Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Moeilijkheden door corona? Een financiële adempauze voor uw bedrijf is welkom

Een lichtere fiscale “factuur” in covid-19-tijden

Door de coronacrisis staat de cashflow van KMO’s zwaar onder druk. Dat kan financiële problemen opleveren, maar fiscale “faciliteiten” bieden een zekere manoeuvreerruimte …

De overheden van ons land helpen de zelfstandigen en bedrijven om de beproevingen van het coronavirus te doorstaan. U bent beslist op de hoogte van de gewestpremies en de diverse sociale maatregelen, zoals het overbruggingsrecht, de tijdelijke werkloosheid en een aantal betaalfaciliteiten (RSZ, sociale bijdragen enz.). En fiscaal? Ook op dat gebied krijgt u een steuntje in de rug …

Pauzeknop voor uw verplichtingen?

Een van de voornaamste maatregelen van de fiscus? Een beetje uitstel (tot 31 december) om uw fiscale schulden te voldoen. Krijgt u het moeilijk om uw belastingen te betalen? Uw btw te storten? Uw bedrijfsvoorheffing in orde te brengen? Dan kunt u (onder bepaalde voorwaarden) betalingsfaciliteiten krijgen, vrijstelling van nalatigheidsinteresten en kwijtschelding van boetes voor onbetaalde bedragen. Hoe maakt u daar gebruik van? Vul voor elke schuld een formulier in en stuur dit naar uw Regionaal Invorderingscentrum. Ook aan de btw is gedacht: u hoeft dit jaar in december geen voorschot te betalen. En vergeet evenmin de tijdelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor werkgevers.

Ondersteuning van uw investeringen

Het was nog nooit zo belangrijk om uw cashflow in het oog te houden … Daarom maakt de regering het aantrekkelijk om nu kapitaal te investeren, met allerlei maatregelen. Denk aan de nieuwe covid-19 taxshelter en de met 25% verhoogde aftrek voor investeringen in vaste activa tot eind 2020. Bovendien werd de fiscale aftrekbaarheid van receptiekosten tijdelijk verhoogd (van 50 tot 100%) en zijn de “consumptiecheques” die u aan uw personeel schenkt nu vrijgesteld van belastingen.

Het verleden compenseert het heden …

Wat betekent dit? Dit jaar wordt u belast op uw winst van 2019. Maar net nu hebt u het moeilijk! Daarom heeft de fiscus het “carry back”-mechanisme uit zijn hoge hoed getoverd. Hiermee betaalt u minder belastingen op uw winst uit het verleden door rekening te houden met uw huidige verlies. De “herstelreserve” is een gelijkaardig mechanisme om het bedrijfskapitaal dat u nu aanspreekt om het hoofd boven water te houden, later gemakkelijker opnieuw aan te vullen. Bespreek dit zeker met uw boekhouder.

Andere maatregelen?

Hoe uw kasmiddelen beheren?

Ontdek onze oplossingen

Hoe kunnen we u helpen?