Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Bevoorrechte erfgenamen mogen voordeel afstaan

Hoe kunt u een gehandicapt kind bevoordelen met het akkoord van hun broers en zussen?

Wilt u dat uw gehandicapte broer of een stiefzus een schenking van uw ouders hoe dan ook volledig kunnen behouden na hun overlijden? Dan kunt u verzaken aan uw recht op inkorting.

Het Belgische erfrecht kent zogenaamde bevoorrechte of reservataire erfgenamen. Dat zijn erfgenamen die niet onterfd kunnen worden. Zo hebben kinderen gezamenlijk steeds recht op minstens de helft van de erfenis van hun ouders. Slechts over de andere helft kunnen die via testament vrij beschikken.

Schenkingen

Bij de regeling van een erfenis wordt ook rekening gehouden met schenkingen die de overledene tijdens zijn leven deed. Zij mogen dit zogenaamde reservataire deel niet hebben aangetast. Is dat wel het geval, dan moet een verrekening gebeuren zodat de bevoorrechte erfgenamen toch hun rechtmatig deel krijgen. In vaktaal heet dit de inkorting.

Aan die inkorting kon tot voor kort niet worden getornd. Sinds 1 september 2018 is dat veranderd en kunnen de reservataire erfgenamen wel verzaken aan hun recht op inkorting.

Verzaken

Dat verzaken kan wenselijk zijn. Bijvoorbeeld als u ermee instemt dat een stiefbroer of – zus een grote schenking ontvangt van uw ouders. Of als u een broer of een zus heeft met een bijzondere zorgnood en uw ouders hun toekomst financieel willen veiligstellen, ook voor het moment dat ze er zelf niet meer zullen zijn.

De verzaking dient op voorhand te gebeuren en moet schriftelijk worden vastgelegd. Dat kan ofwel in de schenkingsakte, ofwel in een erfovereenkomst waarin toekomstige erfgenamen zich akkoord verklaren met een bepaalde regeling. In beide gevallen is een notariële akte nodig, wat ook logisch is gezien het om een beslissing met verstrekkende gevolgen kan gaan.

Bij de verzaking moet ook duidelijk worden omschreven op welke schenking ze slaat. Een algemene bepaling voor alle oude en toekomstige giften kan niet. De erfgenaam kan niet weten hoe het vermogen van de erflater zich ontwikkelt.

Compensatie in waarde

De mogelijkheid om te verzaken aan een inkorting is niet de enige wijziging die werd ingevoerd in september 2018. Ook aan de inkorting zelf werd gesleuteld. Voortaan gebeurt die steeds in waarde en niet meer in natura. Wie een huis kreeg, mag dat dus houden, maar moet eventueel aan de reservataire erfgenamen een deel in cash compenseren indien er geen verzaking aan de inkorting is gebeurd.

In een notendop

  • Reservataire erfgenamen kunnen niet volledig worden onterfd.
  • De reservataire erfgenamen kunnen wel zelf afzien van hun voorrecht.
  • De verzaking aan dit recht moet in een akte worden opgenomen.
  • Is er geen verzaking, dan moet de compensatie in waarde gebeuren.

Hoe kunnen we u helpen?