Directeur PRO Center voor het netwerk Zelfstandigen en Bedrijven

Het lokale handelsfonds proactief beheren en ontwikkelen, in overeenstemming met de doelstellingen en commerciële strategie van de bank. De vastgelegde resultaten voor het PRO Center verwezenlijken met behulp van concrete en doelgerichte actieplannen. Dit in samenwerking met het kantorennetwerk. Een rol van expert en coach:

Online solliciteren
Region Kortrijk
Domain Verkoop

Mijn rol en verantwoordelijkheden:

Een beheerdersrol:

 • Het lokale handelsfonds proactief beheren en ontwikkelen, in overeenstemming met de doelstellingen en commerciële strategie van de bank.
 • De vastgelegde resultaten voor het PRO Center verwezenlijken met behulp van concrete en doelgerichte actieplannen. Dit in samenwerking met het kantorennetwerk.

Een rol van expert en coach:

 • De vaardigheden van mijn team ontwikkelen, door de gestructureerde invoering van field coaching binnen mijn team, de follow-up van de contactfrequentie en de 360° benadering van onze klanten en prospecten.
 • Een meerjarenplan voor het PRO Center uitwerken in functie van de operationele, commerciële en financiële doelstellingen van de bank en van het PRO Center in het bijzonder.

Een strategische rol:

 • Beobank vertegenwoordigen op de lokale markt door middel van netwerking en lokale marketing teneinde de doelstellingen te verwezenlijken.
 • De risico’s identificeren en beheren, conform de geldende wetgeving en interne richtlijnen.

Om mijn opdracht tot een goed einde te brengen:

 • Manage, leid en motiveer ik een team om de vastgelegde doelstellingen te verwezenlijken
 • Stimuleer ik mijn commerciële (klantgerichte) spirit
 • Gebruik ik mijn grondige kennis van kredieten voor bedrijven en zelfstandigen
 • Beheers ik de technieken van balans- en kredietanalyse
 • Gebruik ik mijn vaardigheden op het vlak van management en personeelsbeheer
 • Dynamiseer ik mijn argumentatie- en onderhandelingscapaciteiten
 • Vertaal ik een meerjarenplan naar een persoonlijk plan in functie van de operationele, commerciële en financiële doelstellingen
 • Stimuleer ik mijn proactieve houding en deel ik mijn teamspirit
 • Ben ik taalvaardig: tweetalig Nederlands/Frans voor Brussel

Wij bieden aan:

 • Beobank biedt een organisatie die gericht is op de ontwikkeling van haar medewerkers, met kwaliteitsvolle opleidingen en reële doorgroeikansen.
 • Beobank is een partner die dicht bij haar klanten staat. Een open bank, die luistert naar de behoeften van haar klanten. Beobank staat garant voor een nauwe relatie tussen haar medewerkers en klanten, een solide groep, eenvoudige en relevante oplossingen en respect voor haar waarden. We zijn in de eerste plaats een bank met een optimistische aanpak. Al onze energie is resoluut gericht op vooruitgang en op het verbeteren van het dagelijkse leven van onze klanten.    
 • Beobank biedt een dynamische omgeving die ondernemingszin en creativiteit stimuleert, gesteund door een competitief salaris en extralegale voordelen.