Beleggen en Sparen

Beleggerslexicon

Als u wilt starten met beleggen, leert u best eerst alle basisbegrippen. Wij leggen u elk concept uit in minder dan één minuut.

Verzekeringen

Beobank Home Secure

Verbonden alarmsysteem met 24/24 uur telebewaking. Vanaf 22€/maand

Wat gebeurt er als ik mijn krediet niet op tijd terugbetaal?

beobank

beobank

Merkt u dat u op een vervaldatum niet zult kunnen betalen? Of dat u zelfs de hele lening niet meer kunt terugbetalen? Dan is het belangrijk dat u snel contact opneemt met de bank. Als u zelf het initiatief neemt, is de kredietverstrekker (Beobank of andere) meestal eerder bereid om een minnelijke schikking te treffen. Denk aan betaalfaciliteiten of een verlenging van de looptijd van de lening.

Maar er is natuurlijk ook een keerzijde aan die flexibiliteit: elke wijziging aan de kredietvoorwaarden kan u geld kosten. Misschien wordt de rentevoet minder interessant of dient u extra kosten te betalen.

Hoe treedt de bank op?

Geen paniek: de bank kan niet zomaar beslissen om uw woning te verkopen. De wet bepaalt en beperkt de mogelijkheden die een bank heeft om op te treden.


  1. Als u zelf niets doet, ontvangt u eerst een aanmaning om de achterstallige termijnen te betalen.

  2. Binnen drie maanden nadat u een aflossing niet hebt betaald, stuurt de kredietinstelling u een ingebrekestelling per aangetekende brief. Daarin leest u wat de gevolgen zijn als u niet betaalt.

  3.  

Gedwongen verkoop

Een paar maanden achterstand van betaling leidt niet onmiddellijk tot een gedwongen verkoop van uw vastgoed. Daarvoor moet de bank immers een procedure doorlopen. De eerste stap na de opzegging van het krediet is een verzoeningspoging voor de beslagrechter, dan de aanstelling van een notaris die belast is met de verkoop, enz.

Komt u op de lijst van wanbetalers?

Als u een afbetaling drie maanden na de vervaldatum nog altijd niet hebt betaald, is de bank verplicht om dat te melden aan de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank. Er volgt dan een “negatieve” registratie: u komt terecht op de “zwarte lijst”. Dat maakt het voor u moeilijker om een lening af te sluiten. Uw dossier blijft in het systeem zitten tot een jaar nadat u de overschrijding hebt aangezuiverd.

Uw bankier kan u helpen

Daalt uw terugbetalingscapaciteit door onverwachte omstandigheden? Wacht dan niet tot het te laat is en vraag meteen een gesprek met uw bankier aan. Hij zal zeker begrip tonen en samen met u proberen te zoeken naar een oplossing om uw maandelijkse financiële lasten te verlichten. Bij een hypotheeklening zijn er bijvoorbeeld verscheidene ingrepen mogelijk. Uiteraard is steeds een kredietonderzoek vereist en dient een akkoord te worden bekomen van het kredietcomité.


  • Uitstel van kapitaalbetaling: het bedrag van een maandelijkse afbetaling omvat zowel kapitaal als interesten. Om het bedrag te verlagen, kan uw bank voorstellen om de terugbetaling van het kapitaal tijdelijk uit te stellen. Interesten uitstellen is niet mogelijk.

  • Verlenging van de looptijd van de hypotheeklening: een langere looptijd van uw krediet kan interessant zijn. U betaalt het kapitaal dan over een langere periode terug, waardoor uw lasten per maand natuurlijk dalen.

  • (Gedeeltelijke) vervroegde terugbetaling: als u nog wat spaargeld achter de hand hebt, kan u uw hypotheeklening eventueel (gedeeltelijk) vervroegd afbetalen. Daardoor dalen uw maandelijkste financiële lasten of verdwijnen ze zelfs.

  •  

Ga voor meer informatie naar de website van Febelfin.

 

Hoe kunnen we u helpen?