Beleggen en Sparen

Beleggerslexicon

Als u wilt starten met beleggen, leert u best eerst alle basisbegrippen. Wij leggen u elk concept uit in minder dan één minuut.

Verzekeringen

Beobank Home Secure

Verbonden alarmsysteem met 24/24 uur telebewaking. Vanaf 22€/maand

Cijfer van de maand

In samenwerking met Robeco

De psychologische grens van 3%.

De psychologische grens van 3%.

Het rendement op Amerikaans staatspapier op 10 jaar bedraagt meer dan 3%. Wat betekent dit voor de wereldmarkten?

Patrick Lemmens, Portfolio Manager bij Robeco

3% is een zeer belangrijk getal voor de wereldmarkten. Het helpt een vergrijzende wereld om te sparen voor een fatsoenlijk pensioen. In combinatie met inflatie en economische groei wijst een niveau boven de 3% op een gezonde economie. Voor beleggers in financiële instellingen betekent dit dat banken een fatsoenlijke rentemarge kunnen verdienen, terwijl levensverzekeraars meer zakelijke kansen en minder kapitaalproblemen hebben.

Centrale banken over de hele wereld zijn al vele jaren bezig met obligatieaankopen. Nu daar een einde aan komt, gaan de rendementen van staatsobligaties omhoog. Het is van groot belang dat de overgang naar 3% en hoger geleidelijk gebeurt, zodat banken, pensioenfondsen en levensverzekeraars hun posities zonder liquiditeitsproblemen kunnen aanpassen. Centrale banken moeten ervoor zorgen dat de overgang naar meer genormaliseerde rendementen ordelijk verloopt. Maar toenemende volatiliteit op de aandelen- en obligatiemarkten is onvermijdelijk.

Nu we wereldwijd economische groei vaststellen, beginnen centrale banken geleidelijk hun ondersteunende monetaire politiek terug te schroeven.

Marc Danneels, Chief Investment Officer bij Beobank

Na de financiële crisis in 2008 hebben de centrale banken wereldwijd alle zeilen bijgezet om de economische groei te herlanceren. Dit deden ze door een monetaire politiek van stelselmatig naar beneden drukken van de korte en lange termijnrente door obligaties op te kopen om zodoende geld in de economie te pompen. 10 jaar later ziet het economisch wereldbeeld er heel wat positiever uit, met wereldwijd standvastige economische groei.

In de Westerse regio’s trekt ook de inflatie terug aan nu de economie terug op stoom komt- ondermeer doordat werkloosheid gevoelig afneemt met looninflatie als gevolg. Ook het ondernemers- en consumentenvertrouwen blijft aanwezig. Hierdoor beginnen centrale banken dan ook het geweer van schouder te verleggen, en schroeven ze geleidelijkaan hun monetair ondersteunend beleid terug.

In de Verenigde Staten, waar de Fed vroeger en drastischer is begonnen met een ondersteunend monetair beleid dan in Europa,  wordt de beleidsrente sedert eind 2015 terug trapsgewijs verhoogd, en wordt al werk gemaakt van het afbouwen van de balans van de Fed. Dit heeft ondermeer als gevolg gehad dat het rendement op een 10-jarige staatsobligatie in de VS de psychologische grens van 3% heeft overschreden.  In Europa, waar de economische groei nog niet dezelfde mate van maturiteit heeft, is het nog steeds wachten op een rentestijging (ten vroegste medio 2019), en worden er - hoewel met een vertraagd ritme - nog steeds obligatie-aankopen verricht door de ECB. Ter illustratie: het rendement op de 10-jarige Duitse “Bund” is slechts rond 0.4%.

Hoe kunnen we u helpen?