Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Krediet met rentesubsidie voor energie-investeringen in je nieuwe woning

Vlaams renovatiekrediet

Koop je in het Vlaamse Gewest een woning die je binnen de vijf jaar energiezuinig wil maken? Dan kan je voor de bijkomende werkzaamheden in aanmerking komen om een Vlaams renovatiekrediet met rentesubsidie af te sluiten.

Voor dit Vlaams renovatiekrediet met rentesubsidie dat je bovenop je hypothecaire woonlening kan krijgen, kan je terecht bij je bank. De interesten die je hiervoor betaalt, worden door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) terugbetaald indien je aan de voorwaarden voldoet. Dat gebeurt in de vorm van een rentesubsidie waarbij het Agentschap de interesten die je neertelde een keer per jaar op je rekening terugstort.

Nieuwe eigenaars

Het Vlaams renovatiekrediet is bestemd voor nieuwe eigenaars die vanaf 1 januari 2021 een huis of een appartement kopen met een slechte energiebalans en die binnen de vijf jaar gevoelig willen verbeteren. Concreet moet een huis bij aankoop een label E of F hebben. Na afloop van de renovatie moet het label A, B of C worden. Bij een appartement geldt een verbetering van label D, E, F naar label A of B. Je vindt die resultaten op het EPC, het Energieprestatiecertificaat, dat aanduidt hoeveel energie je nodig hebt om je woning te verwarmen.

Hoe groter de verbetering is die je wil bekomen, hoe meer je kan lenen. Wie zijn huis van label E of F naar een label A brengt, kan tot 60.000 euro lenen. Voor het behalen van een label B is dat 45.000 euro. En voor een label C 30.000 euro. Voor een appartement zijn de bedragen lager. Hier geldt een bovengrens van 45.000 euro voor een flat die van label D, E of F naar label A wordt gebracht. Om de energiebalans van een dergelijke woning naar label B te verbeteren, kan nog tot 30.000 euro worden geleend. Voor een appartement dat naar label C gaat, kan geen Vlaams renovatiekrediet worden aangevraagd.

Een voorwaarde is dat het Vlaams renovatiekrediet met rentesubsidie gekoppeld wordt aan een hypothecair krediet, dat hoofdzakelijk bestemd is voor de aankoop van de woning. De aankoop van een pand dat gedeeltelijk wordt gebruikt voor de uitoefening van een beroep komt dus ook in aanmerking.

Via schenking of erfenis

Wie een woning geschonken krijgt of via een erfenis verwerft in Vlaanderen (zonder dat voor deze transactie zelf een hypothecair krediet afgesloten wordt), kan zich  richten tot het lokale energiehuis om een gelijkaardige energielening+ te krijgen. Hier wordt de lening renteloos toegekend.

Wie na vijf jaar de beloofde verbetering niet haalt, verliest het onterecht toegekende voordeel via de omzetting van zijn lening in een krediet met een hogere rentevoet.1

Premies

De Vlaamse renovatielening met rentesubsidie kan worden gecombineerd met de beschikbare premies voor energierenovatie, die via netbeheerder Fluvius aangevraagd worden.

 

Meer info:
  1. https://www.energiesparen.be/renteloos-renovatiekrediet
  2. https://www.energiesparen.be/renuveer
  3. https://www.beobank.be/nl/particulier/vlaams-renovatiekrediet
  4. https://www.febelfin.be/nl/artikel/koop-je-2021-een-niet-energiezuinige-woning-check-dan-je-een-vlaams-renovatiekrediet-kan

Hypothecair krediet, onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en wederzijds akkoord.

Hoe kunnen we u helpen?