobankrekening vanwaar de doorlopende opdracht wordt uitgevoerd. De beleggingsfondsen worden automatisch aangekocht en onder uw effectenrekening geplaatst.

Geleidelijk beleggen, op verschillende tijdstippen, laat u toe om aan een gemiddelde aankoopkoers te beleggen en zo beter bestand te zijn tegen de mogelijke kortetermijnschommelingen op de beurs.

Het Periodiek Beleggingsplan van Beobank is dus een makkelijke en slimme manier om op lange termijn een kapitaal op te bouwen voor u, voor uw kinderen, kleinkinderen of petekinderen.

Expertise

Voor de samenstelling en het beheer van uw portefeuille kunt u steeds rekenen op de knowhow en ervaring van onze gecertificeerde beleggingsadviseurs. De grootte van uw portefeuille speelt daarbij geen rol. Wij besteden evenveel aandacht aan al onze klanten en houden onze beleggingsadviseurs constant op de hoogte van de laatste evoluties op de financiële markten.

Onze beleggingspartners

In ons open architectuur-concept verdelen we de beleggingsfondsen van 11 fondsbeheerders die wij tot de meest prestigieuze ter wereld rekenen en door ons zorgvuldig geselecteerd werden:

lafrancaise Amundi BlackRock Carmignac
Fidelty Franklin Invesco J.P. Morgan
ROBECO Schroders

Wij herinneren er u aan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s met inbegrip van een mogelijk verlies van het belegde kapitaal. Beleggingsproducten zijn geen bankdeposito's en worden niet gewaarborgd door Beobank NV/SA.

Download hier de tarieven (pdf).