Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Verklaring van overlijden

  • 1 Huidige Gegevens van de overledene
  • 2 adres van de overledene
  • 3 Gegevens van de aangever
  • 4 Voltooiing van de aanvraag

Gegevens van de overledene

Gelieve hieronder de gegevens van de overledene in te vullen

Aanspreektitel*
Bij overlijden in België, gelieve de gemeente te noteren en bij overlijden in het buitenland het land te noteren.

adres van de overledene

Adres van de overledene

Gegevens van de aangever

Gelieve hieronder uw contactgegevens in te vullen

Aanspreektitel*

De door u verstrekte informatie wordt alleen verwerkt in het kader van het beheer van de nalatenschap en, indien van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De betrokkene heeft te allen tijde recht op toegang tot zijn of haar gegevens en het recht om deze te laten corrigeren als ze niet (meer) correct zijn; hij of zij kan ook verzoeken om de verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens. Dit kan gebeuren door een brief te sturen naar Beobank NV/SA, Verwerkingsverantwoordelijke, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, of door contact op te nemen met onze klantendienst op contactinfo@beobank.be. Beobank zal de informatie tot 10 jaar na afsluiting van de nalatenschap bewaren. U kunt informatie vinden over ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens via onze algemene voorwaarden die beschikbaar zijn op onze website https://www.beobank.be.

Hoe kunnen we u helpen?