Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Financial Risk Analyst Reporting & Analytics

Binnen de afdeling Risicobeheer, Permanente Controle, en Compliance staat het team Financiële- en Klimaatrisico’s in voor het rapporteren over de adequaatheid van de opvolging van, enerzijds, de financiële risico’s waaraan Beobank is blootgesteld (liquiditeitsrisico, renterisico, en marktrisico), en anderzijds de klimaatrisico’s (met het fysiek risico en het transitierisico), alsook van de gevolgen voor het beheer van het Risk Framework Management met betrekking tot de naleving van het kader voor risico-appetijt, de reglementaire vereisten en de...

Online solliciteren
Regio: Brussel
Domein: Compliance

Entreprise Risk Management (ERM) staat in voor de implementatie van risicobeheerinstrumenten en het delen van dashboards met indicatoren inzake de risico-appetijt en stresstestanalyses met de bankleiding. Verder is het team Financiële- en Klimaatrisico’s verantwoordelijk voor het opstellen van bepaalde reglementaire verslagen, zoals het ICAAP, waarin wordt beoordeeld of het eigen vermogen van Beobank voldoende is om alle risico’s van de bank te dekken.

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

 • Systematisch meten en rapporteren van de financiële risico’s met betrekking tot de effecten- en derivatenportefeuille van de bank, en van het liquiditeits-, rente-, en concentratierisico
 • Evalueren van de indekkingsstrategieën (“hedging”) en hun effectiviteit
 • Maandelijks meten en opvolgen van de indicatoren inzake de risico-appetijt van Beobank
 • Delen van deskundigheid inzake financiële risico’s op het gebied van modellering en parameterbeoordeling van de in de ALM-modellen gebruikte aannames en conventies (backtesting)
 • Waarborgen van de adequaatheid van de financiële risicomodellen en stressscenario’s
 • Deelnemen aan de documentatie over de risico-appetijt van de bank (rentabiliteit, financieringsstructuur in functie van de limieten van de groep)
 • Ondersteuning bij het opstellen van het beleid inzake risicobeheer en de reglementaire verslagen, zoals de adequaatheid van het kapitaal (ICAAP) en van de liquiditeit (ILAAP)
 • Opvolgen van de ontwikkelingen in de aanbevelingen van het Bazelcomité, de richtsnoeren van de Regelgevers, de marktontwikkelingen en de best practices op het gebied van de beoordeling van financiële risico’s

Positie in het organogram: functie die rapporteert aan de Verantwoordelijke ERM, Beheer Financiële- & Klimaatrisico’s (N-2)

 

 

Competenties:

 • Masterdiploma in een financiële of wiskunde-georiënteerde richting
 • Gepassioneerd door cijfers en kennis van de balansstructuur van een bank en van balansbeheer (ALM)
 • Gemotiveerd persoon, in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken
 • Analytisch, nauwkeurig en oog voor detail
 • Organisatietalent, flexibel en aanpassingsvermogen

Vaardigheden:

 • Zeer goede kennis van Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint) en het vermogen om de bij het risicobeheer gebruikte software aan te leren (SAS, SQL)
 • Goede communicatieve en redactionele vaardigheden
 • Proces-, risico- en controlegericht
 • Ervaring met financiële producten en markten
 • Tweetalig Frans/Nederlands. Engels is een troef

 

Ervaring:

 • 3 jaar ervaring binnen de bankensector
 • Eerdere ervaring op het gebied van risico of controle is een troef

 

Wij bieden

 • Een job die snel evolueert en waar je veel bijleert.
 • Een dynamisch team dat initiatief aanmoedigt.
 • Een omgeving die het evenwicht tussen privé- en beroepsleven bevordert.
 • Een open bedrijfscultuur en een aangename werksfeer.
 • Een organisatie die in haar werknemers investeert door middel van kwaliteitsvolle opleidingen en reële carrièremogelijkheden.
 • Een competitief salaris en tal van extralegale voordelen.

Benieuwd naar meer, stuur ons dan snel je sollicitatie! Want bij Beobank word je goed omringd