Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Verzekeringen
Beobank Home Secure

Verbonden alarmsysteem met 24/24 uur telebewaking. Vanaf 22€/maand

Manager Operational Risk

In een omgeving die gekenmerkt wordt door snelle technologische veranderingen, de ontwikkeling van innovatieve producten, en steeds hogere verwachtingen van haar klanten en toezichthouders, is Beobank blootgesteld aan verschillende types van operationeel risico.

De medewerkers die instaan voor het operationeel risicobeheer, waken erover dat de impact van de operationele risico’s beperkt blijft tot een niveau dat aanvaardbaar is voor het Directiecomité en de Raad van Bestuur.

Online solliciteren
Regio: Brussel
Domein: Risicobeheer

Functiebeschrijving

 • Je bent verantwoordelijk voor het aansturen van een klein team van operationele risicobeheerders.
 • Je staat in voor de opvolging van de door de Raad van Bestuur vastgelegde indicatoren inzake operationeel risico (risico-appetijt).
 • Op basis van een reeks relevante Key Risk Indicators (KRI) ontwikkel en onderhoud je een dashboard dat toelaat om een globaal beeld te geven van het operationele risicobeheer in de bank.
 • Je coördineert de identificatie, meting, evaluatie, bewaking, rapportage, controle en beperking van huidige en toekomstige operationele risico’s waaraan Beobank is blootgesteld.
 • Je analyseert de onderliggende oorzaken van operationele verliezen en incidenten, en volgt de implementatie op van de actieplannen.
 • Je valideert de bestaande operationele processen, beleidsmaatregelen en risicostrategieën en brengt deze in lijn met de verwachtingen van de toezichthouders.
 • Je waakt erover dat het beleid en de voorschriften binnen de bank consequent worden toegepast.
 • Je brengt periodiek verslag uit over het operationele risico aan het Operationeel Risicocomité van Beobank en aan de groep Crédit Mutuel.
 • Je geeft input aan de groep voor de berekening van de kapitaalvereiste voor het operationeel risico volgens de AMA-methode (Advanced Measurement Approach).
 • Je staat de Chief Information Security Officer bij in het beheer van phishing-onderwerpen vanuit een cyberbeveiligingsperspectief, en bij de herziening van de jaarlijkse online opleidingscertificering inzake cyberbeveiliging voor het personeel.
 • Je zorgt voor een tijdige rapportering aan de NBB in het geval van een PSD2-incident.

Profiel

 • Je hebt een Masterdiploma en minstens 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie.
 • Je hebt een gedegen kennis van de activiteiten van een retailbank, inclusief haar betalingssystemen.
 • Je bezit goede communicatieve vaardigheden in beide landstalen, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je bent in staat om zowel autonoom als in teamverband te werken.
 • Je hebt een sterk analytisch denkvermogen, met aandacht voor details en nauwkeurigheid.
 • Je bent stressbestendig.
 • Je beschikt over sterke organisatie- en planningsvaardigheden.
 • Je kan vlot overweg met Microsoft Excel, Word en PowerPoint.
 • Je bent vertrouwd met standaarden rond cybersecurity en informatiebeveiliging (vb. ISO/IEC 27001, NIST)

Ons aanbod

 • Beobank helpt je bij de ontwikkeling van je competenties via kwaliteitsvolle opleidingen.
 • Beobank biedt je carrièremogelijkheden die jouw persoonlijke groei bevorderen.
 • Je kan rekenen op een competitief salaris en extralegale voordelen.