Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Manager Operational Risk

In een omgeving die gekenmerkt wordt door snelle technologische veranderingen, de ontwikkeling van innovatieve producten, en steeds hogere verwachtingen van haar klanten en toezichthouders, is Beobank blootgesteld aan verschillende types van operationele risico. Dit gaat van risico’s verbonden aan de uitbesteding van diensten, over gebeurtenissen die de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten in het gedrang kunnen brengen, tot de correctie uitvoering van transacties (als gevolg van fraude of cyberaanvallen op onze digitale kanalen en andere IT-systemen)...

Online solliciteren
Regio: Brussel
Domein: Risicobeheer

Jouw missie

Beobank is op zoek naar een Manager Operationeel Risico om haar team Operationeel Risicobeheer te versterken. De Manager Operationeel Risico stuurt een klein team aan, en rapporteert aan de Directeur Operationeel & Kredietrisicobeheer.

Het risicobeheer bij Beobank is gebaseerd op een model met drie verdedigingslinies, waarbij de business verantwoordelijk is voor alle risico’s van zijn activiteitsdomeinen en dient te zorgen voor effectieve controles. Als onderdeel van de tweede verdedigingslinie speelt het team Operationeel risicobeheer een belangrijke rol bij het identificeren, meten, evalueren, en rapporteren over de impact van (mogelijke) ongunstige operationele gebeurtenissen, en na te gaan hoe dergelijke situaties kunnen worden vermeden. Daarbij besteedt het team bijzondere aandacht aan transversale processen (zoals uitbesteding, de beveiliging van systemen, en de continuïteit van de activiteiten).

Door het ruime pallet aan activiteiten van het team, en de actieve rol in het Operationeel Risicocomité van Beobank heeft de Manager Operationeel Risicobeheer een grote visibiliteit binnen de bank.

 

Jouw verantwoordelijkheden

 • Aansturen van een klein team van operationele risicobeheerders.
 • Opvolgen van de door de raad van bestuur vastgelegde indicatoren inzake operationeel risico (risicoappetijt).
 • Op basis van een reeks relevante Key Risk Indicators (KRI) een dashboard ontwikkelen en bijhouden die toelaten om een globaal beeld te geven van het operationele risicobeheer in de bank.
 • Coördineren van de identificatie, meting, evaluatie, bewaking, rapportage, controle en beperking van huidige en toekomstige operationele risico’s waaraan Beobank is blootgesteld.
 • Analyseren van de onderliggende oorzaken van operationele verliezen en incidenten, en opvolgen van de implementatie van de actieplannen.
 • Valideren van bestaande operationele processen, beleidsmaatregelen en risicostrategieën, en deze in lijn brengen met de verwachtingen van de toezichthouders.
 • Erover waken dat het beleid en de voorschriften binnen de bank consequent worden toegepast.
 • Periodiek verslag uitbrengen over het operationele risico aan het Operationeel Risicocomité van Beobank, en aan de groep Crédit Mutuel.
 • Input geven aan de groep voor de berekening van de kapitaalvereiste voor het operationeel risico volgens de AMA-methode (Advanced Measurement Approach).
 • De Chief Information Security Officer bijstaan bij het beheer van phishing-onderwerpen vanuit een cyberbeveiligingsperspectief, en bij de herziening van de jaarlijkse online opleidingscertificering inzake cyberbeveiliging voor het personeel.
 • Zorgen voor een tijdige rapportering aan de NBB in het geval van een PSD2-incident.

Jouw profiel

 • Je hebt een Masterdiploma en minstens 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie.
 • Je hebt een gedegen kennis van de activiteiten van een retailbank, inclusief haar betalingssystemen.
 • Je bezit goede communicatieve vaardigheden in beide landstalen, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je bent in staat om zowel autonoom als in teamverband te werken.
 • Je hebt een sterk analytisch denkvermogen, met aandacht voor details en nauwkeurigheid.
 • Je bent stressbestendig.
 • Je beschikt over sterke organisatie- en planningsvaardigheden.
 • Je kan vlot overweg met Microsoft Excel, Word en PowerPoint.
 • Je bent vertrouwd met standaarden rond cybersecurity en informatiebeveiliging (vb. ISO/IEC 27001, NIST)

We bieden jou:

 • Een job die snel evolueert en waar je veel bijleert.
 • Een dynamisch team dat initiatief aanmoedigt.
 • Een omgeving die het evenwicht tussen privé- en beroepsleven bevordert.
 • Een open bedrijfscultuur en een aangename werksfeer.
 • Een organisatie die in haar werknemers investeert door middel van kwaliteitsvolle opleidingen en reële carrièremogelijkheden.
 • Een competitief salaris en tal van extralegale voordelen.

Benieuwd naar meer, stuur ons dan snel je sollicitatie! Want bij Beobank word je goed omringd.