Verzekeringen
Beobank Home Secure

Verbonden alarmsysteem met 24/24 uur telebewaking. Vanaf 22€/maand

Kredietanalist

Het departement Analyse binnen de Directie Professionele en Hypothecaire Kredieten beoordeelt het kredietrisico van de financieringsaanvragen (met een privé of professioneel doel), zoals die voorgesteld worden door het commercieel netwerk.

Online solliciteren
Région: Brussel
Domaine: Reporting & Analytics
 • U analyseert de kredietaanvragen die buiten de delegatie van het verkoopsnet vallen. Indien u ertoe gemachtigd bent, neemt u zelf de beslissing op basis van het advies van het commercieel netwerk. Voor de dossiers die niet tot uw beslissingsbevoegdheid behoren, maakt u een samenvattende nota op en formuleert u een advies dat bestemd is voor de bevoegde beslissingsinstanties. Op basis van uw analyse worden de voorwaarden bepaald waaronder de bank de financiering van de investeringen van onze klanten kan aanvaarden.
 • Bij de behandeling van een dossier houdt u rekening met de behoeften en de vraag van de klant en u onderzoekt het interne verslag alsook de stavingstukken die door het netwerk doorgestuurd worden. U zorgt voor zowel de economische (kwalitatieve) als de financiële (kwantitatieve) analyse, met bijzondere aandacht voor het globale risico voor de bank.
 • U ondersteunt het netwerk bij de analyse van concrete dossiers in behandeling, indien vereist.
 • U levert uw bijdrage aan de verbetering van de kredietprocessen- en procedures om de efficiëntie van de dienstverlening aan interne en externe klanten te optimaliseren.
 • U rapporteert aan de Verantwoordelijke Analyse en werkt in nauwe samenwerking met de andere departementen van de Directie Kredieten (bv. Administratie, Voorgeschillen) om bij te dragen tot een gezonde en duurzame groei van de portefeuille hypothecaire en beroepskredieten binnen Beobank.

 

Competenties :

 • Kritische ingesteldheid, zin voor synthese
 • Gestructureerde en analytische aanpak
 • Goede (schriftelijke en mondelinge) communicatievaardigheden: u onderhoudt commerciële maar tegelijk assertieve relaties met de interne klanten
 • U bent risicobewust
 • U kan de financieringsbehoeften van de klanten begrijpen en zoekt gepaste en evenwichtige oplossingen
 • De markt van de zelfstandigen, vrije beroepen en KMO’s spreekt u aan
 • Je kan omgaan met stress

Kennis :

 • Kredietproducten, waarborgen en degelijke basis van financiële analyse
 • Algemene kennis van economische, juridische, boekhoudkundige en fiscale materies
 • Tweetalig Nederlands/Frans
 • U bent vertrouwd met MS Office

Ervaring:

 • Succesvolle ervaring op het vlak van professionele en/of hypothecaire kredieten
 • U geeft blijk van inzet en flexibiliteit, u bent gemotiveerd om in een omgeving vol veranderingen en uitdagingen te werken.

Wij bieden

 • Beobank helpt je bij de ontwikkeling van je competenties via kwaliteitsvolle opleidingen
 • Beobank biedt je carrièremogelijkheden die jouw persoonlijke groei bevorderen
 • Je kan rekenen op een competitief salaris en extralegale voordelen