Verzekeringen
Beobank Home Secure

Verbonden alarmsysteem met 24/24 uur telebewaking. Vanaf 22€/maand

De pijlers van ons pensioen

De 4 pensioenpijlers

Maak kennis met de 4 pensioenpijlers die de basis worden van jouw comfortabele oude dag.

Eerste pijler

De eerste pijler van het pensioen wordt gevormd door het zogenaamde wettelijk pensioen, het bedrag dat u van de overheid krijgt na uw pensionering. De berekening gebeurt op basis van het aantal gewerkte jaren en van je brutoloon tijdens die jaren. Stel dat je dit jaar 40.000 euro bruto verdiende. Deel dit bedrag door 45 en neem daar 60% van. Het resultaat is 533 euro. Deel dit door 12, en je weet hoeveel euro bruto maandelijks pensioen je in 2019 voor later verzameld hebt: iets meer dan 44 euro.

Dit is de formule voor de 4,5 miljoen werknemers in België, en ook voor de contractuele (niet vastbenoemde) ambtenaren. De 900.000 zelfstandigen krijgen een lager pensioen, omdat de financiering anders geregeld is. Voor de vastbenoemde ambtenaren gebeurt de berekening compleet anders. Hun pensioen wordt bepaald door hun loon van de laatste tien jaar. Dat zijn de best betaalde jaren, waardoor hun wettelijk pensioen een stuk hoger ligt dan in de privésector.

Tweede pijler

Die tweede pijler omvat het aanvullend pensioen dat via de werkgever of de sector waarin men werkt, wordt opgebouwd: een groepsverzekering, pensioenfonds of sectorpensioen. Ongeveer 70% van de werknemers heeft zo’n tweede pijler. Maar ook hier zijn er grote verschillen in de bedragen. Bij sommigen loopt dat flink op, bij anderen blijft het erg bescheiden.

Ook zelfstandigen krijgen de kans om in de tweede pijler een appeltje voor de dorst bij elkaar te sparen. Zelfstandigen zonder vennootschap doen dit met een VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen), eventueel aangevuld met een POZ (pensioenovereenkomst voor zelfstandigen). Zelfstandigen in een vennootschap kunnen hetzelfde VAPZ combineren met een IPT (individuele pensioentoezegging voor bedrijfsleiders, betaald door de vennootschap). Die formules worden fiscaal aangemoedigd door de overheid.

Derde pijler

De derde pijler omvat het pensioen dat mensen zelf opbouwen door op een fiscaal gunstige manier voor hun oude dag te sparen, dat kan via pensioensparen en/of langetermijnsparen. Het staat open voor alle werknemers. Het rendement is behoorlijk, en je krijgt er een interessant belastingvoordeel bovenop. De meeste mensen kiezen voor een formule van pensioensparen, via een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering. Je kent het systeem: je mag maximum 980 euro per jaar storten (dat bedrag wordt elk jaar wat verhoogd) en krijgt een belastingvermindering tot 30%, met een maximum van 294 euro. Sinds kort is er een tweede plafondbedrag mogelijk, tot 1.260 euro. De belastingvermindering zakt dan wel naar 25%. In de praktijk stort je best minstens 1.177 euro, anders valt je fiscaal voordeel lager uit dan wanneer je 980 euro stort. Langetermijnsparen is een andere formule onder de derde pijler-paraplu. Deze fiscale spaarverzekering levert een belastingvoordeel van 30% op. Dit jaar mag je, afhankelijk van je inkomen, tot 2.350 euro sparen, wat je tot 705 euro fiscaal voordeel kan opleveren. Pas op: langetermijnsparen zit in dezelfde fiscale korf als je woonkrediet en je schuldsaldoverzekering. Als je al een woning afbetaalt, kan het zijn dat langetermijnsparen geen fiscaal voordeel meer oplevert.

Vierde pijler

Over de vierde pijler ten slotte, bestaat er wat semantische verwarring. Afhankelijk van met wie je praat, omvat die verschillende zaken. Een spaarboekje, kasbons, beleggingen in aandelen, obligaties, verzekeringen: ze vallen allemaal onder de vierde pijler. Ook een eigen huis wordt er vaak toe gerekend. Wie na zijn pensioen geen huur meer moet betalen, heeft toch al een financiële kopzorg minder.

Wilt u meer weten over pensioensparen in de derde pijler?

Praat erover met uw Beobank adviseur

Maak een afspraak

Hoe kunnen we u helpen?