Verzekeringen
Beobank Home Secure

Verbonden alarmsysteem met 24/24 uur telebewaking. Vanaf 22€/maand

Collections Head

Als Collections Head ben je verantwoordelijk voor een team van ongeveer 65 personen. Je zorgt voor het organisationele, operationele en financiële management van de teams die instaan voor:

 • De voorgeschillen (FRONT-END).
 • De schuldinvorderingen (BACK-END) met inbegrip van specifieke dossiers waaronder collectieve schuldenvereffeningen, dossiers van overleden klanten en faillissementen.
 • Projecten en ondersteuning (PROJECTS & SUPPORT).
Online solliciteren
Région: Brussel
Domaine: Commercieel, klantenservice

Functiebeschrijving 

Je belangrijkste missie bestaat er uit om, in samenwerking met elke teammanager, te zorgen voor een doeltreffende werking van elk team teneinde de doelstellingen ervan te verwezenlijken

Samen met de Manager Front-End ben je verantwoordelijk voor:

 • Het aanzuiveren van betalingsachterstanden;
 • Het informeren en begeleiden van klanten met betalingsachterstand;
 • Het vermijden dat de dossiers van de klanten doorstromen naar de dienst invorderingen.

 

Samen met de manager Back-End ben je verantwoordelijk voor :

 • De invordering van de te betalen bedragen via minnelijke schikking, overdrachten (op salaris, op vakantiegeld, …), het opstellen van afbetalingsplannen, overeenkomsten, schikkingen, enz. 
 • De opvolging van de uitvoering van de beslissingen van de mediatoren, …
 • Het beperken van de provisies en finale verliezen.

 

Samen met de manager Collection Projects & Support ben je:

 • De contactpersoon met IT voor wat betreft systeemaanpassingen, de opvolging van issues met de door Collection gebruikte systemen.

 

      En ben je verantwoordelijk voor:

 • Het afleveren van dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse rapporteringen;
 • De opvolging van de files die op dagelijkse basis uitgewisseld worden met externe partners;
 • Het deelnemen aan ad-hoc Collection projecten;
 • Het monitoren van de uitgaven binnen de Collection afdeling;
 • Het beheer en de optimalisatie van de eerstelijnscontroles binnen Collections.

 

Deze missies dienen steeds uitgevoerd te worden met inachtname van het wettelijk kader, de interne regels inzake Collection en de vastgelegde strategieën.

De strategische beslissingen inzake Collection en de uitvoering van deze beslissingen zullen samen met de Manager Collection Strategie en de Directeur Consumentenkredieten gedefiniëerd worden en zullen onder andere betrekking hebben op de volgende elementen:

 • Het opstarten en uitwerken van procesverbeteringen, gebaseerd op gedetailleerde documentatie en reviews;
 • Het identificeren van opportuniteiten om het invorderingspercentage te verhogen;
 • De samenwerking met externe partners auditen en analyseren en verbeteringen inzake de prestaties ervan onderzoeken;
 • De samenwerking met incasso bedrijven en andere Collection vendors optimaliseren;
 • Deelnemen aan ad-hoc projecten met betrekking tot de collection afdeling;
 • De capaciteitsplanning van de afdeling updaten en aanpassen aan de veranderende omgeving;
 • Het ontwikkelen en updaten van variabele compensatie plannen, die aangepast kunnen worden aan de veranderingen binnen de omgeving en de organisatie.

Profiel

 • Je bent een uitstekende People manager, die aanstuurt, motiveert en actief deelneemt aan de ontwikkeling van de teams;
 • Je bent organisatorisch sterk en hebt ervaring in het operationeel en financieel management;
 • Je hebt reeds meerdere jaren ervaring binnen het domein van de invorderingen;
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Je bent tweetalig Frans/Nederlands met een goede kennis van het Engels;
 • Je bent in het bezit van een bachelor- of masterdiploma.

 

Wij bieden

 • Beobank helpt je bij de ontwikkeling van je competenties via kwaliteitsvolle opleidingen;
 • Beobank biedt je carrièremogelijkheden die jouw persoonlijke groei bevorderen;
 • Je kan rekenen op een competitief salaris en extralegale voordelen.