Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Fiscaliteit van je KMO: lagere vennootschapsbelasting, maar …

Fiscaliteit van je KMO: lagere vennootschapsbelasting, maar …

De daling van de vennootschapsbelasting is een feit sinds 1 januari 2018. Een mijlpaal, want dit was de hoofdbrok van de maatregelen die de regering al vorige zomer heeft aangekondigd na een moeizaam bereikt akkoord. De eerste reactie op dit nieuws was enthousiasme, maar sommige voorwaarden (zoals het vereiste minimumloon van de bedrijfsleider) dreigen roet in het eten te gooien. Momenteel weten de bedrijfsleiders niet goed wat het zwaarste doorweegt, de voordelen of de nadelen …

De met luid trompetgeschal aangekondigde verlaging van de vennootschapsbelasting werd in december goedgekeurd. En zoals wij hier al eerder hebben gemeld, lag het zwaartepunt van het politieke zomerakkoord bij de geleidelijke verlaging van de vennootschapsbelasting van 33,9% naar 25% en vooral naar 20% voor de eerste belastbare schijf van 100.000 euro van KMO’s. Maar … de regering legt ook een aantal voorwaarden op die zwaar op de maag liggen bij de zelfstandigen, terwijl ze sommige fiscale niches minder aantrekkelijk maakt (of zelfs afschaft). Vlak na de aankondigingen van vorige zomer meenden de experts dat KMO’s veel te winnen hadden bij de fiscale hervorming, maar klopt dit wel? Wij nemen één en ander onder de loep!

Goed nieuws: 20% voor de KMO’s vanaf dit jaar!

2018 en 2020 zijn de scharnierjaren voor de fiscale hervorming. Voor je KMO breken al op 1 januari 2018 fiscaal betere tijden aan. Je geniet vanaf dan immers een lager belastingtarief van 20% op de eerste belastbare schijf van 100.000 euro (eigenlijk 20,4% als je rekening houdt met de crisisbijdrage). Op papier levert dit onmiskenbaar een mooie winst op, want tot nu toe gold een progressieve aanslagvoet (bij een omzet van maximaal 322.500 euro), met name 24,98% (op de eerste 25.000 euro winst) en 31,93% (op je winst tot 90.000 euro). In 2020 zetten KMO’s de tweede stap in de hervorming, maar dan verdwijnt voor deze bedrijven alleen maar de crisisbijdrage. Het verlaagd tarief op de eerste 100.000 euro daalt dan “slechts” van 20,4 naar 20% …

Zet de champagne maar weer in de koelkast

Al dit goede nieuws wordt een beetje overschaduwd door de regeringsbeslissing om de toegang tot het tarief van 20% afhankelijk te maken van de uitkering van een minimale vergoeding aan de bedrijfsleider. Met andere woorden: een KMO betaalt slechts minder belastingen als de bedrijfsleider zich een bruto minimumloon van 45.000 euro uitkeert (of gelijk aan het resultaat van de belastbare periode als dat lager ligt dan 45.000 euro …). Die stijging van het minimumloon veroorzaakt nogal wat tandengeknars, vooral omdat er een extra bijdrage van 5% moet worden betaald (zelfs 10% vanaf 2021) als deze voorwaarde niet wordt gehaald! De regering beweert dat ze met deze maatregel vooral het “aanzuigeffect” wil tegengaan dat kan ontstaan door de daling van de vennootschapsbelasting. Want zelfstandigen zonder vennootschap zouden door de aantrekkelijke belastingvoet in de verleiding kunnen komen om massaal vennootschappen op te richten. De regel van het “minimumloon” is dus bedoeld om ze af te schrikken!

 

Positief? Voor de goede leerlingen …

Is dit dus alles bij elkaar genomen goed of slecht nieuws? De meningen zijn verdeeld, maar het lagere belastingtarief voor KMO’s is zeker een stap voorwaarts. Dat blijkt ook uit de peiling van IZEO, dat de belangen van zelfstandigen en kmo-bedrijfsleiders in Brussel verdedigt: 87% van de respondenten meent dat de verlaging van de vennootschapsbelasting “een positief signaal voor de ontwikkeling van hun activiteiten” is. Maar 52% vindt ook dat de “minimumverloning” een rem betekent. Bij de Union des Classes Moyennes (UCM) zijn ze minder enthousiast over de fiscale hervorming. Toch geven ook allerlei simulaties van de UCM aan dat de hervorming je winst kan opleveren, als je de spelregels nauwgezet toepast! Een gewaarschuwde man of vrouw …

Vergelijking van het verlaagd tarief in 2017 – 2018 – 2020:

 

Belastbaar inkomen

Verlaagd tarief (inclusief crisisbijdrage)

2017

voor bedrijven met een belastbaar inkomen van

 minder dan 322.500 euro

1 tot € 25.000

24,98%

€ 25.000 tot € 90.000

31,93%

€ 90.000 tot € 322.500

35,54%

2018

voor KMO’s

Eerste € 100.000

20,4%

2020

voor KMO’s

Eerste € 100.000

20%

 
“Geen voordeel zonder nadeel!” - Chinees spreekwoord

Samengevat

  • Context
  • Voordelen voor KMO’s — verlaagd tarief van 20%
  • Nadelen voor KMO’s — het minimumloon
  • Goed of slecht?

Hoe kunnen we u helpen?