Dossierbeheerder Voorgeschillen

Binnen de kredietafdeling is de dossierbeheerder Voorgeschillen verantwoordelijk voor de opvolging en beheer van kredietdossiers met betalingsachterstanden.

Online solliciteren
Region Brussel
Domain Kredieten

Missie van de afdeling:

Het departement Kredieten heeft als missie om, in lijn met de strategie van de bank, de politiek inzake toekenning van kredieten te implementeren, de kredietproductie te realiseren en de kredietrisico’s van de portefeuille te beheren.

Dit departement omvat zowel de fase van de toekenning van het krediet (analyse / beslissing), de administratieve fase (realisatie van kredieten en waarborgen), alsook de opvolging van de portefeuille en de invordering van opgezegde kredieten en dit voor alle beroepsmatige kredieten aan zelfstandigen, vrije beroepen en vennootschappen, hypothecaire kredieten aan particulieren, alsook de consumentenkredieten.

Daarnaast wordt ook actief samengewerkt met andere afdelingen van de bank voor de projecten binnen het domein van de kredieten: reglementaire of juridische evoluties, ontwikkelingen aan de IT-tools, procesoptimalisaties, enz.

Binnen de kredietafdeling is de dossierbeheerder Voorgeschillen verantwoordelijk voor de opvolging en beheer van kredietdossiers met betalingsachterstanden.

 

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

 • Je staat in voor het beheer van kredietdossiers met verhoogd risico (bv achterstallen, externe knipperlichten, …)
 • Je ondersteunt het verkoopnet voor wat betreft de opvolging van de rekeningtoestanden van de debiteuren in overschrijding en gaat na of de procedures op een correcte manier gevolgd worden.
 • Je onderhandelt dagelijks, zowel mondeling als schriftelijk, met debiteuren om via minnelijke weg de terugbetaling te bekomen.
 • Je verstuurt ingebrekestellingen en maakt indien nodig een voorstel tot opzegging op.
 • Je onderzoekt en doet de opvolging van de probleemdossiers Grote Risico’s, zoekt aangepaste oplossingen o.b.v. een kwantitatieve en kwalitatieve analyse, teneinde het beheer van de kredietrisico’s voor de bank te optimaliseren.
 • Je doet aan risico-detectie door de opvolging van externe en interne alerten.
 • Je werkt mee aan de verbetering van de kredietprocessen en –procedures, om de efficiëntie van de dienst te optimaliseren.
 • Je werkt nauw samen met de dienst Analyse en met het commercieel net.

Competenties:

 • Je begrijpt de kredietbehoeften van cliënten en zoekt aangepaste oplossingen.
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijke als mondeling en dit in beide landstalen.
 • Je werkt georganiseerd, planmatig en nauwgezet.
 • Je bent stipt in het naleven van procedures, reglementen en deadlines.
 • Je bent een kordaat onderhandelaar en stressbestendig.
 • Je denkt oplossinggericht.
 • Diplomatie, discretie en verantwoordelijkheidsgevoel zijn u eigen.

Kennis:

 • Je hebt een Bachelor in Economische/Financiële Wetenschappen of in Rechten
 • Je beschikt over een goede kennis van MS Office applicaties

Ervaring:

 • Je hebt relevante werkervaring in het domein kredieten en bent in staat een dossier financieel te analyseren

Wij bieden:

 • Uitdagingen en doorgroeimogelijkheden
 • Beobank wil een partner zijn die dicht bij haar klanten staat. Een open bank die luistert naar de behoeften van haar klanten en die steunt op de dynamiek van haar medewerkers, de soliditeit van de groep, de eenvoud en relevantie van haar oplossingen en het respect voor de waarden die de bank voorop stelt. Maar bovenal zijn we een bank met een optimistische benadering, want we richten al onze energie steeds op "beter", op de verbetering van het dagelijkse leven van onze klanten
 • Een omgeving die ondernemingsgeest en creativiteit aanmoedigt
 • Competitief salaris en extralegale voordelen om de beste medewerkers aan te trekken en te houden