Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Beleggen in Amerikaanse effecten?

Beleggen in Amerikaanse effecten?

VS: Waarom nog beleggen als de S&P 500 nieuwe records haalt?

Hoewel de groei op wereldvlak in de meeste landen nog beperkt blijft, richten onze analisten hun blik op de Verenigde Staten, waar een – weliswaar bescheiden – groei stilaan in de bedrijfsbalansen zichtbaar wordt. Volgens onze analisten zijn zowat 70% van de belangrijkste macro-economische indicatoren in de Verenigde Staten positief óf tekent zich een stijgende trend af.
In tegenstelling tot de situatie in andere grote regio’s als Europa en Japan, blijft de Amerikaanse economie zich bovendien verder ontwikkelen.

 

Welke krachten sturen dat succes aan?

 


  • Vastgoed


  •  


De vastgoedmarkt doet het steeds beter en het vertrouwen in de markt blijft onaangetast. Onze analisten merken op dat de zogenaamde home starter index (die een beeld geeft van wie voor het eerst huiseigenaar werd) zich herstelt van de val die in 2008 werd ingezet. In steden als New York en San Francisco zien we een aanzienlijk verschil tussen de huur- en de aankoopprijzen voor flats, met een heropleving van de huurmarkt tot gevolg.

De grote buitenlandse groepen azen op strategische posities in de belangrijkste Amerikaanse steden en duwen zo de prijzen van kantoorgebouwen de hoogte in.

En niet te vergeten: ook boven de hypothecaire kredieten wordt de hemel stilaan blauwer, met lage intrestvoeten. Als we daaraan het herstel van de arbeidsmarkt aftoetsen, komen onze analisten tot de conclusie dat leningen steeds minder zwaar doorwegen en makkelijker terugbetaald geraken.

 

 


  • De factoren voor deflatie 


  •  


De lagere aardgas- en aardolieprijzen betekenen, samen met een sterkere dollar, een impuls voor de economie. We herinneren er ook aan dat het Federal Reserve rekening houdt met een mogelijke stijging van de rente in de loop van het tweede trimester of de laatste maanden van 2015. In het licht van de recente gebeurtenissen (verlies aan vertrouwen in Europa en vertraging in Azië) sluiten onze analisten niet uit dat daarvan zelfs nog op een latere datum sprake kan zijn. De impact van die elementen op het zich al dan niet doorzetten van de groei is en blijft niet te verwaarlozen. Het einde van ‘Quantitative Easing’ (aankoop van door activa gedekte waardepapieren en staatsbons) geeft aan dat de economie zich langzaam herstelt.

 

Waarin beleggen?

Qua opportuniteiten, zien onze analisten drie groeikatalysatoren op de Amerikaanse markten:

 

 


  1. In verschillende sectoren (technologie, openbare diensten,…) zouden er nog meer fusies en overnames op stapel staan. Heel wat bedrijven sturen hun businessplan bij en stoten minder rendabele activiteiten af.

  2. Een inkoop van aandelen blijft een manier om beleggers aan het bedrijf te binden en het aantal aandelen in omloop te beperken.

  3. De uitbetaling van dividenden, aangezien Amerikaanse bedrijven een recordbedrag aan cash bezitten. Bovendien haalt de opbrengst op schatkistobligaties op 10 jaar (10 years T-note) zowat hetzelfde niveau als dat van de gemiddelde dividenden uitgekeerd door de bedrijven in de S&P. De potentiële return en de hogere inkomsten duwen aandelen in een favorietenrol. Praat met uw financieel adviseur als u van deze opportuniteiten gebruik wil maken!


  4.  


 

Maak een afspraak met uw Beobank beleggingsadviseur in uw agentschap

 

Wij herinneren er u aan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s met inbegrip van een mogelijk verlies van het belegde kapitaal. Beleggingsproducten zijn geen bankdeposito’s en worden niet gewaarborgd door Beobank NV/SA.

 

Hoe kunnen we u helpen?