Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Bereid uw onderneming voor: toon haar van haar beste kant

Analyse van de organisatie en de boeken

Na uitgebreid te hebben nagedacht, hebt u besloten dat u uw bedrijf wilt overdragen. Om uw onderneming aantrekkelijk te maken en dus de beste prijs te krijgen, kunt u zich door een professioneel adviseur laten bijstaan.

De voorbereidingsperiode is de tweede fase in het overdrachtsproces van een onderneming. Dit is ook de fase die de meeste tijd in beslag neemt. Ga uit van minstens twee jaar. In dit stadium is het essentieel dat u een beroep doet op overdrachtsadviseurs. Bepaalde organen bieden overigens subsidie voor de financiering van deze dienst.

Bereid uw onderneming en uw boeken voor

De eerste stap houdt in dat u uw bedrijf erop voorbereidt om zonder u verder te gaan. Andere personen binnen uw onderneming moeten bevoegd zijn om bestuursbeslissingen te nemen. Ook moeten zij zich vertrouwd maken met de relaties (klanten, leveranciers, instellingen). Vervolgens wordt de organisatie bekeken: herverdeling van de taken, behoud van bestaande kennis, exploitatievergunning, contracten, fiscale aspecten.

Vanuit financieel oogpunt is het doel de solvabiliteits- en rentabiliteitsindicatoren te verbeteren om een optimaal evenwicht te bereiken. De specialisten raden in dit verband aan het privévermogen (woning, verzameling …) van het bedrijf te scheiden en grote investeringen te vermijden. Ook is het aanbevolen om de financiële indicatoren van de onderneming te vergelijken met die van andere bedrijven in dezelfde sector.

De waardering van uw bedrijf: drie benaderingen

Voordat u uw bedrijf met hulp van een professional aan potentiële overnemers aanbiedt, moet u een richtprijs bepalen. "Er bestaat niet zoiets als absolute en unieke waarde. De waarde is een subjectieve notie die op meerdere manieren kan worden ingevuld", aldus Matthias Munny, Relatiebeheerder Zelfstandigen en Ondernemingen bij Beobank. In de praktijk worden er 3 benaderingen onderscheiden om de waardering van een bedrijf te bepalen.

  • De erfgoedbenadering houdt in dat de waarde van een onderneming wordt bepaald op basis van wat het bedrijf bezit, met aftrek van schulden via de methode van de gecorrigeerde netto-actiefwaarde. Elke balanspost passeert de revue en krijgt een realistische waarde toegekend. Het kan daarbij gaan om herevaluatie van het vastgoed of om een controle van de toereikendheid van de reserves.

 

  • De rendementsbenadering houdt in dat de waarde van de onderneming wordt beoordeeld in functie van de inkomstenstromen die ze genereert. De voornaamste methodes zijn hier de actualisatie van de geschatte toekomstige cashflow of een meervoud van het bruto-exploitatieoverschot. De resultatenrekening moet binnen deze aanpak worden genormaliseerd, waarbij niet-recurrente elementen worden uitgesloten en een referentieperiode wordt gekozen.

 

  • De gemengde aanpak vormt een combinatie van meerdere methodes om een gemiddelde waardering te verkrijgen op basis van zowel de erfgoed- als de rendementsbenadering.

Bereid u voor op delicate vragen

Elke benadering gaat uit van subjectieve elementen, zoals valorisatie van de goodwill, de gebruikte meervoudsfactor voor de waardering en de voorspelling van de toekomstige resultaten. Het is daarom van groot belang om een anoniem profiel op te stellen (een korte beschrijving om interesse te wekken bij potentiële overnemers), evenals een memorandum (een gedetailleerde presentatie die een volledig beeld biedt van de onderneming). Beide documenten moeten duidelijk en aantrekkelijk zijn. Op persoonlijk vlak moet de overdragende partij zich ook voorbereiden op delicate vragen die door potentiële overnemers zullen worden gesteld. Daar moet hij mee om kunnen gaan...

Samengevat

  • Analyse van de organisatie en de boeken
  • De erfgoedbenadering
  • De rendementsbenadering
  • De gemengde aanpak

Hoe kunnen we u helpen?