Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Hoe verdient u iets fiscaalvriendelijk bij?

Bijklussen kan nog steeds, maar werd iets minder interessant.

Bestaan er nog manieren om op een fiscaalvriendelijke manier iets bij te verdienen? Dat is inderdaad het geval, maar ze zijn wel iets minder aantrekkelijk geworden.

Tot 31 december 2020 kon u iets bijverdienen zonder dat u op die inkomsten belastingen of bijdragen voor de sociale zekerheid moest betalen. U moest zich dan wel richten naar drie types van activiteiten: het occasioneel bijklussen bij particulieren, het bijklussen bij een vereniging als animator of sporttrainer of het bijverdienen via platformen voor deeleconomie.

Het Grondwettelijk Hof oordeelde evenwel dat hierbij sprake was van discriminatie1. Zelfstandigen die dezelfde activiteiten uitoefenden, moesten namelijk wel belastingen en bijdragen voor de sociale zekerheid neertellen. Volgens het Hof was dat onderscheid niet voldoende gemotiveerd. De federale regering besliste daarop om de regeling aan te passen.

Deeleconomie

Wie iets bijverdient via een erkend platform van de deeleconomie zoals Deliveroo, ListMinut, Helpper, Het Bijlesbureau of de Ligue des Familles wordt voortaan op de helft van de inkomsten belast tegen 20%. De andere helft wordt gezien als een vrijgestelde terugbetaling van kosten. De genieter is niet onderworpen aan BTW, noch aan bijdragen voor de sociale zekerheid.

Dit voordeelregime geldt zolang de bruto-inkomsten niet meer dan 6.390 euro per jaar bedragen. Bij overschrijding worden de inkomsten belast als gewone beroepsinkomsten. Dat geldt niet alleen voor het jaar zelf, maar ook voor het volgende jaar. Sinds 1 februari 2021 moeten de erkende platformen voor deeleconomie een bedrijfsvoorheffing van 10,70% inhouden op het brutobedrag.

Sportvereniging

Voor wie bijklust in een vereniging werkt het anders. Hier geldt niet alleen een jaarplafond van 6.390 euro, maar ook een maandplafond van 1.065 euro voor onder meer monitoren, trainers, scheidsrechters, juryleden, terreinverzorgers en seingevers. Voor een aantal andere jobs bedraagt het toegelaten maandbedrag de helft. Onder die grenzen betaalt de verenigingswerker 10% belastingen op zijn bruto-inkomsten. Daarnaast is de vereniging waarvoor hij aan de slag is een solidariteitsbijdrage van 10% voor de RSZ verschuldigd. Deze regeling geldt voor alle inkomsten tussen 1 januari en 31 december 2021 en alleen voor sportverenigingen.2

Andere

Voor alle gevallen waarbij men (voorlopig) niet kan genieten van een fiscaal gunstregime worden de inkomsten uit het bijklussen na opname ervan in uw belastingaangifte belast als een divers inkomen tegen een tarief van 33%.

 

Bronnen:
1Grondwettelijk Hof, arrest van 23 april 2020, nr. 53/2020
2Vereningingswerk.be

Hoe kunnen we u helpen?