Waar kan ik mijn fiscaal identificatienummer (FIN) terugvinden?

U kunt uw fiscaal identificatienummer terugvinden op uw laatste belastingaangifte. Vaak wordt het ook op de identiteitsdocumenten vermeld.  Onderstaande website van de OESO helpt u om dit nummer op de identiteitsdocumenten terug te vinden: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html?locale=nl

Indien u het FIN niet terugvindt op bovengenoemde documenten, neemt u best contact op met uw ambassade.

Related FAQs