Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Veilig uw oude dag verzekeren met een pensioenspaarverzekering

Verzekeren met een pensioenspaarverzekering

Ook al worden we er meestal niet graag aan herinnerd, er valt niet aan te ontsnappen: we worden allemaal ouder en op een gegeven moment zullen we met pensioen gaan. Bij veel mensen volgt vaak de vaststelling: het wettelijke pensioen volstaat vaak niet om de levensstandaard die u gewend bent, aan te houden. Het is dus absoluut een goed idee om ook zelf te sparen voor uw oude dag. Met een pensioenspaarverzekering doet u dat in alle veiligheid.

Wat is een pensioenspaarverzekering?

Een pensioenspaarverzekering is een levensverzekering van type Tak 21 waarmee u over de jaren heen een bijkomend kapitaal opbouwt, dat beschikbaar wordt vanaf het moment dat u met pensioen gaat.

Zo’n pensioenspaarverzekering komt met enkele interessante voordelen. Vooreerst is dit een zeer veilige formule, want ze biedt kapitaalbescherming. Dat wil zeggen dat u, op het einde van het contract, sowieso uw ingelegd spaargeld terugkrijgt, onafgezien van de economische situatie, de inflatie, de rentevoeten of hoe hoog of laag de aandelenmarkten staan. Dat komt omdat de gelden die in de pensioenspaarverzekering zitten, belegd worden in veilige financiële instrumenten waarvan de opbrengsten op voorhand goed ingeschat kunnen worden, zoals bijvoorbeeld obligaties.

Boven op uw spaargeld krijgt u ook een gegarandeerde minimumrente (zoals bij een bankrekening) en eventueel ook een jaarlijkse winstdeelname. We schrijven “eventueel” want, hoewel gebruikelijk, hangt dit wél af van de economische conjunctuur en, vooral, van de financiële resultaten van de verzekeringsmaatschappij.

De fiscus

Pensioenspaarverzekeringen zijn daarnaast ook fiscaal erg interessant, want de overheid wil deze spaarformules aanmoedigen. Van elke premie tot 990 euro die u stort in een pensioenspaarverzekering krijgt u 30% terug via een belastingvermindering. Stort u premies tussen 990 euro en 1.270 euro (het maximum), dan is er 25% belastingkrediet op het geheel voorzien. Op uw zestigste verjaardag betaalt u dan enkel nog een eenmalige fiscale heffing van 8% bij uitstap en uitstapkosten. Houdt u de pensioenspaarverzekering ook aan na uw zestigste? Dan mag u nog stortingen doen tot en met het jaar van uw 64e verjaardag. Deze stortingen zijn niet meer belastbaar maar blijven fiscaal aftrekbaar.

Het enige wat de fiscus niet graag ziet gebeuren, is dat u de gelden uit de verzekering opvraagt voor uw zestigste. Het is technisch perfect mogelijk, maar dan betaalt u een behoorlijk stevige 33% aan belastingen.

Tot slot: voor pensioenspaarverzekeringen geldt het systeem van de staatswaarborg. In het (toegegeven: vrij onwaarschijnlijke) geval dat uw financiële instelling in faling zou gaan, is uw kapitaal beschermd tot een maximum van 100.000 euro via het zogenaamde Bijzonder Beschermingsfonds voor Deposito’s en Levensverzekeringen.

Wat is het verschil met een pensioenspaarfonds?

Het grote verschil tussen een pensioenspaarverzekering en een pensioenspaarfonds, is dat deze laatste geen vast rendement biedt. Het rendement kan hoog zijn, maar kan ook laag zijn. Of in theorie zelfs negatief (al is dat bijzonder uitzonderlijk). Dat komt omdat pensioenspaarfondsen beleggen in beleggingsfondsen die op hun beurt opgebouwd zijn uit obligaties, maar ook uit aandelen. Het rendement is dus volledig afhankelijk van hoe goed die onderliggende activa presteren. Dat brengt meteen ook mee dat pensioenspaarfondsen niet voorzien in een kapitaalbescherming. Daarnaast geldt er ook geen staatswaarborg voor pensioenspaarfondsen, net zomin als die geldt voor beleggingsfondsen of aandelen.

Brengt een pensioenspaarverzekering wel genoeg op?

Zeker jonge mensen hebben de laatste paar jaar massaal de beurs ontdekt, wat op zich absoluut geen slechte zaak is. De voorbije twee jaar, zeg maar: de post-coronaperiode, was voor aandelenbeleggers over het algemeen trouwens ook een zeer goede periode, met stevig opverende koersen. Alleen, wat de nieuwe instappers daardoor nog niet geleerd hebben, is dat bomen zelden tot in de hemel groeien. Met andere woorden: de waarde van een aandeel kan ook stevig zakken.

De inval van Rusland in Oekraïne was voor velen al een eerste waarschuwing, al leek het er toen nog op dat de koersen zich daarvan snel konden herstellen. Ondertussen is er echter nog een nieuwe “bedreiging” aan de horizon opgedoken: hogere rentes. Begin mei voerde de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, zijn hoogste renteverhoging in twintig jaar door, om de oplopende inflatie te bestrijden. Meteen zagen we op de beurs koerscorrecties van 4 of 5% en meer, zeker in de door twintigers en dertigers zo geliefde technologiesector. Bovendien lijkt het erop dat dit niet de laatste renteverhoging zal zijn die de Fed gaat doorvoeren en is de kans niet denkbeeldig dat ook de Europese Centrale Bank het voorbeeld van zijn Amerikaanse tegenhanger gaat volgen.

Waarom vertellen we dit allemaal? Omdat door het mooie weer dat we de voorbije jaren op de beurs hadden, velen uit het oog verloren zijn dat ook gewaarborgde producten hun plaats hebben in een goed gediversifieerde portefeuille. En een pensioenspaarverzekering is bij uitstek zo’n product. Precies door de kapitaalswaarborg bieden ze een ingebouwde bescherming, ook als het economisch wat minder goed gaat. Ja, het rendement is over het algemeen minder hoog dan bij een pensioenspaarfonds. Maar doordat dit geen belegging in aandelen is, is ook het risico stukken beperkter. En ook dat heeft zijn waarde.

Waarom kiezen voor een pensioenspaarverzekering?

Een pensioenspaarverzekering is een veilige en zekere manier om kapitaal op te bouwen. Door de kapitaalsgarantie bent u op het einde van de rit absoluut zeker dat u op zijn minst uw ingelegde geld terug zult krijgen. Het wat beperktere rechtstreekse rendement wordt deels ook gecompenseerd door de eventuele winstdeling. Bovendien moet u ook de fiscale voordelen meerekenen: elke storting krijgt u voor een derde tot een vierde weer terug via uw personenbelasting. Tot slot geniet de pensioenspaarverzekering ook van een staatswaarborg in geval van faling van de verzekeringsmaatschappij. Zo mag u op beide oren slapen.

Pensioensparen bij Beobank

Maak een afspraak

Hoe kunnen we u helpen?