Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Wettelijke hervorming van de spaarrekeningen: wat verandert er?

Wettelijke hervorming van de spaarrekeningen: wat verandert er?

De overheid wil het makkelijker maken om spaarrekeningen te vergelijken. Daartoe zijn een reeks wettelijke hervormingen uitgedokterd. Sommige werden in 2013 van kracht, andere begin dit jaar. Een overzicht.

Wat is al veranderd in 2013?

Een genormaliseerde productfiche voor elke gereglementeerde spaarrekening
Genormaliseerd betekent dat alle banken dezelfde essentiële informatie op de productfiche moeten vermelden. Hierdoor wil de overheid het makkelijker maken de spaarrekeningen van verschillende banken te vergelijken. U vindt de productfiche van al onze spaarrekeningen hier (klik onderaan op "Documenten").


Minder beperkende voorwaarden voor spaarrekeningen
Vanaf nu kan iedereen eender welk type spaarrekening openen, op enkele uitzonderingen na. Zo mogen banken nog wel voorwaarden koppelen, bijvoorbeeld, aan een jongeren- of internetrekening. Ook kunnen ze net als vroeger in beperkingen voorzien voor spaarrekeningen waarvoor de klant een verschillende basisrentevoet krijgt naar gelang van het rekeningsaldo, zoals bijvoorbeeld op de rekening Fidelity Plus bij Beobank.

 

Uw getrouwheidspremie wordt driemaandelijks uitgekeerd
Vroeger kreeg u uw getrouwheidspremie, toegekend voor de bedragen die gedurende 12 maanden ononderbroken op de rekening zijn gebleven, op het eind van het jaar. Voortaan krijgt u ze meteen na het eind van het kwartaal waarin die periode van 12 maanden afloopt, m.a.w. zodra de premie betaalbaar wordt. Dat levert u meer op! De basisrente wordt voortaan altijd op 31 december uitbetaald.

 

Geen 11 maandenregel meer
Bepaalde banken berekenden de getrouwheidspremie ook voor stortingen die in januari – dus maar 11 maanden – waren uitgevoerd. Dat mag niet meer: de periode van 12 maanden moet altijd worden gerespecteerd.

 

U behoudt uw basisrente gedurende minstens 3 maanden
Alleen als de Europese Centrale Bank in die periode haar rentetarief verlaagt, mogen ook de banken een renteverlaging doorvoeren.

 

 

Wat is er veranderd in 2014?

 

De getrouwheidspremie bij een overschrijving van uw ene spaarrekening naar een andere bij dezelfde bank wordt behouden
Deze maatregel ging in op 1 januari 2014. Om deze lopende premie te behouden, moest u op het ogenblik van de overschrijving houder of medehouder van de 2 rekeningen zijn (opdrachtgever en begunstigde). We berekenen de getrouwheidspremie naargelang het aantal dagen dat het overgeschreven spaargeld op elk van de rekeningen stond. De proportionele overdracht van de premie van een rekening naar een andere bij dezelfde bank geldt voor de eerste 3 overschrijvingen van minstens 500€ binnen het kalenderjaar.

 

Alle Beobank spaarrekeningen
Hebt u advies nodig? Bel ons op 0800 99 013.

Klik hier voor onze spaarrekeningen

 

 

Hoe kunnen we u helpen?