Beleggen en Sparen

Beleggerslexicon

Als u wilt starten met beleggen, leert u best eerst alle basisbegrippen. Wij leggen u elk concept uit in minder dan één minuut.

Verzekeringen

Beobank Home Secure

Verbonden alarmsysteem met 24/24 uur telebewaking. Vanaf 22€/maand

Cijfer van de maand

In samenwerking met Amundi

Het 'vuilniseiland' is opnieuw toegankelijk.

Het 'vuilniseiland' is opnieuw toegankelijk.

Zes maanden van sluiting waren nodig om Boracay te kuisen, bijgenaamd "het vuilniseiland", het Filippijnse juweel dat nu weer toegankelijk is voor toeristen.  Het zal nog eens 6 maanden duren voordat het hele eiland volledig voldoet aan de duurzame normen die zijn vastgesteld door een regering die zich ergert aan de schade die veroorzaakt wordt door het massatoerisme en het niet-duurzame beheer van de toeristische sector. 

In de financiële wereld groeit ook het bewustzijn van het belang van duurzaam beleggen: een benadering die erop gericht is om milieu-, sociale en bestuurlijke kwesties (ESG) te integreren in beleggingsbeslissingen.

Amundi, fondsbeheermaatschappij

We zijn we ervan overtuigd dat duurzaam beleggen geen modeverschijnsel is en de komende jaren verder zal groeien. De drijfveren van de beleggers zijn geëvolueerd en omvatten doelstellingen die verder gaan dan het nastreven van financiële prestaties alleen. Deze evolutie hangt samen met de bewustwording van duurzaamheidsvraagstukken en de toenemende bewustwording van sommige beleggers van deze vraagstukken (met name de "millenials"). Het publiek tracht zijn investeringen zinvoller te maken en het financiële aspect is niet langer het enige doel. Terwijl supranationale instellingen en ngo's al lang vooroplopen in de strijd tegen armoede, corruptie en grondstoffenschaarste, zijn bedrijven en de private financiële sector zich nu volledig bewust van hun rol in de overgang naar een meer duurzame economie. Regeringen leveren ook hun bijdrage: al deze thema's zijn opgenomen in de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties.

Wij zijn ervan overtuigd dat financiële prestaties, als ze duurzaam willen zijn, langetermijnstrategieën vereisen. Een bedrijf dat het milieu respecteert, zijn menselijk kapitaal waardeert en goed bestuur aantoont, heeft duidelijk meer kans om economisch en financieel te presteren. Waardecreatie en duurzame ontwikkeling zijn nu nauwer dan ooit met elkaar verbonden.

Sinds de oprichting in 2010 heeft Amundi verantwoord beleggen gedefinieerd als een van de pijlers waarop het bedrijf is gegrondvest.  Vandaag heeft Amundi besloten om zijn engagement voor verantwoord beleggen te vergroten: over een periode van drie jaar zal bij het beheer van alle fondsen van de groep rekening worden gehouden met de ESG-analyse.

Marc Danneels, Chief Investment Officer bij Beobank

Duurzaam en verantwoord beleggen is ontegensprekelijk, en volledig terecht, aan een opmars bezig. Aandacht in het beleggingsproces voor sociale impact, milieuduurzaamheid en correct bedrijfsbeheer kan er toe bijdragen dat fondsbeheerders, in hun keuze voor het al dan niet opnemen van effecten in hun portefeuille, deze waarden selecteren die op ook inspelen op deze “ESG”-trends op langere termijn.

Echter stellen we vandaag vast dat er vandaag veel verschillende interpretaties bestaan over welke bedrijven al dan niet deze “ESG”—toets doorstaan. Hierbij zien we ook het ontstaan van een apart aanbod fondsen die “ESG-proof” zijn, tegenover het “gewone”- fondsenaanbod, en daarbij wordt dit specifiek aanbod (te) vaak een handig marketinginstrument.

We juichen dan ook elk initiatief toe van fondsbeheermaatschappijen, die criteria voor sociale en duurzame ontwikkeling opnemen als criterium in hun investeringsproces voor AL hun fondsen. We zijn er immers van overtuigd dat kiezen voor bedrijven met hoge ethische, sociale, en milieustandaarden, op termijn een belegger ten goede kan komen: nu inspelen op deze trends kan het potentieel toekomstig rendement ten goede komen, terwijl een belegger op deze manier ook zijn bescheiden steentje kan bijdragen aan een milieuvriendelijkere en sociaal rechtvaardige toekomst. 

Hoe kunnen we u helpen?