Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Nood aan zuurstof maar nog geen noodgeval

Door La Française

De economische groei

Men hoort vaak zeggen: "de groei lijkt minder sterk dan verwacht". Maar is het de groei die minder sterk is dan voorzien, of waren de prognoses misschien te optimistisch? Michel Didier, voorzitter van de Raad voor Strategische Oriëntatie van La Française, verduidelijkt.

In 2016 en 2017 zagen we een enigszins onverwachte versnelling van de wereldwijde groei. We stellen thans een redelijk duidelijke vertraging vast van de economische activiteit, toch zeker in Europa en in de groeilanden. En dus verklaart men dat de groei "minder sterk is dan voorzien" en passen de instellingen hun vooruitzichten voor 2019 naar beneden aan.

Het is echter belangrijk dat men goed ontleedt wat er gebeurt. De sterke daling van de olieprijs tussen 2014 en eind 2016, van 105 naar 40 dollar per vat (bron: Thomson Reuters) gaf de koopkracht en de groei in de olieverbruikende landen een stevige duw in de rug. De olieprijs is thans - najaar 2018 - weer gestegen naar 80 dollar en gaf de koopkracht van de consumenten, vooral in Europa, een grote deuk. De Europese aandelenmarkten, die al meer dan een jaar vlak zijn, hebben vrij goed geanticipeerd op het economisch herstel en vervolgens op de vertraging van de activiteit.

Dat hoeft niet onmiddellijk slecht nieuws te zijn aangezien de groei de productiecapaciteit en de rekruteringsmogelijkheden begon aan te tasten. Iets minder activiteit zal buitensporige spanningen en inflatierisico's voorkomen, vooral in de Verenigde Staten, waar de groei kunstmatig wordt opgedreven door het overheidstekort. De problemen om personeel te vinden zijn nooit zo groot geweest en het begin van loondruk is nu al zichtbaar. De dreiging van financiële excessen en uiteindelijk een plotselinge stop binnen 18 maanden begint zich af te tekenen. Voeg daarbij de gewelddadige valutacrises in sommige opkomende landen (Turkije, Argentinië, Brazilië), een hoge onzekerheidspremie op Italië en de dreiging van een slecht gecontroleerde verstoring van de internationale handel.

Samengevat: de balans van de risico's met betrekking tot de groei neigt eerder naar beneden. Reële activa, en met name vastgoed, blijven vaste waarden. Onder de financiële activa geven aandelen de zekerheid dat men meeprofiteert van de wereldwijde groei, die weliswaar vertraagd is maar nog niet echt bedreigd. Vooraleer echter een nieuwe stap vooruit kan worden gezet, moeten een aantal risico's verdwenen zijn.

 

De inhoud van dit artikel wordt gepubliceerd ter informatie en is bestemd voor niet-professionele klanten in de zin van richtlijn MIFID II. Dit is noch een offerte of een beleggingsaanbod, noch een beleggingsadvies of een aanbeveling betreffende specifieke beleggingen. Document gepubliceerd door La Française AM Finance Services, met maatschappelijke zetel gevestigd te 128, boulevard Raspail, 75006 Parijs, Frankrijk, erkend door de Autorité de Contrôle Prudentiel (de Franse bankentoezichthouder) als aanbieder van beleggingsdiensten onder nummer 18673 X, verbonden onderneming van La Française.

Hoe kunnen we u helpen?