Beobank Visa Gold


Read Reviews (0)
(
/5
) based on
0
reviews.


 • Financiële reserve van
  min. 3.000€
 • Exclusieve verzekeringen
Online aanvragen

Voorbeeld: kredietopening van onbepaalde duur van 5.000€. Jaarlijks Kostenpercentage van 12,49% (variabele actuariële debetrentevoet: 11,01%) met een jaarlijkse bijdrage van 35€.

Uw voordelen

 • Flexibel

  U hebt een kredietopening van minimaal 3.000€ die u op eigen tempo weer aanvult.
  Via Cash Transfer kunt u geld overschrijven naar een zichtrekening.

 • Veilig op alle fronten

  Bij uw kaart is een exclusief verzekeringspakket inbegrepen: Internationale reisbijstand, Verzekering reisongevallen, Verzekering vertraging en verlies van bagage en Aankoopverzekering.
  En u kunt kiezen voor de optionele verzekering Kredietbeschermingsplan.

 • Zonder van bank te veranderen

  U hoeft geen zicht- of andere rekening bij Beobank te openen.

 • Wereldwijd aanvaard

  U kunt betalen in 22 miljoen handelszaken en geld afhalen aan 1 miljoen automaten1.

 • Controle

  U beheert uw kredietkaartrekening 24/24 via Beobank Online en Beobank Mobile. En met Beobank Alert weet u via sms en/of e-mail wat er met uw kaart gebeurt.

Wat vinden anderen ervan?

Meer reviews

Details

Jaarlijkse bijdrage 35€
Kredietopening Minimum 3.000€
Gespreid terugbetalen 12,49% JKP2
Maandelijks minimum 1/18de of 1/20ste (volgens het bedrag van uw kredietlijn) van de gebruikte financiële reserve, met een minimum van 25€.3
Kost geldafhaling Zie tarieven
Cashlimiet
in België
1.000€ per 24u
Cashlimiet
in het buitenland
1.100€ per 24u
Verzekeringen Exclusief Verzekeringspakket (inbegrepen) + Kredietbeschermingsplan (optioneel)
Bijkomende kaart Gratis
Vervangkaart in geval van verlies of diefstal 5€ (bijkomende kost van 15€ indien geleverd op een ander adres dan het gewoonlijke adres)
Beobank Service Center Een vraag of opmerking? Bel +32(0)2 774 57 74,
maandag tot vrijdag van 8u tot 20u en op zaterdag van 9u tot 12u30

Een exclusief verzekeringspakket

Met uw Beobank Visa Gold kredietkaart beschikt u automatisch over deze exclusieve verzekeringen1.

Internationale reisbijstand2

Uw Beobank Visa Gold biedt u: reisbijstand in het buitenland (24 uur op 24), medische diensten (raadpleging, evacuatie, voorschot op ziekenhuisopname, enz.), juridische diensten (juridisch advies en borgstelling) en persoonlijke diensten (vertaaldienst, dringende boodschap voor naasten, enz.).

Verzekering reisongevallen2

Regel uw tickets voor uw vliegtuig, trein of boot met uw Beobank Visa Gold. Dan bent u bij een overlijden of blijvende totale invaliditeit ten gevolge van een ongeval tijdens het vervoer automatisch gedekt voor een bedrag tot en met 150.000€. Een bijkomende garantie voor uw gemoedrust. Deze verzekering dekt ook uw partner en uw kinderen jonger dan 23 jaar die samen met u of afzonderlijk reizen.

Download hier het Schadeaangifteformulier Reisongevallen (pdf)

Verzekering vertraging en verlies van bagage

U vertrekt op reis2 en komt aan op uw bestemming zonder uw bagage. Heel vervelend. Maar geen nood, dankzij uw Beobank Visa Gold. Indien uw bagage langer dan 4 uur vertraging oploopt, betaalt u de noodzakelijke aankopen met uw Beobank Visa Gold, en later worden ze tergubetaald3 tot 125€ voor aankopen gedaan binnen de 48 uur na uw aankomst en tot 125€ in de daaropvolgende 48 uur (als uw bagage als definitief verloren wordt beschouwd).

Download hier het Schadeaangifteformulier Vertraging en verlies van bagage (pdf)

Aankoopverzekering

Voortaan hebt u er belang bij om uw aankopen met uw Beobank Visa Gold te regelen, zowel in België als in het buitenland. Want uw aankopen van minimum 50€ die u met uw kaart betaalt, worden namelijk automatisch verzekerd gedurende 200 dagen vanaf de aankoopdatum. Deze verzekering dekt u in geval van gekwalificeerde diefstal5 of accidentele schade, tot 3.000€ per schadegeval en per jaar. Alweer een hele geruststelling!

Download hier het Schadeaangifteformulier aankoopverzekering (pdf)

Download hier de algemene voorwaarden van de verzekeringen die bij de Beobank Visa Gold horen (pdf)

1 Beobank heeft deze verzekeringen afgesloten ten voordele van de houders van de Beobank Visa Gold. Deze dekkingen worden onderschreven door de verzekeringsmaatschappij Chubb Insurance Company of Europe SE, Registered office: 106 Fenchurch Street, London EC3M 5NB (n° FSMA 2642). Raadpleeg de algemene voorwaarden voor de definities, de waarborgen en de vergoedingen, de uitsluitingen en de procedures ingeval van schadeaangifte. Ingeval van geschil, primeren de algemene voorwaarden van de verzekering op deze webpagina.

2 Elke verplaatsing van de kaarthouder, zijn partner en kinderen jonger dan 23 jaar naar een bestemming in het buitenland van maximum 90 opeenvolgende dagen waarvan de totale transportkosten met de kaart worden betaald.

3 Op vertoon van een bewijs van betaling met uw Beobank Visa Gold. De originele kastickets gelden als aankoopbewijs.

4 Draagbare telefoons uitgesloten. Voor de andere uitsluitingen, zie de algemene voorwaarden (pdf).

5 Diefstal met inbraak of geweld.

Comfortabele kredietopening

U geniet van een kredietopening waarover u in alle vrijheid beschikt. Dit bedrag dat we samen bepalen (bijv. 5.000€), staat op al uw rekeninguittreksels. Uw beschikbare financiële reserve varieert in functie van de uitgaven en de terugbetalingen die u in de loop van de maanden uitvoert.

Een voorbeeld...
U hebt een kredietopening van 5.000€. Deze maand geeft u 1.550€ uit. De volgende maand en tot uw volgende rekeninguittreksel beschikt u over 3.450€ (dit voorbeeld houdt geen rekening met eventuele verschuldigde debetintresten).

Flexibel terugbetalen

U hoeft niet alles ineens terug te betalen. Het totale door u te betalen bedrag is afhankelijk van het gebruik dat u maakt van uw kredietopening

U wilt de betalingen spreiden?
U lost maandelijks minimum 1/18de (als uw kredietlijn kleiner dan of gelijk is aan 5.000€) of 1/20ste (als uw kredietlijn groter is dan 5.000€) van de gebruikte financiële reserve af (met uitzondering van de jaarlijkse bijdrage) en met een minimum van 25€ (behave als het verschuldigde bedrag kleiner is dan 25€ in dat geval, betaalt u dat bedrag), vermeerderd met de jaarlijkse bijdrage.

U wilt het volledige bedrag aflossen?
Geen probleem. Achteraf kunt u nog altijd terugkeren naar gespreide betalingen.

Vergelijk

Meer lezen

Reviews

Read Reviews (0)
(
/5
) based on
0
reviews.

1 Voor de enkele landen waar u de Beobank kredietkaart niet kunt gebruiken, klik hier.

2 Voorbeeld: kredietopening van onbepaalde duur van 5.000€. Jaarlijks Kostenpercentage van 12,49% (variabele actuariële debetrentevoet: 11,01%) met een jaarlijkse bijdrage van 35€.

Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en mits wederzijds akkoord. Rentevoeten van kracht op 02/05/2016, kunnen gewijzigd worden.

3 1/18de (als uw kredietlijn kleiner dan of gelijk is aan 5.000€) en 1/20ste (als uw kredietlijn groter is dan 5.000€) (met uitzondering van de jaarlijkse bijdrage) van de opgebruikte financiële reserve en met een minimum van 25€ (tenzij het openstaande saldo kleiner is dan 25€ in dat geval, betaalt u dat bedrag), vermeerderd met de jaarlijkse bijdrage.