Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Welke steun helpt Brusselse bedrijven door de coronacrisis?

Update 14/06/21

Hoe helpt Brussel de bedrijven in coronatijd?

Covid-19 blijft KMO’s en zelfstandigen parten spelen. De maatregelen van de federale en gewestelijke overheden loodsen bedrijven door de crisis. Waarop hebt u recht in Brussel?

Voelt u de impact van de gezondheidscrisis? Aarzel dan niet om gebruik te maken van de gewestelijke steunmaatregelen. De volgende mechanismen zijn van kracht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De eerste steunmaatregelen van 2021

De meeste financiële premies in Brussel – zowel de regelingen die in maart-april werden ingevoerd, als de maatregelen van oktober-november 2020 – werden eind 2020 stopgezet. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de premie van 1 500 euro (per vestigingseenheid) voor de zogeheten “niet-essentiële” handelszaken die tussen eind oktober 2020 en maart 2021 moesten sluiten. Deze premie werd in februari 2021 ingevoerd. Hij kon in een tweede fase oplopen tot 5 000 euro. Een andere afgeschafte maatregel is de bijkomende steun van 2 000 euro die de Stad Brussel verleende aan restaurants, cafés, bars en discotheken.

Nog meer hulp

Maar gezien de situatie maakte de Brusselse regering een nieuwe enveloppe van 111 miljoen euro vrij om de bedrijven in de hoofdstad te steunen. In de praktijk komt de steun hierop neer:

 • De “tetra +”-premie heeft de “tetra”-premie opgevolgd (die eindigde op 19 mei). Het gaat om een bijgewerkte, verbeterde versie van de premie, die nog steeds voor specifieke sectoren is bedoeld: horeca, evenementensector en taxi’s. Het bedrag blijft afhankelijk van het aantal FTE’s dat het bedrijf in kwestie in dienst heeft. U hebt er dus alle belang bij om uw sociale balans correct te publiceren. 
 • Wat zijn de voorwaarden? U moet aantonen dat uw omzetverlies effectief 25% bedraagt (de drempel ligt dus lager dan bij “tetra”) wanneer u 2019 met 2020 vergelijkt. Er gelden nog enkele andere fiscale voorwaarden. En bij een grotere omzetdaling (60%)? Dan stijgt ook het bedrag van de steun. Voor de omzetberekening wordt uitgegaan van de btw-gegevens. Zorg dus dat u in orde bent met uw aangiften!
 • Dit belangrijke steunmechanisme is toegangkelijk via de website van de Brusselse overheid vóór 30 juni 2021. Bent u eerder voor “tetra” uit de boot gevallen? Dat mag u niet beletten om toch de “tetra +”-premie aan te vragen.

Opvolging van uw aanvragen van 2020?

Loopt er nog een aanvraag van u? Aarzel dan niet om de vordering van uw dossier te raadplegen op de website van de gewestelijke overheid. Bovendien kunt u nog steeds de klassieke premies van de Brusselse overheid aanvragen.

Ook de “huurmaatregel” werd opnieuw uitgebreid, tot 15 november. Ondernemers die huren kunnen nu rekenen op een lening van maximaal 75 000 euro om hun handelshuur te dekken en de terugbetalingstermijn kan oplopen tot 5 jaar.

Financieel tegengif voor covid-19

Een gezonde cashflow is meer dan ooit cruciaal. Daarom heeft finance&invest.brussels, dat in de hoofdstad bedrijven financiert, opnieuw meer middelen gekregen om kredieten te blijven toekennen op maat van de huidige behoeften van KMO’s (naast zijn gewone producten).

 • “Proxi”, om te lenen van familie of vrienden. Het is de bedoeling om bedrijven te helpen door het spaargeld van particulieren aan te spreken. De leningen hebben een lage rentevoet en zijn beperkt tot 300 000 euro. Particulieren die de lening verstrekken, genieten een fiscaal voordeel, maar de lening mag maximaal 75 000 euro bedragen. Vanaf 2022 worden deze bedragen verlaagd tot 250 000 euro voor bedrijven en 50 000 euro voor particulieren.
 • Het Brusselse waarborgfonds heeft ook een enveloppe van 20 miljoen euro uitgetrokken als waarborg voor bankleningen aan zwaar getroffen bedrijven.

Andere steunmaatregelen en één enkel aanspreekpunt

Sinds de eerste lockdown werden er nog andere steunmaatregelen genomen:

 • de opschorting van de city taks voor hotels werd verlengd tot 30 juni 2021;
 • een forfaitaire premie van 3000 euro voor taxi’s, onder bepaalde voorwaarden en niet cumuleerbaar met de “tetra+”-premie;
 • uitstel van terugbetaling van de leningen van finance&invest.brussels;
 • soepelere en snellere toekenning van subsidies door de administratie;
 • meer armslag voor het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden;
 • de inning van de roerende voorheffing 2020 voor ondernemers werd uitgesteld tot eind april 2021, zonder verwijlinteresten;
 • een nieuwe versie van de noodsteun die verleend wordt door hub.brussels.

U hoeft trouwens maar één nummer te onthouden: de website 1819. Alle ondernemers in Brussel kunnen terecht op deze portal!

Opgelet: Deze publicatie is een algemene presentatie van de steunmaatregelen die door de verschillende overheidsinstanties zijn genomen in het kader van de crisis als gevolg van het coronavirus, gebaseerd op de beschikbare informatie. Het is geen persoonlijk advies. De maatregelen kunnen veranderen of een andere reikwijdte hebben, afhankelijk van de interpretatie van de autoriteiten. Aarzel niet om persoonlijk advies in te winnen bij instellingen of professionals die gespecialiseerd zijn in de gebieden die voor u relevant zijn. 

Hoe uw kasmiddelen beheren?

Ontdek onze oplossingen

Hoe kunnen we u helpen?