Beobank aanbevelen aan een vriend?

 • Dan krijgt u 20€ en hij 30€!

Start hier

Vertel uw vrienden hoe tevreden u bent en nodig hen uit om klant te worden bij Beobank.
Voor elke klant die u aanbrengt als peter storten wij 20€ op uw rekening en 30€ op die van uw petekind. U kan tot maximum 10 mensen aanbrengen.

Uw voordelen

 • Uw vrienden mogen het product kiezen dat het best bij hen past.

 • Voor elke klant die u heeft aangebracht, storten wij 20€ op uw rekening en 30€ op die van uw petekind.

 • Elk petekind (dat ondertussen klant geworden is) kan op zijn beurt peter worden van familie of vrienden.

Beschrijving van de geschenken

20€ voor de peter en 30€ voor het petekind, zodra is bevestigd dat beiden in aanmerking komen.

Beperkingen van de actie

Als een klant-peter houder is van meerdere producten bij Beobank, wordt het cadeau van 20€ maar één keer toegekend per peterschap, op een van zijn/haar rekeningen.

Als de peter of petekind enkel een lening op afbetaling heeft, een huurwaarborg of verzekering, dan zal Beobank de financiële compensatie storten op een externe rekening.

Als het petekind een rekening wenst te openen met een actuele klant, dan zal er geen financiële compensatie worden betaald – niet aan het petekind en niet aan de peter.

Het petekind dient in zijn agentschap langs te langs te gaan voor de opening van zijn product als hij wenst genieten van de voordelen van het peterschapsprogramma.

De peter kan tot maximum 10 mensen aanbrengen.

Het petekind kan op zijn beurt klant worden en deelnemen aan de actie zolang deze loopt.

Het geschenk van 20€ voor de peter en 30€ voor het petekind kan pas worden overgemaakt aan de peter en het petekind wanneer de aanvraag voor de bankrelatie van het petekind aanvaard wordt bij Beobank.

Het geschenk van 30€ is een eenmalig bedrag dat verbonden is met de opening van de relatie en is onafhankelijk van het aantal producten waarvoor het petekind een contract afsluit.

De betaling van de cadeaus gebeurt binnen de 60 kalenderdagen na de opening van het product.

Dit reglement geldt vanaf 1 juli 2017 voor elke opening van een product in het kader van het peterschapsprogramma.

Beobank kan de peterschapsactie te allen tijde wijzigen of beëindigen middels de verspreiding van een bericht via www.beobank.be. Bijgevolg kan iedere aanvraag die Beobank na de einddatum ontvangt, worden geweigerd.

Door deel te nemen aan deze actie aanvaardt de klant de voorwaarden en ziet hij/zij af van alle verhaal aangaande de voorwaarden met betrekking tot de organisatie en de toekenning van geschenken.

Hoe gaat u te werk?

 1. Stuur de namen/gegevens door van de mensen die u wilt aanbrengen via het online formulier.
 2. Uw Beobank agentschap zal telefonisch contact met hen opnemen.
 3. Uw petekind moet vervolgens langsgaan in een agentschap naar keuze om het gewenste product aan te vragen. Dit is een voorwaarde om te kunnen deelnemen aan het Beobank partner programma
 4. Als een aanvraag wordt aanvaard, zal u een bevestigingsbrief ontvangen.
 5. U krijgt dan onmiddellijk 20€ en uw petekind 30€.
 6. Elk petekind (dat ondertussen klant geworden is) kan op zijn beurt peter worden van familie of vrienden.
   

Werking - Algemeen

Het peterschapsprogramma is een getrouwheidsprogramma waarmee een klant (peter) aan Beobank de gegevens bezorgt van een of meer kennissen (petekinderen), met als doel hen een van onze producten voor te stellen:

 • Zichtrekeningen
 • Kredietkaarten
 • Persoonlijke leningen
 • Beleggingsproducten
 • Verzekeringsproducten
 • Hypothecaire leningen

Wanneer het petekind op zijn beurt klant wordt, ontvangen de peter en het petekind als bedanking een geschenk ter waarde van 20€ voor de peter en 30€ voor het petekind.

De geschenken worden pas toegekend wanneer het petekind klant wordt bij Beobank en voor zover is bevestigd dat het petekind aan alle voorwaarden voldoet. Als de peter en het petekind aan de onderstaande voorwaarden voldoen, zal de peter een bericht ontvangen per post.

Deelname aan het programma houdt goedkeuring in van dit reglement.

 

Wat gebeurt er als het petekind alleen maar een zichtrekening opent bij Beobank?

Dan moet hij of zij minstens 5 debetverrichtingen(1) doen met zijn/haar bankkaart en dat binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van die kaart. Alleen dan kunnen petekind en peter genieten van alle voordelen van het peterschapsprogramma.

(1) Debetverrichtingen zijn geldafhalingen, betalingen met Bancontact/MisterCash en online-betalingen

 

Veel gestelde vragen

Wie kan peter zijn?

Een klant van Beobank met minstens één actief product.

Een werknemer/medewerker van Beobank, met uitsluiting van de werknemers en medewerkers van de verkooppunten.

Overtuigd? Vul het onderstaande formulier in

Peter - Geef uw gegevens door

Aanspreking

Uw klantnummer staat - onder de chip van uw debetkaart - onder uw naam op uw kredietkaart

Tijdstip

Petekind

Aanspreking
Laat dit veld leeg

De peter of meter moet ingezetene natuurlijke persoon in België zijn, meerderjarig en klant van Beobank.

Het petekind moet meerderjarig zijn op de openingsdatum van het product en nog geen klant van Beobank of:
- een klant zijn die al sinds meer dan 2 jaar geen actief (gebruikt) product meer heeft bij Beobank.
- een vroegere klant zijn die al sinds meer dan 2 jaar geen product meer heeft bij Beobank.
- een gevolmachtigde zijn van één of meerdere rekeningen bij Beobank.
- een klant die enkel een bijkomende kredietkaart heeft.

De Beobank werknemers van de hoofdzetel mogen deelnemen aan de actie.
De werknemers en medewerkers van de Beobank agentschappen mogen niet deelnemen aan de actie.


VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Beobank verwerkt de door u verstrekte informatie uitsluitend in het kader van deze peterschapsactie en voor de andere doeleinden die zij correct meedeelt aan de betrokkenen - conform de modaliteiten daarin bepaald. U beschikt te allen tijde over het recht van toegang tot deze gegevens, en kan ze laten verbeteren wanneer ze niet (meer) correct zijn. De peter kan de persoonsgegevens van het petekind enkel meedelen indien hij/zij hiertoe gemachtigd is op grond van de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens. Het petekind kan op elk ogenblik de verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens bekomen in onze kantoren en agentschappen, door te bellen op het nummer 02 626 50 50 of per brief aan Beobank NV/SA, Verantwoordelijke voor de verwerking, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel.