Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Energierenovatie: sterk aanbevolen of verplicht?

energierenovatie

Energierenovaties werden al sinds een hele tijd aangemoedigd. Nu worden ze stilaan verplicht. Dat is een onmisbare stap die Europa moet helpen om zijn klimaatdoelstellingen te halen en onafhankelijk te worden wat energie betreft.

Europa heeft zich tot doel gesteld om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden. Daarom drijft het zijn initiatieven op. Een van de belangrijkste actieterreinen op dat vlak is vastgoed: dat vertegenwoordigt 40% van het energieverbruik in de EU en 36% van de energiegerelateerde broeikasgasemissies. Geruime tijd spitste de EU-strategie zich toe op nieuwe gebouwen. Maar omdat 85% van de huidige gebouwen in 2050 wellicht nog zal bestaan, heeft de EU besloten de energierenovaties te versnellen, met als doelstelling om het renovatiepercentage tegen 2030 te verdubbelen en het daarna op ongeveer 2% te houden. Deze ambities werden nog versterkt door de recente geopolitieke gebeurtenissen. De oorlog in Oekraïne en de stijging van de gasprijzen hebben duidelijk gemaakt dat we onze energieonafhankelijkheid moeten verstevigen, wat vooral betekent dat we ons energieverbruik moeten rationaliseren. In België hebben de drie gewesten al een reeks maatregelen aangekondigd om de energieprestaties van gebouwen te verbeteren.

Vlaanderen

In Vlaanderen wordt energierenovatie verplicht vanaf 1 januari 2023. In eerste instantie gaat het om nieuwe eigenaars van een woning of appartement met een E- of F-energielabel volgens de Vlaamse EPC (schaal van A+ tot F). Wie een pand verkrijgt (aankoop, erfenis, schenking, ...), is vanaf dan verplicht om het binnen de vijf jaar te renoveren tot ten minste een D-label. Wie al eigenaar is (vóór 1 januari 2023) van een woning met een E- of F-label, heeft tot 2030 de tijd om het energieprestatieniveau ervan te verbeteren tot D of beter. Alle eigenaars hebben er belang bij nog een stap verder te gaan, aangezien de minimumeis geleidelijk opgetrokken wordt. Voor nieuwe eigenaars zal de verplichting om binnen de vijf jaar te renoveren dus gericht zijn op:

- in 2028, een C-label voor huizen en appartementen;

- in 2035, een B-label voor huizen;

- in 2040, een A-label voor huizen en een B-label voor appartementen;

- in 2045, een A-label voor huizen en appartementen.

Alleen tijdelijke gebouwen (gebruik korter dan 2 jaar), gebouwen die gesloopt moeten worden en beschermde gebouwen zijn vrijgesteld van de renovatieverplichting. Eigenaars die de regels niet naleven, krijgen een boete van 500 tot 200.000 euro boven op de kosten om aan de normen te beantwoorden.

Brussel

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft beslist om het energieprestatiecertificaat (EPB) vanaf 2025 verplicht te maken voor alle woningen, ook voor eigenaars die in hun eigen woning wonen. Dit document bevat het energielabel van het pand op een schaal van A++ tot G en een lijst van prioritaire maatregelen om de energieprestaties van het pand te verbeteren. Vanaf 2030 moet de eigenaar om de vijf jaar een van deze maatregelen uitvoeren (zoals dakisolatie, vervanging van ramen, ...). Het uiteindelijke doel is dat alle woningen tegen 2050 minstens een energielabel C hebben.

Wallonië

In het zuiden van het land gaat het voorlopig met zekerheid vooral om nieuwbouw. Nieuwe woningen moeten sinds 2021 voldoen aan de Q-ZEN-norm (‘bijna nul’ energie) en moeten tegen 2030 energieneutraal zijn. Voor bestaande gebouwen zal het EPB-certificaat verplicht zijn vanaf 2027, met een schaal van A++ tot G. De Waalse overheid overweegt ook renovatieverplichtingen, maar over de details wordt nog gediscussieerd. Volgens het "Plan Air Climat Énergie" van minister Philippe Henry is het de bedoeling om tegen 2050 gemiddeld een A-label te bereiken. Zijn voorstel omvat onder meer een energierenovatieplicht voor alle woningen met een F- of G-label die vanaf 2025 te huur worden aangeboden. Het zou ook van toepassing kunnen worden op huizen en appartementen die verkocht worden; het vereiste niveau zou dan geleidelijk worden aangescherpt.

Anticiperen en financieren

Deze gewestelijke strategieën liggen uiteraard niet helemaal vast. Zo zullen de recente gebeurtenissen de Europese wens om onze energieafhankelijkheid te verminderen waarschijnlijk versnellen. Daarom is het belangrijk om te anticiperen. Dat geldt des te meer omdat u met een energiezuinigere woning uw energierekening aanzienlijk kunt verlagen. Wat de financiering betreft, bestaan er oplossingen zoals een renovatielening of een ecokrediet, afhankelijk van het soort uit te voeren werken.

Advies op maat over financieringsoplossingen?

Maak een afspraak

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.

Lening op afbetaling, onder voorbehoud van goedkeuring van uw dossier met wederzijds akkoord.

Hoe kunnen we u helpen?