Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

header

Premium Flying Blue World Mastercard

 • Spaar Flying Blue Miles

 • bij elke aankoop

Representatief voorbeeld: kredietopening van onbepaalde duur van 5.600€. Jaarlijks Kostenpercentage van 12,49% (variabele actuariële debetrentevoet: 6,91%) met een jaarlijkse bijdrage van 150€.

Heeft u een Beobank kredietkaart? Ontdek dan hoe u er het meeste voordeel uit kunt halen.

Van Miles naar voordelen

Wat is er nog beter dan Miles sparen? Miles besteden natuurlijk! Als Flying Blue-deelnemer kunt u uw Miles op vele manieren besteden: natuurlijk aan vluchten en upgrades, maar ook aan hotelovernachtingen, autohuur, tickets voor evenementen en nog veel meer producten en diensten. Meer informatie hier.

Extra voordeel: de geldigheid van uw Miles wordt verlengd

In het Flying Blue programma blijven uw Miles geldig als u eens om de 2 jaar een vlucht met AIR FRANCE, KLM of SkyTeam-partners maakt. Bij elke aankoop die u doet met uw Beobank Flying Blue World Mastercard wordt de geldigheid van uw totale Miles-saldo met 2 jaar verlengd. Als u uw kaart regelmatig gebruikt, stelt u uw Miles-saldo dus veilig, ook als u een periode niet vliegt.

Uw Beobank Premium Flying Blue World Mastercard wordt overal aanvaard

Miljoenen handelszaken ter wereld aanvaarden Beobank Premium Flying Blue World Mastercard. U kunt ook makkelijk en snel betalen dankzij de contactloze technologie.

Reist u buiten Europa? Uit veiligheidsoverwegingen is het aangeraden ons op de hoogte te brengen. Bel ten laatste 1 week voor u vertrekt naar Beobank Service Center op 02-622 20 00. Reist u door meerdere landen? Geef dan alle data en bestemmingen door.

Een exclusief verzekeringspakket

Met uw Premium Flying Blue World Mastercard, geniet u, zonder bijkomende kosten, automatisch van exclusieve verzekeringen die u extra beschermen1.

Reisannulatie- of reisonderbrekingsverzekering2

De annulatieverzekering verbonden aan uw Premium Flying Blue World Mastercard vergoedt niet-recupereerbare kosten te uwen laste:

- bij annulatie of onderbreking van uw reis;

- omwille van ernstige ziekte, ernstig ongeval of overlijden van uzelf of een rechtstreeks familielid;
- bij schade aan uw woning of werkplek binnen 10 dagen vóór vertrek indien de ernst ervan uw aanwezigheid vereist;
- bij verlies of diefstal van uw identiteitspapieren (paspoort of identiteitskaart) binnen 30 dagen vóór vertrek indien u uw reis daardoor moest annuleren;
- voor een bedrag tot 6.000 euro per schadedossier en per jaar;
- op voorwaarde dat uw reis 100 % werd betaald met uw kredietkaart;
- na aftrek van een franchise van 50 euro per schadedossier. 

Download hier het aangifteformulier in het kader van de reisannulatieverzekering.

Internationale reisbijstand2

Uw Premium Flying Blue World Mastercard biedt u: bijstand in het buitenland (24/24 uur bereikbaar), medische diensten (evacuatie en repatriëring, verzending van geneesmiddelen, voorschot op een provisie bij ziekenhuisopname, …), juridische diensten (rechtsbijstand en borgstelling) en persoonlijke diensten (vertaaldienst, dringende berichten naar uw naasten, …).

Ongevallenverzekering op reis2

Vliegtuig, trein, boot: betaal uw vervoertickets met uw Premium Flying Blue World Mastercard.

De verzekering komt tussen:

-bij overlijden of blijvende volledige invaliditeit na een ongeval tijdens het transport;
-voor een bedrag tot 250.000 euro;
-eveneens ten voordele van uw partner en uw kinderen jonger dan 23 jaar die samen met u of apart reizen.

Download hier het aangifteformulier in het kader van de ongevallenverzekering op reis

Verzekering vertraging en verlies van bagage

U vertrekt op reis2 en bereikt uw bestemming zonder uw bagage. Bijzonder vervelend! Wees gerust, uw Premium Flying Blue World Mastercard vangt de ongemakken op. De verzekering komt tussen:

-voor uw aankoop van basisbenodigdheden, betaald met uw kredietkaart3;
-indien uw bagage meer dan 4 uur vertraging heeft;
-voor een bedrag tot 350 euro voor aankopen in de eerste 48 uur na aankomst;
-en tot 650 euro in de 48 uur daarna (indien uw bagage als definitief verloren wordt beschouwd).

Download hier het aangifteformulier in het kader van de verzekering vertraging en verlies van bagage.
 

Verzekering vertraging van een internationale vlieg- of treinverbinding en gemiste aansluiting

Dankzij uw Premium Flying Blue World Mastercard, ontvangt u een vergoeding tot 250 euro (maaltijden, drankjes en hotel) bij vertraging (van 4 uur of meer) of annulatie van uw internationale vlucht of treinrit, indien u aan boord werd geweigerd of indien u tijdens uw reis² aansluitingen miste3. Uiteraard op voorwaarde dat u die uitgaven met uw kaart betaalde.

Download hier het aangifteformulier in het kader van de verzekering vertraging van een internationale vlieg- of treinverbinding en gemiste aansluiting.

Aankoopverzekering

Zowel in België als in het buitenland betaalt u uw aankopen met uw kredietkaart. Gelijk heeft u! Aankopen4 ter waarde van minstens 50 euro die u met uw kaart betaalde, zijn immers automatisch verzekerd:

- gedurende 200 dagen na de aankoopdatum;
- bij diefstal na inbraak of agressie, of accidentele schade;
- tot 3.000 euro per jaar.

Download hier het aangifteformulier in het kader van de aankoopverzekering.

Verlengde garantie

Een extra jaar garantie voor elektrische en elektronische toestellen.

De oorspronkelijke garantie wordt met een jaar uitgebreid (bovenop de 2 jaar fabrieksgarantie) voor heel wat huishoudtoestellen (‘witte’ producten) en elektronische audio- en videoapparatuur (‘bruine’ producten).

De verzekering Verlengde Garantie dekt:

-toestellen met een waarde van minimaal 50 euro, gekocht in een winkel in België en betaald met uw  Beobank-kredietkaart ;
-tot 2.000 euro per schadedossier en per jaar.

 Download hier het aangifteformulier in het kader van de verzekering Verlengde Garantie.

Materiële schade aan een huurvoertuig

 • Bij materiële schade aan een voor maximaal 31 dagen gehuurd voertuig worden de herstelkosten gedekt voor het bedrag van de franchise vermeld in het huurcontract.
 • Bij diefstal van het voertuig tijdens de huurperiode wordt het bedrag van de u aangerekende franchise gedekt.
 • Maximaal 1.000 euro per jaar.
 • Franchise van 50 euro.

Download hier het aangifteformulier voor materiële schade aan een huurvoertuig.

Download hier de Algemene Voorwaarden voor de verzekeringen gekoppeld aan de Premium Flying Blue World Mastercard.

 

1 Beobank heeft deze verzekeringen afgesloten ten voordele van de houders van een Beobank Premium Flying Blue World Mastercard. Deze dekkingen worden onderschreven bij de onderneming Europ Assistance Belgium, BTW BE 0738.431.009 RPR Brussel, Kantersteen 47, 1000 Brussel, Belgisch filiaal van Europ Assistance SA, verzekeraar naar Frans recht met maatschappelijke zetel te 2, rue Pillet-Will te 75009 Parijs, Frankrijk (451 366 405 RCS Parijs), erkend onder code 0888 voor de takken 1, 9, 13, 16 en 18, onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. Europ Assistance verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR-voorschriften. U vindt de privacyverklaring op: www.europ-assistance.be/nl/privacy. Elke klacht kan worden gericht aan de Complaints Officer, complaints@europ-assistance.be, tel.: 02/ 541 90 48 of aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Raadpleeg de Algemene Voorwaarden voor meer info rond definities, dekkingen, waarborgen, vergoedingen, uitsluitingen en aangifteprocedures na schade. Bij geschillen hebben de Algemene Voorwaarden van de verzekeringen voorrang op deze website.

2 Alle verplaatsingen van de kaarthouder, diens partner en kinderen jonger dan 23 jaar naar een buitenlandse bestemming voor een periode van maximaal 90 opeenvolgende dagen, indien alle kosten voor vervoer (en/of voor verblijf in het kader van een reisannulatieverzekering) werden betaald met de kaart.

3 Indien u kan aantonen dat de betalingen met uw Premium Flying Blue World Mastercard werden uitgevoerd. De originele kastickets worden als aankoopbewijs beschouwd.

4 Met uitsluiting van mobiele telefoons. Een volledige lijst van uitzonderingen en beperkingen vindt u in de Algemene Voorwaarden.

Comfortabele kredietopening

U beschikt over een kredietopening die u gebruikt zoals u het wilt. Het bedrag (bijvoorbeeld 5.000 euro) bepalen we samen en wordt vermeld op al uw rekeninguittreksels. Uw beschikbare financiële reserve varieert naargelang uw uitgaven en terugbetalingen.

Voorbeeld:

U beschikt over een kredietopening van 5.000 euro. De eerste maand geeft u 720 euro uit. Gedurende de volgende maand beschikt u over 4.280 euro (dit voorbeeld houdt geen rekening met eventueel verschuldigde debetinteresten).

 • Oorspronkelijke kredietopening: 5.000 euro
 • Uw geregistreerde uitgaven van de voorbije maand: 720 euro
 • Bedrag waarover u beschikt: 4.280 euro

Wenst u achteraf een wijziging van uw kredietopening te vragen (onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier)? Bel dan 02-622 20 00 voor inlichtingen.Van maandag tot vrijdag van 8u tot 20u en op zaterdag van 9u tot 12u30.

Terugbetalen op uw ritme

U kunt uw uitgaven terugbetalen zoals u wilt. Elke maand krijgt u een gedetailleerd rekeninguittreksel waarop het volgende wordt vermeld: uw verrichtingen, het opgebruikte krediet, het minimum te betalen bedrag in geval van gespreide afbetaling.

Het totale door u te betalen bedrag is afhankelijk van het gebruik van uw kredietopening. Bij ontvangst van uw rekeninguittreksel hebt u steeds de keuze:

 • U wilt het volledige bedrag terugbetalen

Als u dat wenst, kunt u elke maand het volledige bedrag van uw uitgaven terugbetalen.

 • U wilt de betalingen spreiden1
  • Of u betaalt elke maand het minimum van 1/18de of 1/20ste (volgens het bedrag van uw kredietlijn) van de gebruikte financiële reserve terug, met een minimum van 25 euro2. In dat geval opteert u best voor een domiciliëring.
  • Of u betaalt meer terug, bijvoorbeeld 10% of 20%, via overschrijving. 

Om uw terugbetalingen te doen

 • Ofwel per overschrijving: gebruik het unieke rekeningnummer dat aan uw kredietkaart gelinkt is. En vermeld steeds de gestructureerde mededeling.
 • Kiest u voor een domiciliëring, bel dan Beobank Service Center op 02-622 20 00, van maandag tot vrijdag van 8u tot 20u en op zaterdag van 9u tot 12u30.

 

1 De actuariële debetrentevoet die van toepassing is op uw kredietkaart, vindt u terug op uw rekeninguittreksel.2 1/18de (als uw kredietlijn kleiner dan of gelijk is aan 5.000 euro) of 1/20ste (als uw kredietlijn groter is dan 5.000 euro) van de gebruikte financiële reserve (met uitzondering van de jaarlijkse bijdrage) en met een minimum van 25 euro (behalve als het verschuldigde bedrag kleiner is dan 25 euro; in dat geval, betaalt u dat bedrag), vermeerderd met de jaarlijkse bijdrage.

Onze diensten

Via Beobank Online en Beobank Mobile beheert u uw kredietkaartrekening dag en nacht. 

Beobank Alert houdt u, als u dat wenst, gratis via sms en/of e-mail op de hoogte van wat er met uw kaart gebeurt. 

Via Cash Transfer kunt u geld overschrijven naar een zichtrekening. 

De innovatieve chip op uw kaart laat toe om kleine uitgaven snel, eenvoudig en contactloos te betalen.

U kunt ook kiezen voor de verzekering Kredietbeschermingsplan.

Vraag je Premium Flying Blue World Mastercard online!

Premium Flying Blue World Mastercard
Online aanvragen

Vragen & Antwoorden

Hoe lang blijven mijn Flying Blue Miles geldig?

In het Flying Blue-programma blijven uw Miles geldig als u eens binnen de 2 jaar een vlucht met AIR FRANCE, KLM of SkyTeam-partners boekt. Goed nieuws: bij elke aankoop die u doet met uw Beobank Flying Blue World MasterCard wordt de geldigheid van uw totale Miles-saldo met 2 jaar verlengd. Als u uw kaart regelmatig gebruikt, is uw Miles-saldo dus veilig. Ook als u een tijdje niet vliegt.

Hoe kan ik mijn miles omzetten in voordelen?

U kunt uw Miles op vele manieren besteden: natuurlijk aan vluchten en upgrades, maar ook aan hotelovernachtingen, autohuur, tickets voor evenementen en nog veel meer producten en diensten. Neem snel een kijkje op www.flyingblue.com

Waar kan ik het saldo van mijn Miles raadplegen?

Het aantal verzamelde Miles dankzij de uitgaven met uw Beobank kredietkaart wordt vermeld op het maandelijkse rekeninguittreksel van uw kredietkaart. Die Miles worden elke maand automatisch bijgeschreven op uw Flying Blue account.

Waar kan ik terecht met mijn vragen over Flying Blue?

Op de Flying Blue website www.flyingblue.com of Customer Support op het nummer +32 (0)2 620 00 76, van maandag tot vrijdag van 8u tot 21u, op zaterdag van 8u tot 20u en op zondag van 9u tot 17u.

1 Geven geen recht op miles: afhalingen in contanten, jaarlijkse bijdrage, kosten, interesten en overschrijvingen van de kredietkaartrekening.
Beobank behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van het getrouwheidsprogramma te allen tijde eenzijdig te wijzigen. In dat geval zult u hiervan minimum 2 maanden op voorhand op de hoogte worden gebracht.
2 Voorstel geldig voor aanvragen tot en met 30/06/2022. Na de eerste aankoop met uw kaart (op voorwaarde dat u die doet binnen de 3 maanden na de toekenning van de kaart) krijgt u 5.000 Miles op de rekening van uw kaart. U vindt deze terug op het rekeninguittreksel waarop uw eerste transactie staat vermeld.
3 Het bedrag van de kosten die aangerekend worden voor geldopvragingen wordt vermeld in de tarieven van de Bank. Er zijn enkele landen waar u de Beobank-kredietkaart niet kunt gebruiken.
Kredietopening van onbepaalde duur, onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en mits wederzijds akkoord. Rentevoeten van kracht op 01/12/2022, kunnen gewijzigd worden.

Beobank NV/SA, Kredietgever, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel – BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel - IBAN: BE77 9545 4622 6142 - BIC: CTBKBEBX