Beleggen en Sparen

Beleggerslexicon

Als u wilt starten met beleggen, leert u best eerst alle basisbegrippen. Wij leggen u elk concept uit in minder dan één minuut.

Hoe geeft u uw pensioen een boost?

Hoe geeft u uw pensioen een boost?

Hoe geeft u uw pensioen een boost?

Alles begint natuurlijk met de vraag: hoeveel wettelijk pensioen zult u ontvangen? Dat verneemt u op de interactieve website van de Federale Pensioendienst. Daar krijgt u toegang tot uw dossier en vindt u een simulatie van uw toekomstig pensioen. Als u loontrekkende bent, ontvangt u bovendien automatisch een raming van de Federale Pensioendienst wanneer u 55 jaar wordt. Ambtenaren krijgen die raming op 57 jaar en zelfstandigen kunnen 5 jaar vóór hun pensioenrecht ingaat contact opnemen met het RSVZ. Zodra u bij benadering het bedrag van uw toekomstig wettelijk pensioen kent - dat onder invloed van uw laatste loopbaanjaren nog een beetje kan schommelen - weet u ook hoeveel u elke maand zult nodig hebben om de kloof met uw huidige levensstandaard te dichten. Of zelfs op grotere voet te gaan leven.

 

Kies voor aanvullende pensioensystemen met fiscaal voordeel. Opeenvolgende regeringen hebben allerlei systemen ingevoerd om mensen met fiscale stimuli aan te sporen om voor een aanvullend pensioen te sparen (2e en 3e pensioenpijler). Denk aan de groepsverzekering waarvan de premies volledig of gedeeltelijk door uw werkgever worden betaald en de “equivalenten” voor zelfstandigen: de individuele pensioentoezegging (IPT) en het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ). Er is natuurlijk ook het zeer populaire pensioensparen om elk jaar een geplafonneerd bedrag (€ 940 in 2016) te beleggen, waarvan u 30% (of € 282) recupereert als fiscaal voordeel.

 

Investeer in bakstenen. Ook hypotheekleningen geven u recht op belastingverminderingen, die uw rentelasten verlichten. Bovendien is lenen voor vastgoed momenteel voordelig, omdat de hypotheekrente laag staat. Uw eigen woning verwerven was nooit eerder zo betaalbaar, vooral als u nog relatief jong bent. Het is ook een rendabele manier om te sparen, aangezien uw eigendom aangroeit naarmate u het geleende kapitaal terugbetaalt. Bovendien zou de waarde van uw vastgoed ook in de loop der jaren moeten stijgen. Hebt u al een eigen woning? Overweeg dan om te investeren in een opbrengsteigendom, want dan slaat u misschien twee vliegen in één klap: u verwerft extra bezit en de huur die u ontvangt, compenseert min of meer uw maandelijkse leningaflossing.

 

Beleg regelmatig en gespreid. Houdt u elke maand nog een beetje geld over? Kies dan voor een periodiek beleggingsplan waarbij u maandelijks een som belegt in een of meerdere beleggingsproducten van uw keuze. Hoewel beleggen u geen fiscaal voordeel oplevert, bouwt u er na verloop van tijd toch een mooi kapitaaltje mee op. Er bestaan allerlei beleggingsproducten en -formules, voor elk type van belegger (van risicoavers tot dynamisch). En vergeet deze gouden regel niet: hoe eerder u begint te beleggen, hoe groter het kapitaal dat u vergaard zult hebben zou moeten zijn wanneer u met pensioen gaat.

 

Wij herinneren er u aan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s met inbegrip van een mogelijk verlies van het belegde kapitaal. Beleggingsproducten zijn geen bankdeposito’s en worden niet gewaarborgd door Beobank NV|SA.

Hoe kunnen we u helpen?