Verzekeringen
Beobank Home Secure

Verbonden alarmsysteem met 24/24 uur telebewaking. Vanaf 22€/maandBetalingsuitstel/verlenging van de nulstellingstermijn van een consumentenkrediet: 4 principes

De personen die financieel geraakt zijn door de Coronacrisis kunnen aan hun bank betalingsuitstel vragen voor hun krediet op afbetaling of verlenging van de nulstellingstermijn voor hun kredietopening.

Hieronder alle details met betrekking tot deze maatregelen:


1. Wat?

Een uitstel van terugbetaling van een krediet op afbetaling in de context van de Coronacrisis betekent dat de kredietnemer zijn/haar krediet niet moet terugbetalen (kapitaal en interesten) voor een maximale termijn van 3 maanden. Van zodra deze uitstelperiode is verstreken, worden de betalingen hervat. De looptijd van het krediet zal maximaal worden verlengd met de periode van het betalingsuitstel. In andere woorden, de kredietnemer zal de terugbetaling van zijn/haar krediet maximaal 3 maanden later beëindigen dan oorspronkelijk  voorzien.

De bank heeft het recht om de uitgestelde interesten voor de overbrugde periode nadien te verrekenen.

Een verlenging van de nulstellingstermijn van een kredietopening in de context van de Coronacrisis betekent dat de kredietnemer kan vragen om de nulstellingstermijn uit te stellen met maximaal drie maanden, indien deze nulstellingstermijn wordt bereikt in de periode tussen 1 februari 2021 en 31 maart 2021.

Tijdens de periode van dit uitstel, blijven de op de kredietopening contractueel van toepassing zijnde interesten verschuldigd.

De banken zullen geen dossierkosten, noch administratieve kosten aanrekenen voor de behandeling van het betalingsuitstel.

Zijn uitgesloten van deze maatregelen:

 • De kredieten die worden toegekend na 1 mei 2020.
 • De kredieten waarvan de maandelijkse terugbetaling van het kapitaal en interesten lager is dan 50 euro.

2. Wie?

Het uitstel kan worden gevraagd door particulieren die voldoen aan volgende 3 cumulatieve voorwaarden:

 1. Minstens één van de kredietnemers lijdt een inkomensverlies ten gevolge van de Coronacrisis. Indien er meerdere personen officieel op hetzelfde adres wonen, is het voldoende dat één van deze personen een inkomensverlies lijdt ten gevolge van de Coronacrisis om aan deze voorwaarde te voldoen.
 2. Op 1 januari 2021 bestond er geen betalingsachterstand van meer dan een maand voor  het krediet waarvoor uitstel wordt gevraagd.
 3. Op het moment van de aanvraag tot uitstel is het totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank cumulatief kleiner dan 25 000 euro. Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend.

3. Hoe?

De kredietnemers die voldoen aan deze drie voorwaarden kunnen een uitstel aanvragen.

Het uitstel verloopt als volgt:

 • De kredietnemer kan de betaling van de maandaflossingen van zijn/haar krediet op afbetaling uitstellen voor een maximale termijn van 3 maanden. Wanneer de termijn van uitstel is afgelopen, zullen de betalingen hervat worden met aangepaste maandelijkse terugbetalingstermijnen, aangezien de uitgestelde interesten hierop zal worden aangerekend.
 • De kredietnemer kan de nulstellingstermijn van zijn/haar kredietopening uitstellen met maximaal 3 maanden. De op de kredietopening contractueel van toepassing zijnde interesten blijven verschuldigd tijdens de periode van dit uitstel. Zodra binnen deze periode van 3 maanden aan de verplichting tot nulstelling is voldaan, is de aanvankelijk contractueel overeengekomen nulstellingstermijn opnieuw van toepassing.

4. Wanneer?

 • Het uitstel moet worden aangevraagd tussen 1 februari 2021 en 31 maart 2021.
 • Het uitstel kan enkel worden bekomen voor toekomstige terugbetalingstermijnen en toekomstige nulstellingstermijnen.
   

IN DE PRAKTIJK :

 • We raden u aan om contact op te nemen met uw verkooppunt of met Beobank Service Center op 02/626.50.50.
 • Het is aangeraden om minstens één week voor de vervaldatum van uw volgende maandaflossing of van de nulstellingstermijn de bank te contacteren.
 • De bank kan enkele bewijsstukken vragen om gevolg te kunnen geven aan uw verzoek. Dat kan bijvoorbeeld een werkloosheidsattest zijn of een verklaring op eer dat de inkomsten sterk gedaald zijn.
   

Vragen en antwoorden omtrent het nieuw betalingsuitstel consumentenkrediet vindt u op de website van Febelfin.
 

 

Hoe kunnen we u helpen?