Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Algemene voorwaarden nieuwe verzekeraar

EUROP ASSISTANCE BELGIUM, ONZE NIEUWE VERZEKERAAR

  Vanaf 1 april 2021 wordt Europ Assistance Belgium1 onze nieuwe verzekeraar.
  Deze zal u exclusieve pakketten2 aanbieden in functie van uw kredietkaart.

  Ontdek uw verzekeringspakket, inbegrepen bij uw kredietkaart

  Beobank heeft deze verzekeringen afgesloten ten voordele van de houders van een Beobank kredietkaart. Deze verzekeringen zullen automatisch inbegrepen zijn bij uw kredietkaart. De informatie op deze pagina is niet uitputtend. Voor een volledig overzicht van de dekkingen, limieten en uitsluitingen verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden op www.beobank.be of via Beobank Service Center op 02 626 50 50 vanaf 01/04/2021. Tot en met 31/03/2021 blijven de huidige algemene voorwaarden en procedures van kracht.

  Deze dekkingen worden onderschreven bij de onderneming Europ Assistance Belgium, BTW BE 0738.431.009 RPR Brussel, Kantersteen 47, 1000 Brussel, Belgisch filiaal van Europ Assistance SA, verzekeraar naar Frans recht met maatschappelijke zetel te 2, rue Pillet-Will te 75009 Parijs, (451 366 405 RCS Paris), Frankrijk, erkend onder code 0888 voor de takken 1, 9, 13, 16 en 18, onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. Europ Assistance verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR-voorschriften. U vindt de privacyverklaring op: www.europ-assistance.be/nl/privacy. Elke klacht kan worden gericht aan de Complaints Officer, complaints@europ-assistance.be, tel.: 02/ 541 90 48 of aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel.

  Uw pakket wordt bepaald in functie van uw kredietkaart.

  Hoe kunnen we u helpen?