Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Hoe zit een IBAN-rekening in elkaar?

IBAN, BIC code... waarvoor dienen al die cijfertjes?

Sinds begin 2011 vervangt het rode Europese overschrijvingsformulier het Belgische formulier op oranje papier. Ofwel vult u een papieren formulier in, dat u aan uw bank bezorgt, ofwel voert u de overschrijving zelf uit aan een automatisch loket in uw bankkantoor, ofwel – en dat gebeurt steeds meer – schrijft u via internet of phone banking geld over.

Uw overschrijving wordt pas uitgevoerd als de volgende voorwaarden vervuld zijn:
- er moet voldoende geld op uw rekening staan;
- u moet uw bank schriftelijk toestemming geven om een bepaald bedrag naar een andere rekening over te zetten, via een manuele of een elektronische handtekening;
- u dient het bedrag en de datum van de overschrijving te vermelden;
- ten slotte moet u de juiste bankgegevens van de rekening van de begunstigde aan uw bank bezorgen.

Deze informatie vermeldt u op het papieren of elektronische overschrijvingsformulier. Het betreft twee soorten gegevens:

- het IBAN-nummer (International Banking Account Number) om (ook internationaal) aan te geven over welke bankrekening het gaat;
- de BIC-code (Bank Identifier Code) om de bank van de begunstigde aan te duiden.

Het IBAN-nummer

Het IBAN-nummer is het internationale bankrekeningnummer, een unieke identificatie van elke bankrekening. U vindt het op uw rekeningafschriften en op de voorzijde van uw bankkaart.
In België zijn alle IBAN-nummers samengesteld uit 16 karakters: een landcode van 2 letters (BE), gevolgd door een controlegetal van 2 cijfers en vervolgens alle cijfers van uw rekeningnummer (eigenlijk de 12 cijfers van uw oude rekeningnummer).
Het totaal aantal karakters verschilt van land tot land. Het kunnen er maximaal 34 zijn en het nummer begint altijd met de twee letters die het land van de rekeninghouder identificeren. In Nederland begint elk IBAN-rekeningnummer bijvoorbeeld met NL, gevolgd door 16 karakters.

De BIC-code

Soms dient u ook een BIC-code te vermelden in een vak dat hiervoor is bedoeld op het papieren of elektronische overschrijvingsformulier. BIC is een internationale code om elke bank te identificeren. Vroeger werd dit ook wel de SWIFT-code genoemd, eigenlijk de naam van de internationale organisatie die de BIC-codes beheert en in Terhulpen (België) gevestigd is.

Er zijn twee soorten BIC-codes:
- BIC8, met 8 karakters, om een financiële instelling in een land of stad te identificeren;
- BIC11, met 11 karakters, om ook een bankfiliaal te identificeren.

Vier letters geven aan over welke bank het gaat, de volgende twee het land (BE staat voor België). De volgende twee karakters (letters of cijfers) duiden de plaats aan. De eventuele laatste 3 karakters dienen om een bepaald bankkantoor te identificeren. U vindt de BIC-code van uw bank onder andere op uw rekeningafschriften en op uw bankkaart (de BIC-code van Beobank is CTBKBEBX). Ga naar de website van de NBB voor de BIC-code van de andere banken.

Goed om te weten: sinds 1 februari hoeft u geen BIC-code meer te vermelden op Europese overschrijvingen. Die verplichting was eerder al weggevallen voor overschrijvingen in België. Maar voor internationale overschrijvingen buiten Europa is de BIC-code wel nog verplicht.

Hoe kunnen we u helpen?