Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Beleggen in 2018: wat verandert er?

Nieuw in 2018

Nu 2018 van start is gegaan en de nieuwjaarsbrieven weer opgeborgen zijn, staan we stil bij de veranderingen waarmee u als particuliere belegger rekening moet houden in het nieuwe jaar.

Meer dan 500.000 euro op uw effectenrekening? 0,15% belasting

Het zomerakkoord introduceert vanaf dit jaar een effectentaks van 0,15% op alle effectenrekeningen met meer dan 500.000 euro. Daarmee wil de regering 254 miljoen ophalen.

Concreet: wie 499.999 euro heeft, betaalt niets. Wie meer dan 500.000 euro heeft, betaalt 0,15 procent op het volledige bedrag, dus niet enkel op het bedrag boven 500.000. De taks geldt enkel voor particuliere beleggers, niet voor vennootschappen met effectenrekeningen.

In de optelsom zijn genoteerde en niet-genoteerde aandelen of obligaties, kasbons, beleggingsfondsen en warrants meegerekend. Banken zullen maandelijks de waarde van de rekening moeten bepalen en beleggers zullen taks betalen op de gemiddelde waarde op jaarbasis. Goed om weten: pensioenspaarfondsen en tak-23 zijn vrijgesteld, net zoals aandelen op naam en coöperatieve aandelen.

Fondsen

Voor kapitalisatiefondsen wordt de drempel van 25% naar 10% gebracht voor beleggingen in obligaties. Dat wil zeggen dat er 30% roerende voorheffing verschuldigd zal zijn op de meerwaarden van fondsen die voor meer dan 10% beleggen in schuldpapier.

Er komt ook een standaardisering voor gemeenschappelijke fondsen of dakfondsen. Die zullen in de toekomst ook onderhevig zijn aan de roerende voorheffing.

Het zomerakkoord introduceert vanaf dit jaar een effectentaks van 0,15% op alle effectenrekeningen met meer dan 500.000 euro.

Hogere beurstaks

Telkens u aandelen en obligaties verkoopt of koopt, betaalt u daar vanaf 2018 een hogere taks op:

  • aandelen: 0,35% (was 0,27% - plafond van 1600 euro)
  • obligaties: 0,12% (was 0,09% - plafond van 1300 euro)

Voor kapitalisatiefondsen verandert er niets: hier blijft het tarief 1,32% met een maximum van 4000 euro.

Nieuwe regels spaarrekening

De intresten op een spaarrekening zijn niet langer tot 1880 euro vrijgesteld, maar tot 960 euro. Dit voordeel geldt per persoon – voor een gemeenschappelijke rekening is de bovengrens dus 1920 euro. Alles wat erboven zit, wordt onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%. Dit bedrag wordt ingehouden door uw bank.

Maximumbedrag voor pensioenspaarders

Hoewel de maatregel nog gepubliceerd moet worden in het Belgisch Staatsblad, zou er ook nieuws zijn op vlak van pensioensparen. Als u niet meer dan 960 euro stort, geniet u een belastingvoordeel van 30%, net zoals vorig jaar. U mag nu wel meer storten, tot 1230 euro.

Houd er hierbij wel rekening mee dat u voor bedragen tussen 960 en 1230 euro geen belastingvoordeel van 30%, maar van 25% geniet. Dat geldt voor de volledige som. Het percentage wordt dus op het volledige bedrag berekend, niet enkel op het bedrag boven de 960 euro. In de praktijk wil dit zeggen dat u met 960 euro een vermindering van 288 euro krijgt, en met een storting van 1100 euro bijvoorbeeld slechts 275 euro. Maak dus even de berekening bij het bepalen van uw maximumbedrag.

Nieuws van het Europese front

De MiFID II-richtlijn is van start gegaan. Daarmee wil Europa de financiële markten transparanter maken en beleggers beter beschermen. Meer weten over wat dit concreet betekent? U leest er hier meer over.

Ook PRIIPS is in werking getreden. PRIIPS staat voor 'Packaged Retail and Insurance Based Investment Products'. Ook hier is het opzet meer transparantie te creëren van verpakte beleggings- en verzekeringsproducten en de beleggers beter te beschermen. Daarvoor wordt het essentiële informatiedocument of het zogenaamde KID, het Key Information Document, in het leven geroepen. Daar staat info in over de aard, de kosten en risico’s van de beleggings- en verzekeringsproducten. 

Samengevat

  • 0,15% belasting op effectenrekeningen met meer dan 500.000 euro
  • Roerende voorheffing op fondsen die voor 10% of meer belegd zijn in obligaties
  • Hogere beurstaks op individuele aandelen en obligaties
  • Vrijgesteld bedrag aan intresten op spaarrekening verlaagd tot 960 euro
  • Maximumbedrag voor pensioensparen verhoogd tot 1230 euro

Hoe kunnen we u helpen?