Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Wat zijn de vooruitzichten voor de financiële markten in 2015?

Wat zijn de vooruitzichten voor de financiële markten in 2015?

Yves-Michael Kazadi, Investment Analist bij Beobank, blikt vooruit op 2015. Wat staat er te gebeuren op de financiële markten in het nieuwe jaar? Een overzicht met vijf uitdagingen.

1. Het Europese deflatiespook

Het deflatierisico is meer dan ooit aanwezig in de eurozone. Zal de Europese Centrale Bank (ECB) tijdig kunnen reageren om deze gesel af te wenden door een onconventioneel monetair beleid in te voeren? Onze analisten blijven positief over een interventie van de ECB en blijven dan ook voorstander van aandelenfondsen met lage volatiliteit. Los van de deflatie zullen sommige sectoren, zoals de Europese voedingsindustrie, via fusies of overnames blijven zoeken naar groei in het buitenland. Andere segmenten, zoals de telecomoperatoren, zullen cash blijven genereren via de uitbreiding van hun quadruple play-aanbod (televisie, internet, vaste en mobiele telefonie).

2. De Aziatische economie

Het andere vraagteken voor 2015 is de landing van de Chinese groei: zal deze zacht verlopen of niet? De waarde van de Japanse munt zal waarschijnlijk blijven dalen. En wellicht zullen ook de verwachtingen omtrent het BBP moeten bijgesteld worden. In zo een omgeving kan het interessant zijn om te beleggen in de Aziatische groei via thema’s als:

  • Infrastructuur in India
  • De verbetering van het waterbeheer in China
  • De technologische efficiëntie in Zuid-Korea en Taïwan

3. De geopolitieke risico’s

Een andere vraag is hoe de geopolitieke risico’s de markten zullen beïnvloeden. Blijven de spanningen met Rusland bijvoorbeeld toenemen? Het blijft koffiedik kijken en deze vraag zal de discussie in 2015 wellicht blijven voeden. Ondanks deze onzekere factoren, kan munt worden geslagen uit de groei in de opkomende regio’s door daar te opteren voor aandelenfondsen met een lage volatiliteit. Verder is het alternatief voor het BRIC-blok (Brazilië, Rusland, India en China) terug te vinden in beleggingen in zogenaamde ”frontier markten”. Toch is het ook aangeraden om in het defensievere gedeelte van de portefeuille een “schokdemper” te behouden in de vorm van obligaties van hoge kwaliteit.

4. Het monetaire beleid van de VS

Verder is het ook onzeker welke weg het monetaire beleid van de VS zal uitgaan. Het staat vast dat de Fed (Amerikaanse centrale bank) de officiële rentetarieven zal optrekken, maar in welk tempo en wanneer precies? Onze analisten wijzen erop dat de opleving van de werkgelegenheid in de VS rechtstreeks ten goede komt aan verschillende segmenten, waaronder de bouwnijverheid. Het gevoel van rijkdom zal de vraag naar vastgoed doen toenemen, de stijging van de rente zal de winstmarge van de banken verhogen en de expansiebehoefte van de industrie zal leiden tot fusies en overnames van bedrijven in de regio’s die het minst zijn getroffen door de zwakke groei. Onze analisten merken op dat nichesegmenten zoals het wegvervoer zullen profiteren van overnames, de stijgende vraag naar vrachtvervoer en een beter aanbod dan spoorvervoer in bepaalde regio’s.

5. De volatiliteit op de financiële markten

Een laatste uitdaging is de volatiliteit op de financiële markten. Bestaat het risico dat deze volatiliteit toeneemt? De vraag heeft in de eerste plaats betrekking op de opkomende landen, die op de eerste rij zullen zitten wanneer de Fed de rente zal verhogen. En hoe zal de obligatiemarkt reageren? Ook daar is de vraag meer dan relevant. Het verleden heeft immers aangetoond dat een te snelle en te abrupte stijging van de rente een correctie kan teweegbrengen op de obligatiemarkten. En daar zitten de beleggers allerminst op te wachten. In 2015 kan het volgens onze analisten interessant zijn om te focussen op:

  • Amerikaanse obligaties:

Hoewel de voorkeur uitgaat naar aandelenmarkten, is het duidelijk dat de Amerikaanse markt kansen zal bieden in het obligatiesegment, dat op termijn voordeel zal halen uit de geplande rentestijging. Obligaties die positief reageren op een stijging van de rente, zoals obligaties die gedekt zijn door hypothecaire leningen of door activa, zullen geleidelijk een aanvulling vormen op schatkistcertificaten. In het obligatiesegment is het belangrijk om fondsen uit te kiezen die zoveel mogelijk flexibiliteit bieden aan de beheerder. Kwestie van alle bestaande mogelijkheden te benutten.

  • Europese aandelen:

In tegenstelling tot 2014 kan 2015 het jaar worden van de Europese aandelen. De reden? Niet alleen zijn de Europese aandelen minder duur dan hun Amerikaanse tegenhangers, bovendien zullen ze profiteren van de stijging van de dollar en van het meer dan inschikkelijke beleid van de ECB. Want waar de Verenigde Staten en Engeland de kaart willen trekken van een verhoging van de rente om verder de crisis achter zich te laten, zullen Japan en de eurozone een andere partituur spelen en massa’s liquide middelen op de markt gooien om de groei aan te wakkeren. Deze monetaire doping moet in het voordeel spelen van de Europese aandelen en in het bijzonder van de aandelen die goed gepositioneerd zijn op de export. In deze context mogen we ook niet vergeten dat de daling van de olieprijs de gezinnen in de eurozone weer wat meer koopkracht zal bezorgen en de kosten van ondernemingen mee zal helpen verlagen. De evolutie van de olieprijs zal ook gevolgen hebben voor de beurzen: terwijl de luchtvaartmaatschappijen en de olieverbruikende industrie (nutsbedrijven, automobielindustrie, transportbedrijven) er reeds van profiteren, riskeren andere sectoren aanzienlijk te worden benadeeld (grote oliemaatschappijen, aanverwante bedrijven, chemie).

Samengevat kunnen we voor 2015 drie belangrijke thema’s onderscheiden:

Op het gebied van obligaties: de volatiliteit biedt rendementsstijgingen op de obligatiemarkten, waardoor de belegger een hoger rendement kan behalen dan op een spaarboekje. De grote hoeveelheid liquiditeiten van de ECB zal helpen om het aantal wanbetalingen te blijven beperken en blootstelling aan achtergestelde schulden kan het gedeelte bedrijfsobligaties in onze portefeuilles blijven ten goede komen, zolang het rendement en de verbetering van de bankratio’s gunstige elementen blijven in het huidige klimaat van zwakke groei. Wat de groeimarktobligaties betreft, zullen de muntoorlog en de evolutie van de olieprijzen een niet te verwaarlozen impact hebben. De volatiliteit biedt rendementsstijgingen op de obligatiemarkten, waardoor de belegger een hoger rendement kan behalen dan op een spaarboekje.

Op het gebied van aandelen: de vrees voor deflatie kan worden gecounterd als beleggers blijven inzetten op Europese aandelen met een lagere waardering dan hun Amerikaanse tegenhangers. Hoe? Via fondsen met een geringe volatiliteit en door hun portefeuille aan te vullen met bedrijven met een kleine marktkapitalisatie (small caps) die voordeel halen uit de ondersteuning en liquiditeit van de ECB.

In het Amerikaanse gedeelte van de portefeuille gaat de aandacht uit naar bedrijven die ofwel groei blijven realiseren via overnames, ofwel aandelen terugkopen en rechtstreeks profiteren van de economische groei en de toenemende koopkracht. Voor het gedeelte opkomende landen tot slot, zal ook worden geopteerd voor fondsen met een geringe volatiliteit. Wat Azië betreft, ligt onze focus in de eerste plaats op waardevermeerdering. In de eerste jaarhelft zullen in mindere mate de verandering die door de Braziliaanse presidente Dilma Roussef wordt bewerkstelligd en de structurele vooruitgang van Mexico worden opgevolgd.

- Voor onze defensievere klanten blijven flexibele fondsen met een hoger rendement dan het spaarboekje of flexibele fondsen die beter presteren in tijden van volatiliteit de regel.

Meer weten?

Contacteer gerust uw beleggingsadviseur om de ideale portefeuille voor uw situatie samen te stellen. Op basis van uw objectieven, uw tijdshorizon en uw risicobereidheid.

Contacteer uw beleggingsadviseur

Beobank NV/SA verstrekt geen onafhankelijke research of analyses inzake de inhoud of opstelling van dit document. Dit document is gebaseerd op de macroanalyse van “La Française AM”, een vermogensbeheerder die deel uitmaakt van de groep CMNE. Beobank NV|SA waarborgt de nauwkeurigheid echter niet. Het is mogelijk dat informatie onvolledig of beknopt is. Het marktoverzicht is algemeen informatief bedoeld en behelst geen aanbevelingen, aanbod of een vraag om welke effecten dan ook te kopen of te verkopen. Personen die wensen te beleggen hebben er belang bij om onafhankelijk advies in te winnen wat betreft het al dan niet opportuun karakter van een bepaalde belegging. Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten, prijzen kunnen stijgen of dalen. Vooruitzichten zullen niet noodzakelijk gevolgd worden door een effectieve gebeurtenis.

Wij herinneren er u aan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s met inbegrip van een mogelijk verlies van het belegde kapitaal. Beleggingsproducten zijn geen bankdeposito’s en worden niet gewaarborgd door Beobank NV|SA. De redactie van dit document werd afgesloten op 19/12/2014.

 

Hoe kunnen we u helpen?