Autokosten: 40% of 100% aftrekbaar?

Autokosten: 40% of 100% aftrekbaar?

Bent u zelfstandige of heeft u een bedrijf, dan is het misschien interessant om uw bedrijfswagen(s) te vervangen door milieuvriendelijkere varianten. Op 1 januari 2020 verandert de fiscale aftrekbaarheid van de autokosten immers aanzienlijk. Voor de meest vervuilende auto worden de kosten, inclusief de brandstof, nog maar voor 40% aftrekbaar. Een andere auto kan u heel wat laten besparen. 

De fiscale aftrekbaarheid van de autokosten voor zelfstandigen en vennootschappen hangt vandaag al af van de CO2-uitstoot van de wagen.  Hoe hoger die uitstoot, hoe minder autokosten u mag aftrekken.

 

Diesel Benzine Fiscale Aftrekbaarheid
0 - 60 0 - 60 100%
61 - 105 61 - 105 90%
106 - 115 106 - 125 80%
116 - 145 126 - 155 75%
146 - 170 156 - 180 70%
171 - 195 181 - 205 60%
>195 >205 50%

Uitzonderingen:

1) Zelfstandigen die hun wagen voor 1 januari 2018 kochten, mogen het beroepsgedeelte van hun autokosten voor minstens 75% aftrekken, ook al is de CO2-uitstoot van die auto hoger dan 145g (diesel) of 155 g (benzine). Is hun uitstoot lager dan 115g (diesel) of 125g (bezine), dan genieten ze wel de hogere fiscale aftrekbaarheid.

2) brandstofkosten zijn steeds voor 75% aftrekbaar, ongeacht de CO2-uitstoot

3) Voor een elektrische wagen mogen de kosten voor 120% worden afgetrokken.

Nieuwe regeling

Vanaf 1 januari 2020 (zelfstandigen) of voor boekjaren die ingaan vanaf deze datum (vennootschappen) worden de regels strenger. Er moet dan volgende formule worden gebruikt:

Het aftrekpercentage = 120% - (0,5% x coëfficiënt x aantal gram CO2-uitstoot per km).

De coëfficiënt hangt af van het type brandstof. Voor diesel is het 1 (ook voor hybrides), voor benzine/LPG en hybrides 0,95 en voor gas met een fiscaal vermogen van 11 of minder 0,90, anders is het ook 0,95.

Tegelijk worden de ‘valse’ hybrides die slechts een kleine afstand op hun batterij kunnen rijden aangepakt. Wagens die niet de minimumwaarde van 0,5 kWh batterijcapaciteit per 100 kg autogewicht halen of een uitstoot van meer dan 50g per km hebben, krijgen de aftrekbaarheid van de vergelijkbare versie met verbrandingsmotor. Bestaat die niet, dan wordt hun theoretische uitstoot met 2,5 vermenigvuldigd.

Limieten

Op deze formule worden ten slotte een aantal limieten toegepast. De aftrek voor een auto met een uitstoot van 200 gram of meer wordt automatisch 40%. Voor auto’s met een uitstoot van hoogstens 200 gram is het minimaal 50% en maximaal 100%. Dit laatste speelt vooral voor de elektrische wagens. Die is nu fiscaal aftrekbaar voor 120%, maar de surplus verdwijnt met Nieuwjaar.

Het berekende aftrekpercentage geldt zowel voor de afschrijving van de auto, als voor bijna alle andere autokosten zoals onderhoud, reparaties, verzekeringen en belastingen. Bovendien geldt het ook voor de brandstof, die zijn vaste aftrekbaarheid van 75% verliest. Alleen de intrestlasten zijn nog volledig aftrekbaar voor het beroepsgedeelte.

Door de gewijzigde berekening daalt de fiscale aftrekbaarheid voor minder milieuvriendelijke wagens soms aanzienlijk. Neem het voorbeeld van een dieselwagen met een uitstoot van 165 gram CO2. Tot eind 2019 zijn de kosten ervan aftrekbaar voor 75%. Vanaf Nieuwjaar is dat volgens de formule 120% - (0,5% x 1 x 165) nog voor 37,50%. Door toepassing van de limiet op een uitstoot van hoogstens 200 gram stijgt dat tot 50%. Wat per saldo toch 25% minder is dan in 2019.

Is de wagen al volledig afgeschreven, dan zijn de gevolgen van de lagere aftrekbaarheid beperkt tot de bijkomende kosten van het onderhoud, de verzekering en de belastingen. In het andere geval speelt de beperking eveneens op de afschrijving van de auto.

Voor zelfstandigen geldt een overgangsregeling. De auto’s die ze voor 1 januari 2018 kochten, blijven zonder einddatum genieten van het oude systeem.

Voor particulieren verandert niets. Zij blijven zitten met de regeling waarvoor ze forfaitair voor het woon-werkverkeer 0,15 euro per km mogen aftrekken.

Samengevat

  • Op 1 januari 2020 verandert de fiscale aftrekbaarheid van de autokosten

  • Kosten meest vervuilende wagens nog maar voor 40% aftrekbaar

  • Benzinekosten niet altijd meer 75% aftrekbaar

  • Valse hybrides worden aangepakt

  • Overgangsregeling voor zelfstandigen

Hoe kunnen we u helpen?