Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

De baten van een beleggingsfonds

De baten van een beleggingsfonds

We kunnen er niet omheen, de rente op een spaarboekje blijft zeer laag. Lager zelfs dan de huidige inflatie, waardoor uw spaargeld voortdurend minder 'waard' wordt. De meeste specialisten gaan er ook van uit dat er niet snel verandering zal komen in deze situatie. Het herstel van de Europese economie is voor de Europese Centrale Bank immers nog te pril om al terug de rente te gaan verhogen.

Doorwinterde specialist

Veel spaarders kijken dus uit naar alternatieven voor het spaarboekje die een betere opbrengst genereren. Beleggingsfondsen kunnen hiervoor een geschikte oplossing bieden.

“Het idee achter een beleggingsfonds is simpel”, zegt Marc Danneels, “onder leiding van een fondsbeheerder wordt het geld van duizenden verschillende spaarders in bijvoorbeeld aandelen, obligaties, grondstoffen, vastgoed en/of andere activa belegd. Hoewel er meer en hogere risico’s aan verbonden zijn dan aan spaarproducten, kunnen beleggingsfondsen hogere rendementen opleveren op langere termijn. Zelfs als u voorzichtig te werk gaat."

Beobank biedt fondsen aan van andere beheerders, die wij onder de meest prestigieuze ter wereld rekenen. Al deze fondsen specialiseren zich in een bepaalde activaklasse (bvb aandelenfondsen, obligatiefondsen), in een bepaalde sector, of in een bepaalde regio. Er zijn fondsen die zich vooral op Azië richten, andere op Europa of de V.S. of op de groeilanden. Zeker voor meer bescheiden te beleggen bedragen, kan het daarnaast aangewezen zijn om te beleggen in ‘gemengde fondsen’. Dit zijn fondsen die niet uitsluitend in aandelen of obligaties, of in 1 andere specifieke activaklasse beleggen, maar die in al deze instrumenten kunnen beleggen.

“De rol van de fondsbeheerder in dit alles is erg belangrijk”, aldus Marc Danneels. “Hij is een doorwinterde specialist die het fonds actief beheert, inspeelt op marktbewegingen en beslist welke verdeling tussen die soorten effecten op dat moment het meest optimaal zal zijn. De klant volgt dus zijn visie en vertrouwt op zijn kennis en kunde.”

Portefeuille op maat

"Om in een beleggingsfonds te stappen, hoeft u absoluut niet over een enorm kapitaal te beschikken", benadrukt Danneels. “Dat kan al vanaf pakweg 5.000 à 10.000 euro. Onze beleggingsaanpak bestaat er in dat we elke klant van persoonlijk advies voorzien en we samen met hem een portefeuille op maat opbouwen. Een paar spelregels zijn daarbij erg belangrijk. Zo maken we voor alle cliënten een risicoprofiel en gaan we na hoe gevoelig hij is voor marktschommelingen. We zorgen dan uiteraard dat de producten die we aanraden ook bij dat profiel aansluiten. Daarnaast zien we er op toe voldoende diversificatie te hebben: het is geen goed idee om al je eieren in één mandje te stoppen, ook niet bij fondsen.”

Een zaak die spaarders wel goed voor ogen moeten houden, is dat dit sowieso een langetermijnverhaal is. Danneels: “Het heeft geen zin om te beleggen met geld dat je binnen drie of zes maanden nodig hebt. Wie in beleggingsfondsen wil stappen, gaat dus best uit van een beleggingshorizon van zeker vijf à zes jaar.”

Spaarboekje versus fonds

Blijft natuurlijk de vraag: wat mag u van zo’n beleggingsfonds verwachten qua opbrengst? De toekomst voorspellen is onmogelijk, maar we kunnen wel even achteruit kijken en dan komen er enkele representatieve cijfers naar boven. “Wie in januari 2006 10.000 euro had belegd in een dynamische modelportefeuille van beleggingsfondsen bij Beobank, met een risicoklasse 5 op 7, beschikte in december 2015 over een kapitaal van 17.244 euro ”, rekent Danneels voor. “Met een gematigde modelportefeuille, met wat lager risicoprofiel van 3 op 7, was dat nog altijd 16.745 euro. Daar zitten dus ook de zware crisisjaren 2008-2009 in. Op een spaarrekening, met minder risico en meer bescherming, zou over die periode exact 12.342 euro staan.”

Rendementscijfers uit het verleden hebben echter een beperkte waarde als richtsnoer voor toekomstige resultaten en kunnen misleidend zijn.

 

Stel uw Beobank adviseur de vraag of hij voor u een voorstel wilt opstellen. Hij zal met aandacht luisteren en u passend advies kunnen geven.

 

 

We herinneren u eraan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s, met inbegrip van een mogelijk verlies van het belegde kapitaal. Beleggingsproducten zijn geen bankdeposito’s en worden niet gewaarborgd door Beobank NV/SA.

 

1 Indices gebruikt voor het berekenen van de prestaties van de modelportefeuilles.
Cash: EONIA, Staatsobligaties: Citi Euro Broad IG Sovereign, Bedrijfsobligaties: Citi Euro Broad IG Non ABS Corporate, Hoogrentende obligaties: Barclays Pan Euro High Yield, Groeimarktobligaties: JPM GBI Emerging Global Diversified, Europese aandelen: MSCI Europe, Amerikaanse aandelen: MSCI USA, Aandelen Azië-Pacific: MSCI Pacific, Aandelen groeilanden: MSCI Emerging Markets, Wereldwijde aandelen: MSCI World, Thematische beleggingen: MSCI World Real Estate.


2 Dit rendement is berekend in euro op basis van de basisrente en de getrouwheidspremie van de spaarrekeningen waarvoor de hoogste basisrente tussen 01/01/2006 en 31/12/2015 werd toegepast.

Hoe kunnen we u helpen?