Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Hoe wordt de taks op de effectenrekening met meerdere namen berekend?

Taks op effectenrekening met meer dan 500.000 euro

Wie meer dan 500.000 euro aan beleggingen op effectenrekeningen heeft staan, moet voortaan een taks betalen. Maar hoe zit het bij rekeningen die op meerdere namen staan en met rekeningen met een blote eigenaar en een vruchtgebruiker?

Wat telt mee?

De taks op de effectenrekening bedraagt 0,15%. Hij is verschuldigd op het hele bedrag voor titularissen die op dergelijke rekeningen meer dan 500.000 euro hebben staan. Wie minder heeft, wordt volledig vrijgesteld.

Voor de vaststelling van het bedrag tellen onder meer de aandelen (beursgenoteerd of niet), obligaties, beleggingsfondsen, kasbons en warrants op de effectenrekening mee. Levensverzekeringen en het pensioensparen blijven buiten beschouwing.

De waarde die telt, is het gemiddelde van die op 31 december van het voorgaande jaar, 31 maart, 30 juni en 30 september. Voor het eerste jaar wordt het gemiddelde van de drie laatste waarnemingen genomen.

De taks wordt per persoon bepaald. Heeft iemand meerdere rekeningen, dan worden die samengeteld.

Zijn er effectenrekeningen bij meerdere banken, dan moet de titularis zelf globaliseren en de niet aangerekende taks zelf aangeven en doorstorten.

Rekening op meerdere namen

Maar wat indien een rekening meerdere titularissen heeft? In dat geval mag de bank de waarde voor de berekening arbitrair verdelen over het aantal rekeninghouders. Zijn er twee, dan krijgen ze beide de helft van de waarde toegewezen. Zijn er vier, dan is er een kwart voor elk. Staat er 1,5 miljoen euro op een rekening met vier titularissen, die geen andere rekening hebben, dan houdt de bank geen taks in. Staat er 2 miljoen euro op, dan zullen ze alle vier worden getaxeerd op 500.000 euro.

Die arbitraire verdeling kan afwijken van de werkelijkheid. Zo kunnen partners in hun huwelijksovereenkomst of ander geschrift een andere verdeling zijn overeengekomen. Willen ze een aanpassing van de taks, dan dienen ze naderhand een aangifte met vraag om correctie in te dienen.

Blote eigenaar en vruchtgebruiker

Hetzelfde geldt voor effectenrekeningen met een blote eigenaar en een vruchtgebruiker. De blote eigenaar is de persoon die de effecten op de rekening bezit, de vruchtgebruiker degene die de inkomsten ervan mag opstrijken.

De wetgever spreekt echter over titularissen. Is er een blote eigenaar en een vruchtgebruiker, dan zal de bank de tegoeden weer arbitrair volgens het aantal betrokken personen verdelen om te bepalen of het bedrag per persoon boven de 500.000 euro komt en hoeveel taks er in dat geval betaald moet worden.

Uiteraard wijkt ook dit van de realiteit af. De waarde van het vruchtgebruik en de blote eigendom zijn gekoppeld aan de leeftijd van de vruchtgebruiker. Is die nog jong, dan zal hij in principe nog lang kunnen genieten van de inkomsten en zal het vruchtgebruik dus meer waard zijn. Is hij al oud, dan daalt het aandeel van het vruchtgebruik in de totale waarde.

Net als bij een effectenrekening op meerdere namen zal ook hier achteraf een correctie op gevraagd kunnen worden. Voor de berekening van de effectieve waarde dient de omzettingstabel te worden gebruikt die elk jaar in het Staatsblad wordt gepubliceerd.

Burgerlijke maatschap

In dezelfde filosofie zal een effectenrekening op naam van een burgerlijke maatschap worden behandeld. Dat is een soepele vennootschapsvorm waarvoor een aantal mensen in de statuten financiële afspraken maken. De maatschap heeft echter geen rechtspersoonlijkheid. Dus worden de tegoeden ervan geacht toe te behoren aan de deelnemers, die ingeschreven zijn in het aandelen- of matenregister.

Ook hier zal de bank een verdeling maken op basis van het aantal personen. Nadien zullen ook zij desgewenst een correctie kunnen aanvragen.

In het kort

  • Taks op de effectenrekeningen is verschuldigd vanaf tegoeden vanaf 500.000 euro per persoon.
  • Bank moet de tegoeden arbitrair verdelen over aantal titularissen, ook al is echte eigendomsverdeling anders.
  • Voor effectenrekeningen met blote eigenaar en vruchtgebruiker moet nadien correctie worden gevraagd.
  • Ook bij burgerlijke maatschap kan correctie nodig zijn.

Hoe kunnen we u helpen?