Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

De financiële markten: stand van zaken

Door Yves Kazadi, Senior Analyst - 23/08/2021

Jackson Hole

Jackson Hole, het moment waar elke belegger halsreikend naar uitkijkt

Zoals elk jaar komen de centrale bankiers ook eind deze zomer samen in Jackson Hole voor hun jaarlijkse conferentie, georganiseerd door de Fed van Kansas City. De ogen van de hele wereld zijn gericht op deze belangrijke bijeenkomst voor de rentevoeten. Nu de zomer op zijn einde loopt, zoeken beleggers naar meer duidelijkheid over de knopen die tijdens deze meeting potentieel zullen worden doorgehakt. De vrees voor stijgende rentevoeten in combinatie met de hogere inflatie weegt door op het moreel van beleggers en zou grote veranderingen kunnen teweegbrengen in de manier waarop portefeuilles worden beheerd.

Sinds jaar en dag kunnen we stellen dat de 4 grote centrale banken aan hetzelfde zeel trekken in het lage rentebeleid. De FED heeft echter al verwittigd dat ze vanaf 1 september zou starten met ‘Tapering’, het afbouwen van haar kwantitatieve versoepeling. Dit nieuws deed heel wat beleggers huiveren omdat ze vrezen dat de timing (na Covid-19) hiervoor wel heel ongelukkig is in een omgeving met mogelijks dalende koopkracht (terugkeer van inflatie). Deze keuze zou zelfs de groei in de VS kunnen fnuiken.

In dit artikel gaan we ervanuit dat de rentevoeten dit najaar op de Amerikaanse markten zouden kunnen stijgen en bespreken we een aantal mogelijke strategieën in dit scenario.

Welke aanpak verkiezen in een scenario met stijgende rentes?

In de huidige marktconfiguratie kunnen we beschouwen dat het obligatierendement (gezakt van 1,74% op 30 maart 2021 naar 1,24% op 18 augustus 2021)1, evenals de cyclische aandelen, een dieptepunt hebben gekend. Zij zouden dit najaar kunnen heropleven, en wel om 3 redenen:

  • De vrees voor de deltavariant neemt af en de vaccinatiecampagnes lopen verder
  • De inflatie lijkt aan te houden (consumentenprijsindex in de VS boven de 5%)1
  • De industrielanden kennen een sterke economische groei (Amerikaans bbp voor Q3 verwacht rond de 3%, in de EU rond de 3,6% voor Q3)1

Om de kwestie van de inflatie te verduidelijken, benadrukken we dat de huidige inflatiestijging hoofdzakelijk te wijten zou zijn aan de stijging van de grondstofprijzen en de industriële productieprijzen als gevolg van de heropening na de eerste lockdown. Zoals in onze vorige blogartikels reeds uitgelegd, zou de inflatie het gevolg zijn van de verschuiving van de vraag van de dienstensector naar de industrie (telewerken en de nodige apparatuur, e-commerce, energietransitie). Er moet op dit moment dus niet worden gevreesd voor inflatie of stijgende rentevoeten, wel worden nagedacht over de activa die hierbij zouden kunnen gedijen.

Welke strategie volgen op de aandelenmarkten?

Wij blijven de aandelenmarkten gunstig gezind als gevolg van de recente goede bedrijfsresultaten. Onze voorkeur zal geleidelijk uitgaan naar activa en sectoren met een sterkere positieve correlatie met mogelijke rentestijgingen. Om te anticiperen op de vrees van de markten voor een te snelle stijging van de rentevoeten die zou leiden tot een daling van de markten, zullen we niet aarzelen om het technologiegedeelte in onze portefeuilles af te bouwen. 

Welke sectoren genieten onze voorkeur in Europa en de VS?
Technologie, ja, maar…

Wanneer we het hebben over technologie, moeten we voor ogen houden dat het softwaresegment links zou kunnen worden gelaten ten voordele van hardware oplossingen.

Bedrijven actief in dataopslag behalen in de tweede helft van dit jaar een betere winst per aandeel1. Het gebruik van de ‘hyperconvergence-technologie’ (optimaliseren van datacentra) en hybride cloudmodellen zou moeten worden ondersteund door de toenemende vraag van bedrijven naar pc's en de terugkeer van werknemers naar kantoor.

Ook de communicatie- en netwerkapparatuur zal naar verwachting profiteren van het gebruik van 5G, de hogere vraag naar cloudnetwerken en de verdere digitalisering van ondernemingen.

Financials

In het segment van de financials zullen wij de voorkeur blijven geven aan Assets Managers, omdat zij profiteren van de financiële stromen die steeds talrijker ontspruiten rond ESG. De goede marktrendementen in het voorjaar ondersteunen de organische groei van deze ondernemingen. Zo is de markt van de ‘Green Bonds’ gegroeid van 800 miljard in 2020 tot 1.400 miljard2. Deze markt zou de komende jaren moeten blijven profiteren van de betere aanwervingscriteria voor jongeren om de hoge werkloosheid bij de min 25-jarigen terug te dringen (10% in de VS t.o.v. 17% in de eurozone)3, van een betere gendergelijkheid, de strijd tegen loondiscriminatie en hogere opleidingsnormen.

Discretionaire consumptie

De discretionaire consumptie zou eveneens moeten gedijen bij het heropenen van de economie.


Wat met de small caps?

Voor kmo’s wordt onze bezorgdheid over de stijgende rentes getemperd door het feit dat de reële rente in de VS nog maar begint stijgen en dat de waarderingen in Europa, de VS en zelfs in de groeilanden nog steeds aantrekkelijk zijn. Tot de sectoren waaraan wij in kmo’s de voorkeur zullen geven, behoren de industrie, de discretionaire consumptie en meer bepaald subsectoren zoals de automobielsector, kapitaalgoederen, de transportsector en consumentendiensten.


Welke sectoren genieten onze voorkeur in de groeilanden?

In de groeilanden (EMEA: Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika) blijven wij de traditionele banken gunstig gezind. Zo zouden de bedrijven in de Golfregio moeten profiteren van de stijgende olieprijzen maar ook van de Expo 2020 in Dubai4 en het WK in Qatar in 2022. Het hogere rentebeleid in de groeilanden zou tevens de bankensector in zijn geheel moeten ondersteunen. De discretionaire consumptie zou op termijn dan weer de vruchten moeten plukken van de heropening van de economieën en van de sterke groei van digitale platformen. De industrie en de materiaalsector zouden moeten gedijen bij de heropleving van de nijverheid en infrastructuurprojecten.

Wat met China?

Een essentieel gegeven in China is dat de e-commercebedrijven steeds harder worden gepusht om meer kosten te maken om concurrerend te blijven in een gereguleerde omgeving. Deze bedrijven, als zij hun concurrentievermogen op de Chinese markt willen behouden, hun marketing moeten opvoeren en nieuwe businessoplossingen moeten aanreiken om te kunnen wedijveren met bedrijven zoals Alibaba. Kortom, om hun marktaandeel te behouden zullen zij hun potentiële winst in de tweede jaarhelft moeten inleveren. Op korte termijn blijven wij eerder neutraal ten opzichte van de Chinese markt.

Welke strategie volgen op de obligatiemarkten?

Op de obligatiemarkten gaat onze voorkeur uit naar beheerders van fondsen met een kortere looptijd dan gemiddeld op de Amerikaanse en Europese markten. Specifiek voor de Chinese obligaties blijft de reeks regelverstrengingen voor de technologiesector doorwegen op de Chinese aandelenmarkten, ten voordele van Chinese staatsobligaties. Deze situatie zou de PBOC er op termijn toe kunnen aanzetten om de economie te ondersteunen door liquiditeit in de markten te injecteren5. Het zou voor de obligaties inderdaad gunstig zijn als de PBOC beslist om terug te keren naar een monetaire versoepeling. Bovendien zouden de hervormingen bedoeld om de rating van ondernemingen te verbeteren een duwtje in de rug moeten geven aan de ‘betrouwbare’ Chinese staatsobligaties (“Investment grade”)6. Deze hervormingen die in maart 2021 werden aangekondigd, waren er in de eerste plaats op gericht om ratingbedrijven ertoe aan te zetten om zich te concentreren op langetermijnobligaties en niet alleen op kortetermijnobligaties. Bovendien zouden de regulators streng toezien, waardoor bizarre situaties worden vermeden waarin bedrijven met een rating zoals Evergrande (B+ genoteerd door Moody in 2018 en CCC in 2021)1, Yongcheng Coal (AAA genoteerd door China Chengxin in 2015 en nu B)1 of China Fortune Land (BB+ genoteerd door Fitch in 2018 en nu van de beurs gehaald "WD: withdrawal rating")1 in een situatie van wanbetaling dreigen te belanden.

Conclusie

De vijf grote centrale banken zullen een gemeenschappelijke basis moeten vinden, want voor het eerst slaat elk van hen stilletjes aan haar eigen weg in:

  • De VS wenst te starten met tapering en uiteindelijk de rentevoeten zien stijgen
  • Europa en Japan zouden het huidige beleid van lage rentevoeten willen handhaven
  • China zou haar economie misschien nieuw leven moeten inblazen via monetaire versoepeling. Hoewel zij er met drastische maatregelen in is geslaagd om haar schuld/bbp-ratio te doen zakken van 272% eind 2020 naar 267% in Q2 20211, is de kans groot dat ze het roer zal moeten omgooien.
  • De Bank of England blijft in onze ogen de meest raadselachtige van de vijf in dit klimaat.

In functie van de keuzes van de centrale banken moeten de regionale en sectorale posities binnen de portefeuilles worden herzien om de markttendens te volgen. Tot slot zal het na Jackson Hole voor het beleggersvertrouwen van doorslaggevend belang zijn dat de tijdelijke inflatie (grondstoffen, bouwmateriaal, transportmiddelen, halfgeleiders) niet overvloeit in een permanente inflatie...

 

[1] Bloomberg Analytics

[2] https://www.climatebonds.net/resources/reports

[3] https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-gen-z-economy-graphic-idUSKBN28Y0O2

[4] https://www.expo2020dubai.com/fr

[5] https://www.reuters.com/article/china-economy-policy-idINKBN22U13H

[6] https://news.cgtn.com/news/2021-03-29/China-issues-draft-rules-to-improve-credit-rating-industry-Z1nzJYABhe/index.html

Hoe kunnen we u helpen?