Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Beheersregels Facebookpagina

De Facebookpagina "Beobank België" wil een positieve internetcommunity creëren rond de merknaam Beobank en alles wat ermee verband houdt (actualiteit, producten, enz.). Wie deel uitmaakt van deze community, kan opinies, ideeën en kennis uitwisselen binnen een publiek toegankelijk forum. De beheersregels werden opgesteld om iedereen een zo sereen en aangenaam mogelijk gebruik van de uitwisselingsplatformen van de Beobank-Facebookpagina te waarborgen. Door de pagina te volgen of te gebruiken, verbindt u er zich automatisch toe om de beheersregels na te leven.

De onderstaande praktijken zijn verboden (niet uitputtende lijst):

 • Publicitaire, promotionele of commerciële berichten, met inbegrip van zoekertjes
 • Spam, met name het herhaaldelijk posten van identieke of gelijkaardige berichten
 • Beledigende of lasterlijke uitlatingen t.a.v. natuurlijke personen of rechtspersonen
 • Berichten die persoons- of contactgegevens bevatten: telefoonnummers, postadressen, e-mailadressen, hyperlinks die doorverwijzen naar externe websites waarvan de inhoud mogelijk in strijd is met de Belgische wet- en regelgeving
 • Wettelijk strafbare uitlatingen: aanzet tot rassenhaat, oproepen tot geweld, pedofilie, negationisme, goedpraten van oorlogsmisdaden, antisemitisme, enz.
 • Discriminerende uitlatingen: racisme, homofobie, seksisme, xenofobie, uitlatingen m.b.t. religies, lichamelijke of geestelijke beperkingen, leeftijd, seksuele geaardheid of identiteit, enz.
 • Het aanzetten tot druggebruik
 • Rechtstreekse aanvallen tussen gebruikers onderling, haat- of pestberichten, berichten van agressieve, vulgaire, bedreigende, obscene, pornografische aard, enz.
 • Storende berichten of zogenaamde "trollberichten" (posts die inhoudelijk weinig tot niets te maken hebben met het onderwerp waarover gediscussieerd wordt en die vaak provocerend of kwetsend van aard zijn, trolling is een vorm van spam).
 • Inbreuken op rechten van derden (bijv. lasterlijke uitlatingen ten aanzien van personen of posts)
 • Bijdragen die beschermd worden door het auteursrecht of het merkenrecht maar die gereproduceerd en verspreid worden zonder over de vereiste gebruiksrechten te beschikken
 • Berichten die in strijd zijn met het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of het recht op afbeelding
 • Berichten gepost door iemand die de identiteit aanneemt van een andere natuurlijke persoon
 • Berichten die andere Belgische wet- of regelgevingsbepalingen zouden schenden

Om de kwaliteit van de posts te waarborgen, vragen wij u ook vriendelijk om:

 • Uw berichten niet in sms-taal op te stellen
 • De regels inzake het gebruik van hoofdletters en leestekens na te leven
 • Geen vreemde talen te gebruiken
 • Uw bronnen te vermelden

Moderator:

 • Het uitwisselingsplatform van de Beobank-Facebookpagina, met name de zogeheten tijdslijn of "wall", wordt a posteriori (na de publicatie van posts) beheerd en gemodereerd vanuit de bedoeling een constructieve interactie tussen de gebruikers te waarborgen.
 • Door gebruiker te worden van de Beobank-Facebookpagina erkent u ook meteen dat de beheerder van deze pagina in de mogelijkheid verkeert om bijdragen of posts op elk moment te verwijderen. De beheerder kan in deze context geheel naar eigen oordeel beslissen welke posts volgens hem indruisen tegen de geest van positieve uitwisseling die beoogd wordt op de wall van de Beobank-Facebookpagina.
 • De beheerder doet alles wat binnen zijn mogelijkheden ligt om te vermijden dat er posts verschijnen op de wall van de Beobank-Facebookpagina die strijdig zouden zijn met de geldende wet- of regelgeving en/of met de openbare orde en de goede zeden, maar aangezien de posts van de gebruikers onmiddellijk online worden geplaatst en maar achteraf door de beheerder gecontroleerd worden, kan Beobank de wettelijkheid, betrouwbaarheid of kwaliteit van de gepubliceerde bijdragen niet garanderen. De berichten die gepost worden op de wall van de BeobankFacebookpagina worden gepubliceerd onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruikers die ze online hebben geplaatst. Beobank kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze bijdragen of voor de gevolgen van hun verspreiding. Beobank aanvaardt evenmin enige aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van het internet, configuratieproblemen met computers of ITsystemen of het gebruik van bepaalde webbrowsers. Beobank garandeert niet dat de Beobank-Facebookpagina zonder onderbrekingen of storingen zal functioneren, dat ze geen informaticafouten bevat, of dat vastgestelde problemen zullen worden verholpen.

 

Hoe kunnen we u helpen?