Belastingen, btw-aangifte, … nieuwe steunmaatregelen in tijden van corona

Update - 15/04/2020

Btw, bedrijfsvoorheffing, belastingen, … de overheid nam nieuwe maatregelen om bedrijven en zelfstandigen te steunen.

De federale overheid voerde nieuwe steunmaatregelen in voor bedrijven en ondernemers die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus.

De gezondheidscrisis die ons land treft, neemt steeds grotere afmetingen aan. De Belgische bedrijven en zelfstandigen zullen vooral de volgende weken en maanden met de gevolgen worden geconfronteerd. Na een eerste trein maatregelen op federaal en gewestniveau kondigde de federale regering opnieuw verscheidene steunmaatregelen aan die personen, bedrijven en ondernemers in deze moeilijke tijden de kans geven om sommige betalingen te spreiden en uit te stellen.

Twee maanden uitstel voor de belastingen


De eerste maatregel is voor iedereen bedoeld die het moeilijk heeft. Voor de betaling van de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting van niet-inwoners wordt de termijn automatisch met twee maanden verlengd. Deze langere termijn geldt voor de afrekening van al deze gevestigde belastingen vanaf 12 maart. Als de belasting bijvoorbeeld gevestigd werd op 20 maart, hoef je pas op 20 juli betaald te hebben. Werd de belastingaanslag gevestigd vóór 12 maart? Dan kun je een langere termijn aanvragen.

Uitstel van belastingaangiften tot 30 april


Belastingbetalers krijgen uitstel tot donderdag 30 april 2020 om middernacht om hun belastingaangiften in te dienen. Dit geldt zowel voor de vennootschapsbelasting als voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting van niet-inwoners. Deze nieuwe termijn geldt uitsluitend voor belastingaangiften die uiterlijk tussen 16 maart en 30 april 2020 moesten worden ingediend.

Ook uitstel voor btw-aangiften en intracommunautaire listings

Ook de termijn voor het indienen van de btw-aangifte wordt verlengd. Voor de maandelijkse aangifte van februari schuift de einddatum op van 20 maart naar 6 april 2020. Voor de aangiften van maart 2020 en van het 1e kwartaal krijg je tijd tot 7 mei 2020 (in plaats van 20 april). Voor de intracommunautaire listings gelden hetzelfde principe en dezelfde datums.


De jaarlijkse listing van btw-plichtige klanten, die normaal uiterlijk op 31 maart moet zijn ingediend, verschuift eveneens naar 30 april 2020. Als je je activiteit hebt stopgezet, krijg je tijd tot uiterlijk het einde van de 4e maand na het verlies van je hoedanigheid als btw-belastingplichtige.

Nogmaals uitstel om btw en bedrijfsvoorheffing te betalen

De overheid had in een eerste fase twee maanden uitstel verleend om de btw en de bedrijfsvoorheffing te betalen. Aangezien de aangiften opschuiven, is dat maar logisch. Je hoeft dan geen boetes of interesten te betalen. Dit betekent dat de btw over februari 2020 niet op 20 maart, maar op 20 mei 2020 betaald moet zijn. De btw-betaling over maart en het 1e kwartaal 2020 verschuift van 20 april naar 20 juni 2020. En het is mogelijk om uitstel aan te vragen voor het betalen van btw- en bedrijfsvoorheffingsschulden.

De betaling van de bedrijfsvoorheffing over februari 2020 verschuift naar 13 mei 2020, die over maart en het 1e kwartaal naar 15 juni 2020. Uiteraard steeds met kwijtschelding van nalatigheidsinteresten en boetes wegens niet-betaling.

Midden april kondigde de federale overheid aan dat ook de bedrijfsvoorheffing en de btw die in april verschuldigd waren, slechts op 15 en 20 juli 2020 betaald moeten zijn.

Uitstel van terugbetaling van leningen en garantieregeling

Dit weekend werd er een akkoord bereikt tussen de federale regering, de Nationale Bank en de financiële sector, waaronder ook Beobank. Er werd besloten om de kredietverlening aan zelfstandigen, bedrijven én particulieren te ondersteunen. Twee belangrijke punten uit dit akkoord:

  • De financiële sector verbindt er zich toe om uitstel van betaling aan te bieden zonder kosten tot 30 september 2020. Dit voordeel geldt voor niet-financiële ondernemingen, levensvatbare zelfstandigen en particulieren met een hypotheeklening die betalingsproblemen ondervinden door de coronacrisis.

  • De federale overheid gaat een garantieregeling activeren voor in totaal 50 miljard euro. Deze regeling zal gelden voor alle nieuwe kredieten en nieuwe kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden die de banken toekennen aan niet-financiële bedrijven en levensvatbare zelfstandigen. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat de financiering van de economie wordt gehandhaafd.

We nodigen u uit om indien nodig contact op te nemen met uw vertrouwde PRO-adviseur teneinde uw situatie te analyseren en samen de maatregelen te bespreken die u zouden kunnen helpen om deze moeilijke periode zo goed mogelijk door te komen.

Hoe kunnen we u helpen?