Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

teamfoto

MGM Sponsoring

 • Word Beobank klant: da's 20€ voor u en 10€ voor KMTHC!

Gesponsord en goed omringd!

Goed omringd zijn is belangrijk. Dit geldt zowel in uw sportclub als bij uw bank. Daarom zet Beobank een sponsoractie op om KMTHC te helpen nieuw trainingsmateriaal te kopen voor de jeugd én tegelijk u als klant voordeel te bieden.

ploeg

Geniet als "petekind" en nieuwe Beobank klant van een dubbel voordeel

De actie is heel eenvoudig: voor elk "petekind" lid van de club die een Beobank product onderschrijft die in aanmerking komt voor deze actie, storten wij 20€ op zijn/haar rekening en krijgt KMTHC, als "peter", 10€ voor de financiering van trainingsmateriaal voor de jeugd.

foto bankdirecteur

Hoe petekind worden?

Afspraak in een Beobank agentschap. Vermeld dat u (of zoon, dochter,..) lid bent van KMTHC. 

Een Beobank adviseur geeft u graag meer info over onze brede waaier aan producten en diensten.

Welke producten komen in aanmerking?

 • De opening van een Plus of Go betaalrekening

 • Het onderschrijven van een Woning-, Auto- of Familiale Verzekering*

 • De opening van een effectenrekening**

 • Het onderschrijven van een pensioenspaarverzekering Agenia Fiscal***

 • Het afsluiten van een hypothecaire lening

 • Het openen van een kredietkaart 

Het toekennen van een product is onder voorbehoud van aanvaarding van dossier en mits wederzijds akkoord.
 

Reglement

 1. De sponsoractie is niet mogelijk voor rechtspersonen.
 2. Het petekind moet meerderjarig zijn op de datum van de opening van het product en nog geen Beobank klant zijn, of :
  - een klant zijn die al sinds meer dan 2 jaar geen actief (gebruikt) product meer heeft bij Beobank,
  - een gevolmachtigde zijn van een of meerdere rekeningen bij Beobank,
  - een klant zijn met alleen een bijkomende kredietkaart.
 3. De Beobank werknemers en medewerkers in een verkooppunt mogen niet deelnemen aan de actie.
 4. Als het petekind een gezamenlijke rekening wenst te openen met een bestaande klant, dan krijgen geen van beiden (niet de peter en niet het petekind) een financiële tegemoetkoming.
 5. Als het petekind geen Beobank rekening of kredietkaart heeft, dan zal de financiële tegemoetkoming gestort worden op een externe te vermelden rekening.
 6. Als het petekind wenst te genieten van de voordelen van het sponsoringprogramma, dan moet zij of hij langs gaan in een agentschap voor de opening van een product.
 7. Beobank kan op elk moment een einde stellen aan dit aanbod, vooral in geval van misbruik.
 8. Het cadeau van 10€ voor de peter/de club en 20€ voor het petekind kunnen enkel gestort worden als de aanvraag van een bancaire relatie voor het petekind werd aanvaard door Beobank.
 9. Het cadeau van 20€ is een uniek bedrag gelinkt aan de opening van een relatie en onafhankelijk van het aantal producten onderschreven door het petekind.
 10. De betaling van het cadeau van het petekind gebeurt binnen de 30 kalenderdagen na de opening van het product.
 11. De betaling van het cadeau van de peter/de club gebeurt op 14/07/2023.
 12. Elke deelname aan deze actie impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de modaliteiten en het afzien van verhaal tegen de voorwaarden van de organisatie en de toekenning van cadeaus.
 13. Voor elke opening van een product gelinkt aan een sponsoringaanvraag is het huidig reglement geldig van 1/03/2023 t.e.m. 7/07/2023.


*De Beobank Woning/Auto/Familiale-verzekering is een product van ACM Belgium NV verdeeld door Beobank, als verbonden verzekeringsagent van ACM Insurance, alsook door agenten of makelaars die door de FSMA zijn erkend als verzekeringstussenpersoon. Raadpleeg eerst het informatiedocument in uw agentschap of op de site. 

Deze verzekering is onderschreven bij ACM Belgium NV, verzekeringsonderneming erkend onder de code 0964 - RPR Brussel 0428.438.211 en handelend onder de naam ACM Insurance. Maatschappelijke zetel: Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel. IBAN BE43 3101 9596 0601 - BIC BBRUBEBB.

**Wij herinneren u eraan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s met inbegrip van een mogelijk verlies van het belegde kapitaal. Beleggingsproducten zijn geen bankdeposito's en worden niet gewaarborgd door Beobank NV/SA.

***Agenia Fiscal is een verzekeringsproduct van ACM Belgium Life NV dat verdeeld wordt door Beobank als verbonden verzekeringsagent van ACM Insurance, alsook door agenten of makelaars die door de FSMA zijn erkend als verzekeringstussenpersoon. Raadpleeg eerst het informatiedocument in uw agentschap of op de site. 

Deze verzekering is onderschreven bij ACM Belgium Life NV, verzekeringsonderneming erkend onder de code BNB 0956 (A.R. 04-07-1979, M.B. 14-07-1979), en handelend onder de naam ACM Insurance. Maatschappelijke zetel: Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, tel. 02/789.42.00, BTW BE 0403 217 320 RPR Brussel - IBAN: BE31 9540 1981 8155, BIC: CTBKBEBX.

 

Deze voorwaarden gelden vanaf 1/03/2023 tot en met 7/07/2023 bij het openen van een product met de KMTHC sponsoractie. Zie reglement.

Hoe kunnen we u helpen?