Beleggen en Sparen

Beleggerslexicon

Als u wilt starten met beleggen, leert u best eerst alle basisbegrippen. Wij leggen u elk concept uit in minder dan één minuut.

Verzekeringen

Beobank Home Secure

Verbonden alarmsysteem met 24/24 uur telebewaking. Vanaf 22€/maand

Cijfer van de maand

In samenwerking met BlackRock

Een potentieel herstel van de olieprijs kan een opportuniteit bieden voor beleggers.

Een potentieel herstel van de olieprijs kan een opportuniteit bieden voor beleggers.

Ondanks initiële protesten van gele hesjes in België en Frankrijk over de te hoge dieselprijzen, stellen we vast dat de olieprijzen in een dalende trend of berenmarkt zitten. Zowel de prijs van een vat Brent (de internationale benchmark) als de prijs van een vat WTI (de Amerikaanse benchmark) is meer dan 30% gezakt sinds het hoogtepunt in 2018 op eind september.

BlackRock, fondsbeheermaatschappij

Volgens ons zullen de olieprijzen stabiliseren, meer nog, een potentieel herstel van de olieprijzen kan zelfs een opportuniteit bieden voor beleggers. We verkiezen aandelen van bedrijven die gefocust zijn op het opslaan en transporteren van olie boven de zuivere uitbaters en producenten aangezien de eerste categorie een betere buffer vormen in volatiele markten.

Een overaanbod aan olie was de voornaamste oorzaak van deze daling, maar we zijn ervan overtuigd dat de OPEC (de vereniging van de grootste olieproducenten ter wereld) en Rusland dit kunnen corrigeren door de productie bij te sturen en te beperken. Een andere katalysator voor een stabilisering van de olieprijs is enerzijds een tragere groei van de olieproductie in de V.S. door lagere marktprijzen en anderzijds een toenemende vraag naar olie in een klimaat van nog altijd sterke economische groei. Olie is in de eerste plaats een grondstof en dus wordt de evolutie (cyclus) van de olieprijs voornamelijk gedreven door de kost om 1 vat olie bijkomend te produceren. Als we dit op korte termijn bekijken, dan stellen we vast dat de prijs van een vat Brent op korte termijn niet lager dan 40 USD kan zakken door een aantal vaste kosten, zelfs in periodes van overaanbod. Op langere termijn ( over twee jaar) zien we een mid-cyclus prijs rond 60-70 USD per vat en stellen we vast dat de vraag voor een vat olie afneemt wanneer de prijs boven de 90 USD stijgt.  Het is echter belangrijk om te begrijpen dat de prijsschommelingen in de huidige cyclus veel hoger liggen dan in het verleden, omdat de productie van schaliegas afkomstig uit de V.S. zich enorm snel kan aanpassen aan veranderende prijzen en zo een sterke impact kan hebben op de olieprijs op korte termijn.

Ten slotte geven we nog mee dat het terugtrekken van Qatar uit de OPEC amper impact zal hebben, daar het land maar verantwoordelijk is voor ongeveer 1.8% van de totale olieproductie van de OPEC.

Marc Danneels, Chief Investment Officer bij Beobank

De olieprijs is bij uitstek onderhevig aan de economische wetmatigheden van vraag en aanbod. Eind vorig jaar dook de prijs voor een vat ruwe olie voor het eerst sedert juli 2017 terug onder de 50 USD. Elementen die hier spelen aan de aanbodzijde is een overaanbod in olieproductie: hoewel de OPEC en bondgenoten zoals Rusland productie-afspraken proberen te maken om de olieprijs te handhaven, was het in 2018 vooral de VS die zorgde voor een overaanbod, door meer olie op te pompen dan gelijk welk ander land. Ook aan de vraagzijde zorgen de vrees voor een groeivertraging in de wereldeconomie en aanhoudende handelsspanningen tussen de VS en China, voor een neerwaartse druk op de olieprijs.

Onze verwachting is dat de olieprijs in 2019 matig kan aantrekken. Hoewel we rekening moeten houden met een zekere vertraging in economische groei, blijft deze groei nog steeds boven de trend. En ook aan de aanbodzijde  is te verwachten dat de OPEC en haar partnerlanden hun productie zullen weten af te stemmen op de vraag. 

 

Wij herinneren u eraan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s met inbegrip van een mogelijk verlies van het belegde kapitaal. Beleggingsproducten zijn geen bankdeposito's en worden niet gewaarborgd door Beobank NV/SA.

Hoe kunnen we u helpen?