Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Pensioenspaarfondsen: rendement voor na uw pensioen

Pensioenspaarfonds

Voor veel jongeren is het pensioen een ver-van-mijn-bed-show. Dat is begrijpelijk, want vaak is hun pensionering nog decennia ver weg. Nochtans loont het de moeite om er op tijd even over na te denken, want “op pensioen gaan” betekent vaak een inkomensdaling. Wie zijn levensstandaard wil behouden, zal dus zelf en op voorhand maatregelen moeten nemen. Zoals investeren in een pensioenspaarfonds.

Wat is een pensioenspaarfonds?

Een pensioenspaarfonds is een beleggingsfonds dat belegt in aandelen en obligaties. Met een pensioenspaarfonds kunt u tijdens uw beroepsloopbaan een mooi aanvullend kapitaal opbouwen voor na uw pensionering.

Hoe goed het fonds presteert, hangt dus voor een goed stuk af van hoe sterk de koersen van de gekozen aandelen stijgen. Een pensioenspaarfonds biedt daarom geen gewaarborgd rendement, dat is meteen ook het grote verschil met een pensioenspaarverzekering. Er is, in tegenstelling tot bij de pensioenspaarverzekering, ook geen kapitaalbescherming voorzien. In theorie kan de waarde van het fonds dus negatief zijn, wanneer u uitstapt en als de beheerder van het fonds in faling zou gaan, bent u uw inleg kwijt. Er bestaan wettelijke beperkingen met betrekking tot beleggingen in pensioenfondsen om zo’n situaties te voorkomen.

Wat zijn de voordelen van een pensioenspaarfonds?

Door te beleggen in een pensioenspaarfonds kunt u profiteren van stijgende beurskoersen, zonder dat u een doorwinterd financieel specialist moet zijn. De selectie van de aandelen en de hoeveelheid die gekocht of verkocht moet worden, is immers de verantwoordelijkheid van professionele traders die de beurs dag na dag – en zelfs uur na uur – van dichtbij volgen.

Dat wil niet zeggen dat u helemaal geen inspraak heeft. U bepaalt nog altijd zélf de mate van het risico dat u wilt aangaan, van zeer voorzichtig tot meer dynamisch. In het eerste geval zal uw portefeuille vooral vastrentende obligaties bevatten en minder aandelen, in het andere geval zal dat net omgekeerd zijn. Ook de risicospreiding van het fonds is trouwens verzekerd: niet alle eieren worden in hetzelfde mandje gelegd. Een fonds bestaat vaak uit heel wat verschillende, soms zelfs tientallen, onderliggende financiële activa.

Fiscale voordelen

Naast de potentiële rendementen kiezen veel mensen ook voor een pensioenspaarfonds vanwege de fiscale voordelen. De overheid stimuleert het immers dat mensen zelf voor hun “oude dag” sparen en beloont dit ook concreet. Van elke storting tot 990 euro die u stort in een pensioenspaarfonds krijgt u 30% terug via een belastingvermindering. Stort u tussen 990 euro en 1.270 euro (het maximum), dan is er 25% op het geheel belastingkrediet voorzien. Op uw zestigste verjaardag betaalt u dan nog een eenmalige fiscale heffing van 8% bij uitstap, verder zijn er geen uitstapkosten. Houdt u het fonds ook aan na uw zestigste? Dan mag u nog stortingen doen tot en met het jaar van uw 64e verjaardag. Deze stortingen zijn niet meer belastbaar maar blijven fiscaal aftrekbaar. Opnieuw een cadeautje van de overheid.

Het enige wat de fiscus niet graag ziet gebeuren, is dat u de gelden uit het fonds opvraagt voor uw zestigste. Het is technisch perfect mogelijk, maar dan betaalt u een behoorlijk stevige 33% aan belastingen.

Tot slot: wil u graag zelf zo veel mogelijk de touwtjes in handen houden bij uw beleggingen? Dat blijft natuurlijk mogelijk. Investeren in een pensioenspaarfonds wil uiteraard niet zeggen dat u daarnaast ook geen individuele beleggingen kunt doen. Het ene sluit het andere absoluut niet uit.

Pensioensparen bij Beobank

Maak een afspraak

Hoe kunnen we u helpen?