Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Hoeveel brengt een studentenjob op?

Hoeveel brengt een studentenjob op?

Als een student hetzelfde werk doet als de andere werknemers in een bepaald bedrijf, heeft hij ook recht op hetzelfde brutoloon. Hij mag in geen geval minder verdienen dan het minimumloon dat door de collectieve arbeidsovereenkomst van het bedrijf wordt bepaald. Is er op sectorniveau geen opgelegd minimumloon, dan geldt het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen als basis voor de berekening.

Zo heeft een student van 18 jaar op basis van zijn kwalificaties bijvoorbeeld recht op een minimummaandloon van 1.231,49 euro bruto; is diezelfde student 21 jaar, dan verdient hij minimaal 1.501,82 euro bruto per maand. Feestdagen in de loop van een gewerkte periode (zoals 21 juli of 15 augustus) worden ook betaald.

Sociale bijdragen

Bij een studentenjob moet minder RSZ betaald worden, maar dan mag de student in kwestie niet meer dan 50 dagen per jaar werken. De solidariteitsbijdrage op het brutoloon bedraagt 2,71%.

Studenten werken vaak maar enkele uren per dag, vooral in de horeca. Maar voor de berekening van het aantal gewerkte dagen op een jaar telt elke dag, ongeacht het aantal gepresteerde uren… Daarom zal het systeem in 2017 eenvoudiger worden: studenten zouden dan 400 uur tegen een verlaagd RSZ-tarief moeten kunnen werken in plaats van 50 dagen per jaar.

Belastingvrijstelling?

Als een student na aftrek van de socialezekerheidsbijdragen in 2016 niet meer verdient dan 10.141 euro, dan hoeft hij geen belastingen te betalen.

Wordt die drempel niet overschreden, dan hoeft de werkgever ook geen bedrijfsvoorheffing in te houden.

De maximale forfaitaire beroepskosten van jobstudenten bedragen momenteel 2.721 euro. De belastingdiensten houden er automatisch rekening mee, zodat het belastbare bedrag dus neerkomt op 7.420 euro (bij een inkomen van 10.141 euro).

Hoe wordt het nettoloon berekend?

Wanneer de jobstudent geen RSZ hoeft te betalen, volstaat het om de solidariteitsbijdrage van het brutoloon af te trekken. Het nettoloon is dus gelijk aan:

100% van het brutoloon
− 2,71% solidariteitsbijdrage
= nettoloon

Goed om te weten: Een student dient altijd een fiscale aangifte in te dienen in het jaar na het jaar waarin hij gewerkt heeft, ook als hij vrijgesteld is van belastingen.

 

Klik voor meer info hier

 

Hoe kunnen we u helpen?