Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Meldingsplicht voor buitenlands vastgoed

Kadastraal Inkomen voor Frans huisje

Wie vastgoed in het buitenland verwerft, moet de fiscus daarvan op de hoogte brengen. Die zal er dan een kadastraal inkomen aan toekennen om het op die basis te kunnen belasten.

Ons land werd vorig jaar veroordeeld door het Europees Hof van Justitie omdat het vastgoed in het binnen- en buitenland niet op dezelfde manier belastte. De rechters zagen er een beperking op het vrij verkeer van kapitaal in. Binnenlands vastgoed wordt namelijk belast op basis van het kadastraal inkomen (KI). Dat is een bedrag dat doorgaans al in de jaren zeventig werd toegekend aan een eigendom en er toen de verhuurwaarde van weerspiegelde.

Voor buitenlands vastgoed is dat anders. Dat werd tot nog toe altijd belast op de effectief ontvangen huur of op de huurwaarde. Dat laatste is de huurprijs die men kan krijgen als men zou verhuren.

De regeling voor buitenlands vastgoed was daardoor in de praktijk doorgaans minder gunstig dan voor een pand in eigen land. En dat kon investeerders afremmen om in andere lidstaten van de Europese Unie te investeren. Bijgevolg vormde dat een belemmering van het vrij verkeer van kapitaal, vonden de rechters.

Meldingsplicht

De Belgische regering was dus genoodzaakt om dit onderscheid weg te werken. Ze wil dat nu doen door aan buitenlandse onroerende goederen die behoren aan een Belgische belastingplichtige ook een kadastraal inkomen toe te kennen.

Belastingplichtigen die over een onroerend goed in het buitenland beschikken, zouden daarom de administratie ervan op de hoogte moeten brengen. Dat geldt dan ook voor wie nog vastgoed buiten België koopt of verkoopt. Volgens het wetsontwerp dat de federale regering hiertoe opmaakte, zou iedere aan- of verkoop binnen de vier maanden vanaf de transactie spontaan moeten worden gemeld bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Wie dit niet spontaan doet, zal zich blootstellen aan administratieve boetes van 250 euro tot 3.000 euro.

Ontwerp

Voorlopig gaat het nog altijd om een wetsontwerp. Hou er ook rekening mee dat het vaststellen van een kadastraal inkomen voor een buitenlands vastgoed geen gemakkelijke zaak wordt.

Hoe kunnen we u helpen?