Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Bouw stap voor stap een kapitaal op

Bouw stap voor stap een kapitaal op

Uw spaarcenten optimaal laten renderen is makkelijker dan u denkt. Bovendien staat u er niet alleen voor: uw Beobank-adviseur zoekt samen met u de meest aangewezen manier om uw vermogen op te bouwen. Dat kan al vanaf een inleg van 50€ per maand!

Te veel geld op uw zichtrekening laten staan, heeft geen zin want dat brengt nauwelijks rente op. Dan opent u beter een spaarrekening: u krijgt een basisrente plus een getrouwheidspremie.

Beobank biedt u de keuze tussen twee formules. Ofwel spaart u met een bepaalde regelmaat een vast bedrag. Dat bedrag kunt u, net zoals de tijdstippen, altijd aanpassen. Ofwel spaart u een variabel bedrag: u bepaalt welke som op uw zichtrekening moet blijven staan, en wat rest, plaatsen we automatisch op uw spaarrekening.

Laat uw spaarcenten meer opbrengen
Wilt u een grotere opbrengst en bent u bereid risico's te nemen? Dan is beleggen een mogelijkheid1. Best in stappen, zodat u minder blootgesteld bent aan mogelijke beursschommelingen. In het periodiek beleggingsplan van Beobank kan dat al met stortingen vanaf 50€ per maand. Te weinig, vindt u? U kunt het bedrag van uw doorlopende opdracht altijd verhogen. Bovendien beslist u zelf of u maandelijks, trimestrieel, semestrieel of jaarlijks belegt. Ook fijn om te weten: u betaalt geen administratieve kosten of bewaarlonen voor de beleggingsfondsen die wij verdelen, enkel de gebruikelijke instapvergoeding.

Verzeker u van een zorgeloze oude dag
Uw wettelijk pensioen volstaat mogelijk niet om ook later uw huidige levensstandaard aan te houden. Daarom biedt Beobank twee oplossingen die u van een zorgeloze oude dag verzekeren, en die u perfect met elkaar kunt combineren: het Agenia Fiscal Pensioenspaarplan² en het Agenia Fiscal Langetermijnspaarplan², twee levensverzekeringen onderschreven door MetLife Insurance.

Bij beide oplossingen geniet u van een belastingbesparing van 30 procent op uw gestorte premies. Voor het Agenia Fiscal Langetermijnspaarplan kan dat bedrag voor inkomstenjaar 2014 oplopen tot 2.280€ per jaar, voor het Agenia Fiscal Pensioenspaarplan is het 2014 bedrag geplafonneerd op 950€ per jaar.
Welke oplossing u ook verkiest, de interestvoet die van kracht is op de dag dat de verzekeraar uw storting ontvangt, blijft op jaarbasis gewaarborgd tot het einde van uw contract.
Bovendien is er ook mogelijkheid tot toekenning van een eventuele winstdeling³.

Geef een financieel duwtje in de rug
Voor uw kinderen en kleinkinderen wordt het leven er waarschijnlijk niet goedkoper op. Met Agenia Junior², een levensverzekering onderschreven door MetLife Insurance, kunt u voor hen binnen een afzienbare termijn – minimum 10 jaar - een mooi kapitaal opbouwen. Enige voorwaarde: de begunstigde is jonger dan 15 jaar op het ogenblik van de intekening. U bepaalt zelf wanneer het spaarplan ten einde loopt, met dien verstande dat de einddatum tussen hun 18de en 25ste verjaardag moet liggen. Tot die dag kunt u het opgebouwde bedrag zelf altijd opvragen, als dit nodig zou zijn, weliswaar rekening houdend met een mogelijke uitstapkost. Bovendien is uw kapitaal beschermd: op de einddatum van de polis ontvangt u of de begunstigde de opgebouwde spaarreserve.

Periodiek sparen en beleggen al vanaf 50€

Doorlopende spaaropdracht

  • Agenia Junior
  • Agenia Fiscal
  • Periodiek beleggingsplan

Sparen op uw eigen ritme

  • Een duwtje in de rug voor uw  pensioen
  • Denk nu aan uw (klein)kind
  • Laat uw geld beter opbrengen

Meer weten? Of advies nodig? Bel ons op 0800 99 013. Beter nog: stap gerust uw Beobank-kantoor binnen.

Klik hier voor meer informatie

De Algemene Voorwaarden en de Financiële Info Fiche van Agenia Fiscal Pensioenspaarplan en van Agenia Fiscal Langetermijnspaarplan zijn beschikbaar in uw Beobank agentschap en op www.beobank.be. Klik hier en kijk onder "Documenten".

 

1 Wij herinneren er u aan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico's met inbegrip van een mogelijk verlies van het belegde kapitaal. Belegging geen bankdeposito's en worden niet gewaarborgd door Beobank NV/SA.

Dit product bevat bepaalde risico's die inherent zijn aan de producten van Tak 21, zoals het kredietrisico (in geval van faillissement van MetLife) en het liquiditeitsrisico. Elke referentie naar de veiligheid van dit product dient verstaan te worden onder voorbehoud van deze risico?s. Dit verzekeringsproduct is geen bankdeposito en wordt niet gewaarborgd door Beobank NV/SA.

3 De eventuele winstdeling is niet gewaarborgd en fluctueert in de tijd, afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van MetLife Insurance NV. Verzekeringsmaatschappij: MetLife Insurance NV, verzekeringsonderneming toegelaten onder NBB nummer 0956 (K.B. 04-07-1979, B.S. 14-07-1979) Maatschappelijke zetel: Gustave Demeylaan 66, 1160 Brussel (tel: 02/789.42.00 - fax 02/789.42.01) - BTW BE 0403 217 320 RPR Brussel IBAN: BE96 9530 6658 4405, BIC: CTBKBEBX. Verzekeringstussenpersonen: Beobank NV/SA, exclusief verzekeringsagent voor MetLife Insurance NV, FSMA 19688 A, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel, BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel - IBAN: BE77 9545 4622 6142 - BIC: CTBKBEBX, of een van zijn bankagenten toegelaten door de FSMA als verzekeringstussenpersoon.

 

Hoe kunnen we u helpen?