Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Financier je KMO met overheidssteun!

Vraag hulp om je weg te vinden

Bankkredieten blijven weliswaar een onmisbaar instrument, maar het financieringslandschap voor KMO’s is de laatste jaren drastisch veranderd in België. Het is zelfs in de goede richting geëvolueerd, want de keuze aan alternatieve en complementaire oplossingen wordt steeds ruimer. Ook overheidssteun is al in veel gevallen interessant, met diverse formules: leningen, participaties, garanties of subsidies. Het komt er alleen op aan om op de juiste deur te gaan kloppen … op het juiste moment!

Ga aan boord van een geschikt “vehikel”

Om je activiteiten te financieren is het essentieel om het instrument te vinden dat helemaal past bij wat je nodig hebt in een bepaalde ontwikkelingsfase van je bedrijf. Als je bedrijf pas van start gaat (van de weken- of maandenlange voorbereiding tot de eerste, aarzelende commerciële stappen), heb je veel kapitaal nodig, maar zijn er weinig of geen inkomsten (noch waarborgen). De risico’s liggen dus hoger en je hebt (nog) geen toegang tot bepaalde financieringsvehikels. Bij een KMO met een stabiele groei, terugkerende inkomsten, een kritische massa klanten enz. liggen de kaarten heel anders.

Conclusie: bij elke fase hoort een aangepaste financiering! Denk er ook aan dat meerdere financieringsbronnen combineren vaak een goed idee is. Ze vullen elkaar aan en je creëert er een hefboomeffect mee. Zo kan overheidssteun je helpen om gemakkelijker een bankkrediet los te peuteren. Aarzel dus niet om advies in te winnen en je te laten begeleiden bij het opzetten van een financiële constructie die aan jouw behoeften beantwoordt. Neem bijvoorbeeld een kijkje op het platform www.financieringvanondernemingen.be, dat online is gezet door Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector, en verscheidene partners. Ga zeker ook praten met je bankier en neem contact op met de begeleidingsstructuren van je Gewest.

Overheidssteun, graag, maar welke?

De Gewesten stellen je (vaak gratis) begeleidingsdiensten ter beschikking. Zij helpen je om klaar te zien in je financieringsbehoeften en ze zoeken naar formules die daarbij aansluiten. Zo zet je een belangrijke eerste stap … Afhankelijk van je ligging, neem je contact op met de bevoegde gewestelijke organisatie:

 • In Vlaanderen:  ga aankloppen bij VLAIO (Agentschap Innoveren en Ondernemen). Via hen krijg je toegang tot een online database met alle Vlaamse steunmogelijkheden. Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap Vleva biedt je ook een gids met meer dan 300 Europese subsidies.

 • In Brussel: 1819… een getal om te onthouden! Bel dit nummer, surf ernaartoe of ga even langs, want je vindt er al de informatie je nodig hebt. Bovendien levert het gloednieuwe agentschap voor de ondersteuning van het bedrijfsleven hub.brussels specifieke begeleidingsdiensten.

 • In Wallonië: daar vind je inlichtingen bij MIDAS — het Waalse register met alle formules voor overheidssteun - en bij een van de structuren voor begeleiding bij jobcreatie (SAACE).

Een lening van het Gewest voor je projecten!

 • In Vlaanderen: onthou vooral twee namen: de fondsen PMV en PMVZ! Het eerste fonds biedt je verscheidene mogelijkheden: equity of leningen van € 350 000 € tot € 5 miljoen, over een periode van 7 tot 10 jaar. Terwijl PMVZ zich eerder richt tot starters en KMO’s. 

 • In Brussel: je belangrijkste gesprekspartner is finance.brussels (met talrijke filialen: brusoc, brustart enz.). Afhankelijk van de ontwikkelingsfase van je KMO kies je er uit 3 financieringsinstrumenten: risicokapitaal (via een participatie, mezzaninekrediet enz.) vanaf € 50.000, cofinanciering door een bank voor maximaal 2 miljoen euro of een microkrediet tot € 95.000.

 • In Wallonië: Sowalfin biedt KMO’s en zelfstandigen toegang tot financiering, hoofdzakelijk via zijn filiaal Socamut.

Ook het publiek ziet steeds meer brood in investeringsfondsen voor de ondersteuning van KMO’s die op zoek zijn naar risicokapitaal in specifieke sectoren. Een goed voorbeeld hiervan is het Waalse fonds WING, dat start-ups in de digitale sector wil financieren. In Brussel richt het investeringsfonds St’Art zich op culturele en creatieve bedrijven.

Wanneer het publiek je een vangnet biedt …

Zo’n vangnet wordt ook wel eens borgstelling genoemd. Het idee erachter is eenvoudig: stel dat je niet de waarborgen kan leveren die je bank vraagt om je een krediet toe te staan. Je betaalt dan een forfaitair bedrag aan een overheidsinstelling, die zich voor jou borg stelt en alle risico’s draagt als je in gebreke zou blijven. Voor veel ondernemers is dit een cruciale hefboom … In het noorden van ons land bieden PMV en PMVZ dergelijke formules, in Brussel is dat het Brussels Waarborgfonds. In het Waalse Gewest nemen Socamut en de “Sociétés de cautionnement mutuel” (SCM) die rol op zich. Zij dekken tot 75% van een bankkrediet, met een maximale waarborg van € 150.000.

Subsidies, premies, fiscale voordelen, themacheques, …

Deze financieringsalternatieven zijn vaak voor één welbepaalde activiteit op één bepaald moment bedoeld: een deelname aan een internationale beurs, een steuntje voor de export, het inschakelen van een consultant, opleidingen, specifieke investeringen enz. Steeds meer instellingen gaan op zoek naar thematische projecten om bedrijven te steunen (circulaire economie, digitalisering, innovatie enz.). Het aanbod is zo omvangrijk en versnipperd dat je over een goed kompas moet beschikken om je weg te vinden. Vaak dien je een hele reeks administratieve voorwaarden na te leven en kosten te maken vóór je steun kan krijgen. Maar laat dat je niet ontmoedigen om er gebruik van te maken …

Als je iedereen vertelt wat je wil doen, dan is er wel iemand die je helpt om dat te bereiken

William Clement Stone

Samengevat

 • Kies zorgvuldig je financieringsinstrument op basis van de fase en behoeften van je bedrijf
 • Het openbare financieringsaanbod is omvangrijk: vraag hulp om je weg te vinden
 • Van participaties tot leningen: elk Gewest biedt steunmaatregelen
 • Ook het publiek helpt je met waarborgen en risicodekking
 • Subsidies, premies, fiscale voordelen enz.

Hoe kunnen we u helpen?