Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Pensioensparen: best nu al beginnen!

Pensioensparen

Denkt u dat het nutteloos is om voor uw veertigste met pensioensparen te beginnen? Think again: hoe eerder u begint, hoe makkelijker het is om een aanzienlijk kapitaal op te bouwen.

De pensioenhervormingen volgen elkaar op en het wordt almaar duidelijker dat u een reservekapitaal moet opbouwen om uw levensstandaard in stand te kunnen houden als u eenmaal op pensioen bent. Dat lijkt misschien nog veraf, maar hoe eerder u begint, hoe meer voordeel u doet op korte en lange termijn.

Belastingvermindering

Wettelijk kunt u vanaf uw 18de verjaardag een pensioenspaarplan starten en meteen uw voordeel doen met een belastingvermindering. In 2022 bedraagt dit fiscale voordeel 30% als u tot 990 euro spaart, wat een winst is die kan oplopen tot 297 euro. Als u in de loop van het jaar maximaal 1.270 euro stort, bedraagt uw belastingvermindering 25%, dus maximaal 317,50 euro. Stel dat u uw eerste bijdrage stort in het jaar waarin u 30 wordt, dan zal u als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft meer dan 11.000 euro belastingvoordeel genoten hebben. En dan hebben we nog geen rekening gehouden met de indexering van het aftrekbare bedrag dat tussen 2019 en 2024 werd opgeschort.

Op uw eigen ritme

Een eenmalige betaling van ongeveer 1.000 euro per jaar kan behoorlijk lastig zijn, vooral aan het begin van uw carrière en als u al veel uitgaven heeft (huis, kinderen, enz.). Om uw pensioensparen eenvoudiger en gemakkelijker te beheren, kunt u kiezen voor een maandelijkse betaling van 82,50 euro (voor een jaarlijks spaarbedrag van 990 euro).

Rendement maximaliseren

Het tweede voordeel van op jonge leeftijd te starten met pensioensparen is wat de samengestelde interest wordt genoemd. Concreet betekent dit dat uw gespaarde bedrag in de loop der jaren een rendement oplevert. Laten we een praktisch voorbeeld nemen op basis van het gemiddelde rendement van pensioenspaarfondsen in België. Dat bedroeg volgens de Beama de afgelopen 25 jaar 5,9% per jaar, zonder rekening te houden met de belasting op het kapitaal op 60-jarige leeftijd. Als u begint te sparen op uw 45ste tot het jaar waarin u 64 jaar wordt, d.w.z. 20 betalingen in totaal, zult u in theorie een kapitaal van 38.154 euro bijeen gespaard hebben op uw 65ste. Als u begint op 25-jarige leeftijd, dus in totaal 40 betalingen, bedraagt uw eindkapitaal 158.000 euro, dus meer dan vier keer zoveel, terwijl u slechts twee keer zoveel hebt gespaard.

Pensioenspaarfonds of pensioenspaarverzekering?

Als u eerder begint en langer spaart, kunt u ook kiezen voor een dynamischer en mogelijk rendabeler pensioenspaarsysteem, als u dat wilt. U kunt kiezen tussen een pensioenspaarfonds en een pensioenspaarverzekering. In het eerste geval worden de gestorte bedragen belegd in aandelen en obligaties en hangt het opgebouwde kapitaal volledig af van de ontwikkeling van de financiële markten. In het tweede geval wordt uw geld belegd in een spaarverzekering met een gegarandeerde minimumrente. U kunt ook een extra winstdeel ontvangen als de verzekeringsmaatschappij erin slaagt winst te maken door uw geld te herbeleggen.

Aangepast aan uw profiel

Uw keuze hangt af van de risico’s die u wenst te nemen. Een pensioenspaarfonds kan u een hoger rendement opleveren, maar als de aandelenmarkt slecht presteert, kunt u geld verliezen. Het potentiële rendement van een pensioenverzekering is beperkter, maar uw kapitaal loopt minder risico.

Houd er rekening mee dat het om fiscale redenen niet raadzaam is uw spaargeld van een fonds naar een pensioenverzekering over te hevelen en omgekeerd.

Goed voor de planeet

Beobank besteedt bij haar beheer bijzondere aandacht aan de ESG-aspecten (maatschappij, milieu, governance) Het managementteam past de volgende uitsluitingen toe:

- zeer schadelijke activiteiten zoals tabak, steenkool, enz;

- bepaalde bedrijven in gevoelige sectoren (kernenergie, asbest, enz.)

- bedrijven die het Wereldverdrag van de Verenigde Naties en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen niet naleven.

Daarnaast integreert het duurzaamheidscriteria (ESG) en geeft het de voorkeur aan bedrijven met een ESG-score die boven het gemiddelde ligt.

Wij herinneren u eraan dat aan beleggingsproducten risico's verbonden zijn, waaronder het mogelijke verlies van het belegde kapitaal. De beleggingsproducten zijn geen bankdeposito's en worden niet gegarandeerd door Beobank NV/SA.

De Agenia Fiscal pensioenverzekering is een tak 21 levensverzekering van ACM Belgium Life NV, een verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht.

Heeft u nog vragen over pensioensparen of wilt u advies op maat van uw situatie?

Neem contact op met een Beobank-adviseur.

Maak een afspraak

Hoe kunnen we u helpen?