Verzekeringen
Beobank Home Secure

Verbonden alarmsysteem met 24/24 uur telebewaking. Vanaf 22€/maand

Is mijn woonkrediet herfinancieren een goed idee?

Wanneer is het interessant om je woonlening te herfinancieren en hoe doe je dat?

Ook in 2020 zouden de hypothecaire interestvoeten heel laag blijven. Is het daardoor voor jou automatisch interessant om je woonlening te herfinancieren? En hoe pak je zoiets aan?

Je hoort en leest het overal: zelden stonden de rentevoeten voor een hypothecaire lening zo laag. Volgens de rentebarometer van Immotheker geldt voor een lening op 20 jaar nu een gemiddelde jaarlijkse rentevoet van 1,64%. In 2015 stond de interest nog op 2,60% en in 2010 op 4,5%. Dat zoveel eigenaars momenteel hun woonkrediet willen herfinancieren, hoeft dan ook niet te verwonderen. In november 2019 kenden de banken 50% meer herfinancieringen toe dan een jaar eerder. Heb jij zelf die stap nog niet gezet? Geen paniek, alles wijst erop dat de voorwaarden in 2020 even gunstig blijven.

Heb ik er belang bij om mijn lening te herfinancieren?

De verleiding is groot om een lening die je jaren geleden met een vaste rentevoet bent aangegaan nu te herfinancieren. Maar is dat ook interessant in jouw geval? Niet noodzakelijk, want de rentevoet is niet de enige variabele waarmee je rekening moet houden. Een herfinanciering gaat ook altijd gepaard met aanzienlijke kosten.

Optie 1: interne herfinanciering bij je bank

De eerste stap moet altijd zijn dat je contact opneemt met je eigen bankier. Hij is niet verplicht om een herziening van je lening toe te staan, maar als je bij hem gaat aankloppen met een interessant aanbod van een concurrerende bank in de hand, is hij meestal wel geneigd om een inspanning te doen. Je kosten zijn dan in principe lager dan wanneer je herfinanciert bij een andere instelling. Je betaalt meestal wel:

  • een herbeleggingsvergoeding die kan oplopen tot 3 maanden interest op het uitstaande bedrag,
  • dossierkosten,
  • eventuele kosten in verband met de herziening van je schuldsaldoverzekering en woningverzekering.

Optie 2: externe herfinanciering

Het gebeurt vaak dat een andere bank bereid is om je een nog lagere rentevoet te bieden om je te werven als nieuwe klant. Maar bovenop de hierboven vermelde kosten betaal je dan nog andere, aanzienlijke kosten - en dat weet je huidige bankier ook. Je moet bijvoorbeeld je bestaande hypotheek bij je bank stopzetten en een nieuwe vestigen bij je nieuwe bank. Daar komen notaris- en registratiekosten bij kijken. Op de website spaargids.be bereken je eenvoudig zelf wat een herfinanciering je al dan niet oplevert.

Het juiste moment om te herfinancieren

Over het algemeen gaat men ervan uit dat een herfinanciering de moeite waard is, als het verschil tussen de interestvoet die je jaren geleden hebt gekregen en de huidige interestvoet minstens 1% op jaarbasis bedraagt. Tenzij de looptijd van je woonkrediet heel lang is, bijvoorbeeld 30 jaar. Want bij een langere looptijd spreid je de herfinancieringskosten over een groter aantal jaren uit en heb je er dus minder last van.

 

Hoe kunnen we u helpen?