Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

De brexit-saga: wanneer de EU en de Britten spannender zijn dan Netflix

Bereid je voor op de brexit, met of zonder akkoord!

31 oktober 2019, de scharnierdatum voor de Europese scheiding van het VK, betekent dat iedereen zich moet voorbereiden op het ergste scenario, akkoord of geen akkoord.

Een enorm vraagteken, dat is nog de beste samenvatting van de brexit. Wie de toekomst van het Verenigd Koninkrijk kan raden, verdient de prijs voor helderziendheid. Toch mag al die onzekerheid ons niet verlammen. Mocht de tsunami er komen, dan is het belangrijk om erop voorbereid te zijn. Want de economische gevolgen (en de politieke natuurlijk ook) worden nu al zichtbaar. En vooral de bedrijven zullen het gelag betalen.

Een terugblik

Op 23 juni 2016 kwam de hele machinerie in beweging: een (krappe) meerderheid van de Britten stemde voor de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Daarna werd er twee jaar onderhandeld over een zo “gunstig” mogelijke exit. Dat leverde een rollercoaster aan gebeurtenissen op die in een Netflix-serie niet zou misstaan: spectaculaire Europese toppen, ontwerpakkoorden, politieke hoogspanning in Her Majesty’s Kingdom. Eerst was 29 maart 2019 de datum voor een “zachte” scheiding, onder andere dankzij een overgangsperiode. Maar de Prime Minister slaagde er niet in om die soft exit door het Britse parlement te laten goedkeuren.

Hoe zit het in de herfst van 2019?

Wat eerst de slotaflevering moest worden, bleek achteraf slechts het begin van een nieuw seizoen. De suspense bleef: zal Londen echt de Europese deur achter zich dichttrekken? Wordt het een “harde” of “zachte” scheiding? Is een nieuw referendum haalbaar? De politieke chaos is zo groot aan de overkant van het Kanaal, dat nog alle scenario’s openliggen. In principe zal het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) op 31 oktober de Europese Unie verlaten. Dat betekent dus uit de interne markt en de douane-unie stappen. Komt er een overgangsperiode tot eind dit jaar? Met specifieke commerciële akkoorden? Bijvoorbeeld in verband met de douanetarieven of invoer- en uitvoerregels? Nobody knows!

Welke risico’s daarna?

Ook dat weet niemand. Er is nog onduidelijkheid over de vertrekvoorwaarden (als er al een vertrek komt …) en over de gevolgen van de scheiding. Ook economisch is niets zeker. Precies daarom is het zo belangrijk om je voor te bereiden op het ergste scenario. Stel je immers voor dat er een abrupte scheiding komt, zonder akkoord of overgangsperiode. Dat zou een ramp zijn voor je eventuele commerciële of financiële belangen op de Britse eilanden. Denk aan de wisselkoersrisico’s, douanebarrières, exportobstakels, impact op de logistieke keten en op het transport, contractuele geschillen, commerciële betwistingen, problement met intellectuele eigendom enz. De overheid heeft goede redenen om burgers en bedrijven op te roepen om zich voor te bereiden op een no deal.

Hoe je voorbereiden?

Dat kan in drie stappen: maak een risicoanalyse, stel een plan op en pas dat toe. Dat is gauw genoeg gezegd, maar minder snel uitgevoerd. Hoe dan ook, begin met een grondige analyse van de risico’s die je loopt en ga na welke van je activiteiten in gevaar komen. De Brexit Impact Scan van de FOD Economie kan je daarbij helpen. Maar kijk ook verder dan de risico’s: misschien liggen er opportuniteiten voor het grijpen? Het zou immers zomaar kunnen dat je hele sector (zelfs ten goede) verandert onder invloed van de EU-VK-scheiding. Daarom is het zo belangrijk om intens te netwerken, te overleggen met je partners en concullega’s en deel te nemen aan informatiesessies die in het hele land worden georganiseerd.

Samengevat

  • Chronologie van een (sinds lang) aangekondigde scheiding

  • Wat is op dit ogenblik (vrijwel) zeker?

  • De brexit zal een impact hebben op …

  • Hoe bereid je je voor op de scheiding tussen Londen en Brussel?

 

Hoe kunnen we u helpen?